پایان نامه ژنراتورهای سنکرون سه فازی

دانلود پایان نامه

پایان نامه رشته الکترونیک

با موضوع:

ژنراتورهای سنکرون سه فازی

چكیده

در حالی كه می دانیم موتور ها و ژنراتور های الكتریكی به عنوان مبدل انرژی الكتریكی به مكانیكی و بالعكس هستند و این تبدیل انرژی تنها در سایه پدیده های الكترو مغناطیسی صورت خواهد گرفت.از همین بیان می توان نتیجه گرفت كه روشی كه ماشین های الكتریكی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم تركیبی از سه دیدگاه زیر است: 1)دیدگاه الكترومغناطیسی:محاسبات فنی و ریاضی و نیروهای الكترومغناطیسی و میدان های مغناطیسی.

مسائل اقتصادی و عوامل دیگر كه در طراحی و ساختمان ژنراتور ، نمی توان به سادگی از فرمول هایی كه تا بهحال ارائه شده است برای ساختمان ژنراتور استفاده كرد . بنابراین ، در این جا به بررسی ساختمان و محاسبه ی عملی ژنراتورهای كوچك می پردازیم .

لازم به تذكر است كه ژنراتورهارا با توجه به كاربرد و خصوصیات آنها به سه دسته كوچك ، متوسط و بزرگ دسته بندی می كنند .

ساختمان ژنراتورها بزرگ و متوسط به دلیل مسائل حفاظتی و عایق بندی و امكانان موجود ، كار ساده ای نیست با بطور كلی یك ژنراتور نیاز به سیستم خنك كننده دارد .با افزایش ظرفیت ژنراتورها نیاز به سیستم خنك‌سازی موثرتری احساس شد. ایده خنك‌سازی با هیدروژن اولین بار در سال ۱۹۱۵ توسط ماكس شولر مطرح شد. یك ژنراتور از اجزای زیادی متشكل شده است كه عبارتند از سیستم خنك كننده ، سیستم گرم كننده ، سیستم ترمز ، سیستم روغن كاری ، یاتاقانها ، كه به طور كلی در این پروژه توضیح داده شده است .

یك گاورنر دستگاه دیجیتالی است كه توسط آن دریچه های سد به دو حالت اتوماتیك و دستی باز و بسته می شوندگاورنرها به سه دسته عمده تقسیم می شوند گاورنر مكانیكی ، گاورنر الكترو مكانیكی ، گاورنر الكترونیكی كه هر كدام بطور كلی توضیح داده می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment