پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

مقدمه

سرعت، کیفیت، شفافیت و عمومیت دسترسی به اطلاعات و دانش و در نتیجه بهره وری و توسعه ی انسانی، اجتماعی و اقتصادی جوامع از مزایای فناوری اطلاعات به شمار می آیند. ظهور کاربردهای جدید و گسترده نشات گرفته از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، بر شیوه ی زندگی، فرهنگ و رفتار مردم تأثیر گذاشته و مفهوم جدیدی به نام جامعه ی اطلاعاتی را شکل داده است. تفاوت میزان بهره مندی از این فناوری و نیز سطح دانش و مهارت مردم، هر لحظه بر فاصله ی جوامع شهری و روستایی افزوده و شکاف دیجیتالی بین آنها را بزرگتر می سازد.

طرح هایی همچون ایجاد دفاتر پیشخوان روستایی می تواند با کاهش شکاف دیجیتالی، مسیر رسیدن به جامعه اطلاعاتی را برای کشور هموارتر نماید.  لذا توجه تام به توسعه ی زیر  ساخت ها به تنهایی مشکل گشا نبوده و ایجاد و بهره برداری مفید از این دفاتر با موانع و چالش های بسیاری مواجه است.(همدانلو؛۱۳۸۸؛۱)

پژوهش حاضر ضمن معرفی چالش های برخی پروژه های مشابه در جهان و بهره گیری از چارچوب توسعه ی پویای UNDP به بررسی موانع توسعه ی  دفاتر موضوع طرح ایجاد دفاتر پیشخوان روستایی پرداخته و راهکارهایی برای موانع شناسایی شده ارایه نموده است. با نظرسنجی از خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از بررسی میان دستاندرکاران طرح (کارشناسان و مجریان) در شرکت مخابرات ایران، شرکت پست ج.ا.ا. و پست بانک ایران و شرکت ها و ادارات کل تابعه ی آنها در سراسر کشور، نشان داده شده است که کمبود محتوا و کاربردهای مورد نیاز جامعه ی  روستایی به عنوان مهمترین عامل و پس از آن ظرفیت نیروی انسانی، ضعف هماهنگی و انسجام راهبردی، ضعف زیرساخت ها، ریسک سرمایه گذاری و ضعف بنگاه های روستایی و در نهایت ضعف سیاست های موجود، موانع و روستایی در ایران هستند.

گسترش عدالت در کشور پهناوری مانند ایران نیازمند مجاهدت شبانه روزی است تا این شعار به عرصه ی ظهور رسیده و تنها به شعار بسنده نگردد. اگر عدالت را بهره مندی همگان از فرصت های موجود کشور بدانیم شاید بتوان گفت به دلایل بسیار زیادی یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به آن بهره گیری از علوم و فناوری روز  می باشد.  فناوری های متنوعی از جمله ارتباطات و اطلاعات  نقش به سزایی در توسعه روستایی و تاثیرگذاری روستاها بر مجموعه کشور داشته است. همان گونه که  گفته شده  با نگاهی دوسویه  به ماحصل اجرای موفقیت آمیز آن هم روستاییان و مردمان سخت کوش و کم ادعای روستا بهره مندمی  شوند و هم مجموعه کشور از ظرفیت های بسیار بالا و نهفته روستا مطلع و مستفیذمی شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– شناسایی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات

۲- شناسایی نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر

۳- شناسایی میزان استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.

۴- شناسایی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنانبا فرمت ورد

Leave a comment