پروژه رشته صنایع غذایی در مورد سهم ايران در بازار جهاني زعفران – قسمت سوم

آيا توليد زعفران مزيت اقتصادي دارد؟

كشت و كار زعفران به ويه در جنوب استان خراسان نسبت به ديگر محصولات كشاورزي، از مزيت بالايي برخوردار است.

براي توسعه كشت زعفران در ايران چه محدوديت‌هايي قابل توجهي وجود دارد؟

اول آنكه مصرف جهاني زعفران محدود است. در حالي كه توليد داخلي زعفران سبب كشاهي شديد قيمت آن مي شود. توليد زعفران در استان خراسان مزيت قابل توجهي دارد و به همين جهت حوزة فعاليت صادركنندگان اين محصول محدود به اين استان است. از سوي ديگر، زعفران كاران خراسان نسبت به توليد كنندگان زعفران در ديگر مناطق كشور از دانش بيشتري در زمينه كشت و كار زعفران برخوردار هستند. به همين جهت توليد زعفران بيشتر در محدودة همين منطقه باقي مانده. البته در برخي استان‌ها نيز توليد زعفران در سطح خوبي است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

دولت‌‌ چه حمايت‌هاي براي توليد زعفران از زعفران كاران مي  كند؟

حمايت اين دفتر از توليد  زعفران، معطوف به كيفيت توليد است. بهترين حمايت براي كيفيت توليد است. بهترين حمايت براي بهبود كيفيت زعفران، توسعه روش بهداشت برداشت اين محصول است. زيرا برداشت به شيوه سنتي، افت كيفيت زعفران را در حد زيادي سبب مي‌ شود. اما در روش جديد برداشت محصول زعفران كه با استفاده از الك و هيستر و تجهيزات خشك كن بهداشتي صورت مي گيرد، كيفيت محصول بسيار بالا خواهد بود.

توزيع الك و هيستر و . . .  براي برداشت صحيح زعفران با قسمت يارانه اي در چند سال اخير توسط دفتر امرو گل و گياهان زينتي دارويي قارچ و زعفران و سازمان جهاد كشاروزي استان خراسان، اقدام بسيار مناسبي بوده كه انجام شده است. احداث ايستگاه‌‌هاي جمع‌آوري بهداشتي نيز  از اقدامات مهم دفتر در همين زمينه بوده است.

آيا دولت از صادركنندگان زعفران نيز حمايت مي كند؟

وزارت جهاد كشاورزي متولي بخش توليد است نه صادرات. به همين دليل اين دفتر براي هماهنگي و نيز اعلام اهميت موضوع صادرات زعفران. جهت كمك به توليد آن فعاليت مي‌كند. حمايت از تشكيل اتحاديه صادركنندگان زعفران نيز نوعي حمايت از صادرات آن بوده است. اما اگر مشكل نقدينگي صادركنندگان حل شود. كيفيت بسته‌بندي زعفران ارتقا خواهد يافت  و به تبع آن قيمت فروش زعفران در بازارهاي خارجي افزايش خواهد يافت كه در بهبود قيمت داخلي آن نيز تأثير خواهد داشت. حل مشكل نقدينگي مي تواند توان رقابت صادركنندگان زعفران ايران را نسبت به صادركنندگان اسپانيايي افزايش دهد.

سطح زير كشت زعفران ايران چقدر است و تا چه حد قابل افزايش مي باشد؟

سطح زير كشت زعفران ايران از 15420 هكتار در سال 1369 به 18121 هكتار در سال 1370 و سپس به 186121 هكتار در سال 1370 و سپس به 18637 هكتار در سال 1371 افزايش يافت. سطح زير كشت اين ادويه ارزشمند در سال 1372 به 19261 هكتار و در سال‌هاي 1373 و 1374 به 19882 هكتار رسيد. در سال 1375 سطح زير كشت به 23675 هكتار، در سال 1376 به 25500 هكتار، در سال 1377 به 30463 هكتار، در سال 1378 به 36724 هكتار و در سال گذشته به 41325 هكتار و در سال گذشته به 41325 هكتار افزايش يافت كه روندي صعودي را نشان مي دهد.

در صورتي كه قيمت زعفران بهبود يابد و مشكلات ناشي از خشكساي كم شود. سطح زير كشت افزايش خواهد يافت . اما  در هر حال افزايش خواهد يافت. اما در هر حال افزايش سطح زير كشت اصولاً به صلاح نيست. البته سطح زير كشت هر ساله افزايش مي‌يابد كه گريز ناپير اس. اما افزايش آن به هيچ وجه توصيه نمي‌شود. زيرا توليد بيشتر مي تواند قيمت زعفران را از حد امروزي نيز كمتر كند و كشاورزان خرده‌پاي جنوب خراسان را با مشكلات عديده‌اي رو به رو سازد.

آيا امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشت و كار زعفران وجود دارد؟‌

بخش عمده‌اي از فرآيند كشت و كار زعفران، احتياج به نيروي انساني (كارگر) دارد و از آنجا كه نيروي كار در ايران ارزان است. قدرت توليد زعفران كشور را نسبت به ديگر كشورها افزايش مي دهد اين مسأله سبب شده است كه توليد زعفران اسپانيا با شكلت روبه رو شود.

در بخش توليد ، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي چندان اهميتي ندارد. اما در بخش بسته‌بندي و خشك كردن زعفران و ايجاد ايستگاه‌هاي جمع‌آوري بهداشتي،‌ جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند بسيار مناسب و مفيد باشد.

سهم ايران در بازار جهاني زعفران چقدر است؟

ايران بيش از 80 درصد زعفران موجود در بازارهاي جهاني را تأمين مي‌كند.

جايگاه زعفران ايران در بازار جهاني زعفران چگونه است؟

اگر چه بش از 80 درصد زعفران موجود در بازارهاي دنيا مختص به زعفران ايران است. اما در عمل بخش عمدة‌آن به نام زعفران اسپانيا توزيع مي‌شود.

متأسفانه تبليغات منفي رقباي اروپايي در خصوص زعفران ايران كه در دوران دفاع مقدس انجام شد. زعفران ايران كه در دوران دفاع مقدس انجام شد. زعفران ايران را بدنام و با كيفيتي نامناسب معرفي كرد.

بهاي زعفران ايران در بازار جهاني توسط خريدار تعيين مي‌شود يا فروشنده؟

بخش عمده اي از زعفران ايران در بازار جهاني به صورت فله به فروش مي رود و خريداران اصلي آن تجار اسپانيايي هستند. آنها زعفران ايران را به نام خود بسته‌بندي مي كنند و به فروش مي رسانند.

فروش زعفران فله به صورت توافقي بين صادركننده ايراني و تاجر خريدار اسپانيايي انجام مي‌‌شود. اما پيشنهاد اول را فروشنده با توجه به قيمت روز ارايه مي‌ كند.

آثار زعفران ايران به صورت قاچاق از كشور خارج مي شود؟ پيامدهاي قاچاق زعفران چيست؟

در سالهاي گذشته قاچاق زعفران در حجم قابل ملاحظه‌اي انجام مي شد. عوامل قاچاق نيز دلايل هاي زعفران بودند كه به طور عمده آن را به بازار دبي منتقل مي‌كردند به طور معمول وقتي قاچاق كالايي رواج پيدا كند. تقلب نيز زياد مي‌ شود. اما در سال گذشته قاچاق زعفران قابل ملاحظه‌ نبود. زيرا به لحاظ اقتصادي توجيه نداشت. اختلاف نرخ ارز واريزنامه‌اي و بازاز غبررسمي كاهش يافته و اين امر  قاچاق زعفران را نامعقول و غير قابل توجه نموده است.

صادر كنندگان غير واقعي با تجارت محصول نامرغوب با به بازار زعفران ايران اسيب مي‌ رسانند.

اشاره:‌

جهش در صادرات غيرنفتي، مهمترين هدف سومين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است. در سال‌هاي اخير نيز دولت تمهيدات و تسهيلات گوناگوني را براي رشد صادرات غير نفتي انديشيده و اعمال كرده كه تا حدودي موانع و تنگناهاي صادرات را از بين برده است. با اين استعدادها و توانايي‌هاي كشور در خصوص حضور در بازارهاي خارجي و رشد صادرات به كار گرفته شود.

يكي از محصولات مرغوب صادراتي ايران، زعفران است كه در مناطق خشك و نيمه خشك حاشيه كوير و با زحمت فراوان كشاورزان به دست مي‌آيد، اما علي رغم مرغوبيت و كيفيت مطلوب زعفران ايران كه قيمت در آن در بازارهاي جهاني به دليل حضور صادركنندگان غيرواقعي يا تجارت محصول نامرغوب، از رشد واقعي برخوردار نبوده و مانع از افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از صدور زعفران شده است.

خبرنگار نشريه «بررسي بازرگاني» در گفت و گو با آقاي جليل مغازه‌اي، رييس اتجاديه صادركنندگان كتيرا،‌ صمغ هاي نباتي، ريشه‌هاي گياهي و دانه‌هاي كشاورزي ايران، روند بازار هاني زعفران ، موقعيت ايران در ايران بازار و موانع و مشكلات فراوري رشد صادرات اين محصول ارزشمند را جويا شد. با هم ما حصل اين گفت‌گو را مي خوانيم.

زعفران ايران از چه زماني صادر شده است؟

تا آنجا كه اطلاع دارم، بيش از 100 سال است كه زعفران ايران صادر مي‌شود. البته در آغاز شهرت نداشته و بيشتر به اسپانيا ارسال شده است.

زعفران ايران در آغاز به صورت نامي ناآشنا و به حالت تحفه وارد بازار كشورهاي اروپايي شد و در زمان قاجاريه به صورت گمنام و بدون آنكه مبداء آن معلوم باشد. مورد مصرف اروپاييان قرار مي‌‌گرفت. از آن زمان اعم زعفران ايران به نام خارجي‌ها به فروش مي ‌رفت و برگشت پول نداشت.

از حدود 40 سال پيش، زعفران ايران در بازارهاي اروپاي شناخته شد و جزو كالاهاي لوكس است و مورد مصرف افراد پولدار مي‌باشد.

آيا صادرات زعفران ايران فقط به كشورهاي با درآمد سرانه بالا صورت مي‌گيرد؟

كشور خاصي زعفران ايران را خريداري نمي‌كند، ‌اما بخش اعظم زعفران صادراتي ايران به كشورهاي اروپايي كه در آنجا شناخته شده است. صادر مي‌ شود. مصرف زعفران در كشورهاي اروپايي مانند اسپانيا، ايتاليا و فرانسه از تمامي كشورها بيشتر است. آلمان و انگلستان هم مقداري زعفران ايران را خريداري مي‌كنند، اما خريد آنان كمتر از سه كشور ياد شده است.

اسپانيا از ديرباز صادر كنندة زعفران بوده است، اما چند سالي است كه از جرگه توليد كنندگان زعفران در سطح وسيع، خارج شده است. اما زعفران ايران را خريداري كرده و در بسته‌بندي هاي كوچك وارد بازارهاي مصرف مي‌كند.

به چه دلايلي اسپانيا از جرگه توليد كنندگان زعفران خارج شده است؟

حدود 12 سال قبل يك سيل خانمان برانداز در اسپانيا جاري شد و تماي مزارع زعفران را از بين برد.پس از آن احياي مزارع زعفران براي زارعين اسپانياي مقرون به صرفه نبوده و در نتيجه اين كشور از جرگه توليد كنندگان اصلي زعفران جهان خارج شد.

البته امروزه نيز كماكان در اسپانيا زعفران توليد مي شود و بر اساس آخرين آمار اعلام شده توليد اين كشور حدود 20 تن در سال است و اما اين ميزان توليد تكافوي مصرف و صادرات سطوح بالا را نمي كند.

زعفران اسپانيا در گذشه شهرت داشت. اما امروز زعفران ايران را به آنجا مي برند و به نام زعفران اسپانيا صادر مي‌كنند.

مصرف كنندگان خارجي هنوز نمي‌دانند زعفران اسپانيا مصرف مي‌كنند.

مزيت زعفران ايران نسبت به كشورهايي همچون اسپانيا، يونان و . . . چيست؟

رنگ، اصالت، طعم، عطر و اسانس زعفران ايران به مراتب از زعفران كشورهاي اسپانيا، يونان و  . . . بيشتر است.

زعفران ايران در ار اين ويژگي‌ها،‌ انرژي (كالري) زيادي دارد، اما زعفران كشورهاي رقب از اين ميزان انرژي برخوردار نيست.

زعفران ايران به لحاظ ويژگي‌هايش همواره مشتري دارد‌، اما قيمت آن پيوسته در نوسان است.

چرا زعفران ايران نمي تواندن زعفران اسپانيا را در بازارهاي جهاني عقب بزند؟

اسپانيا شهرت زيادي در بازار جهاني زعفران دارد. اين كشور حدود 200 سال است كه در توليد و صادرات زعفران مشهور است.

زعفران ايران مرغوب‌تر از زعفران اسپانيا است. آنها همواره اين محصول را با نام خود به بازارهاي جهاني عرضه مي كنند.

اسپانيا نمي تواند زعفران «قلم درشت قرمز يك دست بي تقلب» توليد كند. جمع توليد اسپانيا از 20 تن در سال تجاوز نمي‌كند.

شهرت گذشته زعفران اين كشور است كه امروزه توانسته است زعفران ايران را به جاي زعفران خود بفروشد.

چرا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و  اتحاديه صادركنندگان اين محصول اقدامي در اين زمينه نمي‌ كنند؟

اتاق بازرگاني و  صنايع و معادن ايران و اتحاديه، تمهيدات لازم را انجام داده‌اند، اما اسپانيا يكي از اعضاي اتحاديه اروپا است و اكثر اوقات جلوي پاي ارگان‌هاي ايراني ذيربط كه در جهت معرفي زعفران ايران گام بر مي‌دارند، به اصطلاح سنگ اندازي مي‌كند.

اسپانيا اخيراً در اقدامي غير معقول با همدستي يونان كه يك توليد كننده و صادر كنندة زعفران با حجم پايين است، نامه اي به اتحاديه اروپا نوشته بود كه متعاقب آن اتحاديه اروپا نامه‌اي  به سفارت ايران در اسپانيا ارسال كرد و در آن ايران را متهم كرد كه صادرات زعفران خود را با قيمت‌هاي خيلي نازل انجام مي‌دهد. در صورتيكه يونان، زعفران توليدي خود را به بهاي هر كيلو 650تا 1500 دلار مي‌فروشد. در حالي كه تمام اين موارد كذب محض است و هيچكس حاضر نيست زعفران يونان را به بهاي 650 تا 1500 دلار خريداري كند.

البته ممكن است مصرف كنندگان،‌ زعفران را در بسته‌يندي هاي يك يا دو گرمي هر كيلوگرم 650 دلار خريداري كنند، اما اينكه به صورت فله آن را به اين مبالغ خريداري كنند، امري محال است.

اسپانيا و ديگر رقباي زعفران ايران درصد ايجاد مانع در برابر فروش زعفران ايران هستند و با اين گونه تبليغات سعي در بالا بردن قيمت زعفران ايران دارند تا زعفران خودشان را با قيمت كمتر و به راحتي به فروش برسانند.

بهاي زعفران ايرن اكنون هر كيلو حدود420 تا 430 دلار است كه اين زعفران در بازارهاي خارجي در بسته‌بندي‌هاي 1 تا 2 گرمي به 650 دلار به فروش مي‌رود. صادركنندگان واقعي زعفران در ايران اكنون محصول خود را در بسته‌بندي‌هاي 1 يا 2 گرمي به بازارهاي اروپا ارسال مي كنند و با همان مبلغ هر كيلو 60 دلار به فروش مي‌رسانند.

چرا تمامي محصول زعفران ايران در بسته‌بندي‌هاي كوچك صادر نمي‌شود؟

برخي كارخانه‌ها زعفران ايران را به صورت فله خريداري مي‌كنند و به مصارف مختلف مي‌رسانند. زعفران 1 يا 2 گرمي فقط مخصوص فروشگاه‌ها است كه با خريداران جزء طرف هستند.

چه دليلي دارد كه صادركنندگان زعفران ايران حضوري مستمر در بازارهاي خارجي ندارند و جز تعداد معدودي. اكثر آنها از صادركنندگان ناموفق محسوب مي شوند؟

وجود بازارچه‌هاي مرزي،‌ صادرات زعفران ايران را به كلي خراب كرده است. زعفران تقلبي از طريق بازارچه‌هاي مرزي به كشورهاي همجوار مي‌رود و سپس وارد كشورهاي اروپايي مي‌شود. زعفران تقلبي اعتماد خريداران زعفران ايران را سلب مي‌كند. دولت بايد در اين زمينه چاره‌اي بينديشد.

در بازارچه‌هاي مرزي كنترل وجود ندارد و صادركننده در اين بازار با هيچگونه قيد و بندي رو به رو نمي‌‌باشد.

اتحاديه و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بارها اعتراض خود را در اين زمينه اعلام كرده‌اند. اما دولت معتقد است عرضه كالاها در بازارچه‌هاي مرزي نيز صادرات محسوب مي شود و وجود آن ضروري است.

مقداري زعفران ايران نيز به صورت تجارت چمداني از كشور خارج مي‌شود. اين نوع تجارت نيز مورد اعتراض صادركنندگان واقعي زعفران و اتحاديه قرار دارد. اما دولت اين نوع تجارت را نيز جزو صادرات قلمداد مي‌ كند.

چه ميزان زعفران از طريق تجارت چمداني و بازارچه‌هاي مرزي از كشور خارج مي شود؟‌

ايران به طور متوسط سالانه 60 تا 70 تن زعفران به طور رسمي صادر مي‌كند كه اين ميزان صادرات در آمار گمرك منعكس شده است. در حالي كه در سال‌هايي كه زراعت زعفران خوب باشد. تا 120 تن زعفران در كشور توليد مي‌شود. از اين ميزان حدود 10 تن از طريق تجارت چمداني و بازارچه‌هاي مرزي به خارج مي‌رود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل

Leave a comment