پایان نامه مدیریت:میزان واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم

دانلود پایان نامه

توسعه های تئوریک اخیر

همانگونه که بیان شد، تحت شرایط بازار سرمایۀ کامل، Modigliani and Miller (1961) استدلال کردند که ارزش شرکت مستقل از سیاست سود تقسیمی آن است. متأسفانه بازار ها کامل نیستند و مطالعات قبلی فرض می کنند که ارزش شرکت همانگونه که در مدل DDM بیان شده است تحت تأثیر سیاست سود تقسیمی آن قرار دارد. برای مثال Benartzi, Michaely, and Thaler (1997), نشان دادند که قیمت سهام شرکت همگام با تغییرات درسیاست سود تقسیمی آن تغییر می کند. با این وجود عوامل اثرگذار روی این روابط موضوعی چالش برانگیز می باشد. قضایایی که سیاست تقسیم سود را توضیح می دهند، شامل فرضیاتی به قرار زیر هستند:

سیاست سود تقسیمی به عنوان سیگنالی از رشد عواید شرکت عمل می کند

سرمایه گذاران احساس می کنند که پول نقد بر اضافه ارزش سرمایه تحقق نیافته(ولی پیش بینی شده) مقدم است.

سرمایه گذاران هنگامی که شیوه های جایگزین برای توزیع پول به آنه پر هزینه تر است، سود تقسیمی را ترجیح می دهند.

به عنوان شیوه ای برای کاهش اتلاف بالقوه منابع به وسیلۀ مدیران است

علاوه بر این تحقیقات در زمینۀ تئوری سود تقسیمی موضوعاتی را که یک شرکت در هنگام تصیمیم گیری در مورد سیاست تقسیم سود با آن مواجه است در نظر گرفته اند. این ها شامل :

چه میزان به سهامداران داده شود؟

نسبت پرداخت سود سهام چقدر باشد؟

چه میزان پول نقد راکد (احتیاطی) لازم است تا شرکت نگهدارد؟

آیا سطح پرداخت قابل تحمل است؟

چه روشی از توزیع مورد تمایل سهامداران است؟

این تصمیمات اثر گسترده ای را روی انعطاف پذیری سازمان برای دنبال کردن فعالیت های دیگر از قبیل سرمایه گذاری در دارائی های حقیقی و انتشار بدهی دارد. ذکر این نکته مهم است که این تصمیمات باید بر مبنای دائمی ایجاد شود.

 

۲-۱-۸ نکات عمده در سیاست تقسیم سود

تئوری ها و توجیحات زیادی برای شرح این که چرا شرکت ها پرداخت سود سهام را دنبال می کنند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر است؟
  • عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد

Leave a comment