پایان نامه مدیریت:میزان تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر )

دانلود پایان نامه

مقدمه :

تحقیق کوشش منظمی است که به منظور پاسخگویی به یک یا چند سوال صورت می گیرد. جان دیویی[۱] در کتاب ” منطق نظریه تحقیق ” را چنین تعریف کرده است : تحقیق عبارتست از تغییر کنترل شده یک موقعیت غیرثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ  ویژگی ها و روابط ، کاملاً معین و ثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر اصلی یا اولی بصورت یک متحد تغییر یافته اند. ( دلاور ، ۱۳۸۵، ص۳۰)

در طی فرآیند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمع آوری ، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیرکمی سعی می شود،  که ادعاها و حدس های علمی اولیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۸۸ )

در این فصل از روش های مورد استفاده در تحقیق به منظور بررسی جامعه آماری، حجم نمونه، روش های نمونه گیری، روش ها و ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل آن ها، و بحث روایی و پایایی ابزار گردآوری، مورد تشریح و بیان گرفته است.

۳ ـ ۲ ) طرح تحقیق :

به طور کلی انواع تحقیق بر دواساس طبقه بندی می شوند :

طبقه بندی براساس هدف که شامل :

پژوهش های (بنیادی)، تحقیق کاربردی، تحقیق و توسعه، تحقیقات ارزیابی و تحقیق عملی( کاربردی)می باشد.

هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این تحقیق هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فراورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۹۵ )

تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی است.

[۱] John Dewey

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، بررسی خسارت و…)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد

Leave a comment