پایان نامه مدیریت:میزان دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل: وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان (شیوه مدیریت، مسئولیت پذیری، تعامل با مردم، رعایت قوانین و مقررات، اخلاق و رفتار و شیوه برخورد کارکنان و مدیریت، کیفیت خدمات در حال ارایه، امکانات و تسهیلات موجود)

متغیر وابسته:رضایت روستاییان

۱-۱۰تعاریف نظری و عملیاتی:

دفاتر خدمات روستایی ICT

تعریف نظری:

[۱]ICT درلغت به معنی فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و دفاتر ICT روستایی در راستای تحقق دسترسی روستائیان به فناوری اطلاعات و ارتباطات تجهیز و بهره برداری می‏گردد. به عبارت دیگر می‏توان گفت دفاتر ICT در جهت تلاش برای ارائه خدمات دولتی در دورترین نقاط کشور با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات، در راستای سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق عدالت اجتماعی و دولت الکترونیک ایجاد شده است.

تعاریف عملیاتی:

دفاتر خدمات روستایی علاوه بر ارائه خدمات مختلف از قبیل پست، پست بانک، مخابرات و سایر خدمات دولتی، ارتباط روستاها را با شبکه اینترنت فراهم نموده و زیرساخت ارتباطی لازم برای ارائه خدمات سایرسازمان ها را فراهم می سازد. که در این تحقیق رضایت روستائیان از خدمات ارائه شده در دفاتر ICT از جهات ذیل مد در نظر گرفته شده است:

[۱] Information & Communication Technology

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– شناسایی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات

۲- شناسایی نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر

۳- شناسایی میزان استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.

۴- شناسایی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنانبا فرمت ورد

Leave a comment