پایان نامه عملكرد حافظه بینایی فوری چهره‌ها در بین افراد شهری و روستایی

دانلود پایان نامه

1-6-2- تعریف نظری حافظه چهره ها :

منظور از حافظه­ی چهره توانایی بازشناسی چهره­ی افرادی است که قبلاً دیده ایم ( ناکایاما[1] ، 2006).

 

1-7- تعاریف عملیاتی

1-7-1- تعریف عملیاتی عملكرد حافظه بینایی:

در مطالعه حاضر، عملكرد حافظه بینایی نمره‌ای است كه فرد در مقیاس حافظه وكسلر فرم تجدیدنظر شده (WMS-R) كه در ایران توسط اورنگی و همكاران (1381) هنجاریابی شده است، به دست می‌آورد. این مقیاس دارای 7 آزمون فرعی شامل: آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره، آگاهی نسبت به زمان و مكان (جهت‌یابی)، كنترل ذهنی، حافظه منطقی، تكرار ارقام روبه جلو و معكوس، حافظه بینایی و یادگیری تداعی است.

آزمون حافظه وكسلر در زمینه حافظه علمی، ساده و فوری و همچنین تفكیك میان اختلالات عضوی و كنشی حافظه، اطلاعات پایایی به دست می‌آورد.

در این پژوهش از خرده‌مقیاس‌های حافظه بینایی كه شامل 4 آزمون: تداعی‌های زوجی بینایی 1 و 2 (فوری و تأخیری)، بازآفرینی بینایی 1 و 2 (فوری و تأخیری)، حافظه تصویری، فراخنای حافظه بینایی (روبه جلو و عقب) می‌باشد استفاده شده كه در ابتدا آزمون‌های فوری گرفته شده و پس از گذشت مدت زمان 20 دقیقه، آزمون‌های تأخیری مورد استفاده قرار گرفت. آزمون به صورت فردی اجرا شده و به صورت 0 و 1 درجه‌بندی می‌شود.

[1]– Nakayama

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه