پایان نامه مدیریت:شناسایی منابع ناکارآمدی هرکدام از شرکت های ناکارامد

مقدمه:

در فصل گذشته،داده های بدست آمده را با روش DEA و با استفاده از نرم افزار  DEA-SOLVER مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.حال در این فصل میخواهیم با توجه به تجزیه و تحلیلهای فصل قبل،خلاصه ای از آنرا بیان و نتیجه گیری نموده و سپس محدودیتهای تحقیق را شرح داده و پس از آن پیشنهاداتی را با توجه به نتایج حاصل مطرح نماییم و در انها نیز پیشنهاداتی را برای تحقیقاتی ارایه نماییم.

 

۵-۲-نتایج تحقیق:

 

در نتایج بدست آمده از حالت CCR-INPUT و CCR-OUTPUT ،درسال ۸۸ تنها ۱۱ شرکت از ۳۰ شرکت مورد نظر کارا بودند که عبارتند از DMU های: اسوه و اکسیر و البرز دارو و پارس دارو و تولید مواد اولیه دارو پخش،تهران دارو و ایران ترانسفو و پارس سوییچ و کابل باختر و کابل سازی تک و سخت آژند و بقیه شرکت ها براساس عملکرد سالانه دچار ناکارایی و نقصان دربرخی از ورودیها یا خروجیهایشان بودند که درهمین راستا شرکت های ناکارا اکثرا برای رسیدن به کارایی،نیاز به کاهش هزینه (نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام) و افزایش در درآمد(نسبت آنی و سود خالص) داشتند.

 

در نتایج بدست آمده از حالت CCR-INPUT و CCR-OUTPUT ،درسال ۸۹ تنها ۶ شرکت از ۳۰ شرکت مورد نظر کارا بودند که عبارتند از DMU های:البرز دارو و پارس دارو و تولید مواد اولیه داروپخش،ایران ترانسفو و کابل سازی تک و سخت آژند و بقیه شرکت ها براساس عملکرد سالانه دچار ناکارایی و نقصان در برخی از ورودیها یا خروجیهایشان بودند که در همین راستا شرکت های ناکارا اکثرا برای رسیدن به کارایی ،نیاز به کاهش هزینه(کل دارایی ) و افزایش درامد(نسبت جاری و سود خالص) داشتند.

۵-۳- پیشنهادات تحقیق:

 

۱٫استفاده از ورودی و خروجی های بیشتر برای DMU های انتخابی برای تحقیق.

۲٫استفاده از داده های بروز تر در مورد اطلاعات مربوط به سال مالی مستخرج از ترازنامه

۳٫تغییر حوزه مطالعه از بورس به محیط های مطالعاتی دیگر

۴٫استفاده ازسال های مورد بررسی بیشتر برای شرکت های انتخابی

 

 

۵-۴-محدودیت های تحقیق

۱٫اطلاعات خیلی پراکنده بود.

۲٫از حیث دسترسی به داده ها و شاخص های تحقیق دارای محدودیت هایی بود.

۳٫با توجه به تحلیل داده های تحقیق توسط متخصصین بورس و فرابورس،دسترسی به آنها با مشکل مواجه بودیم.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

Leave a comment