پایان نامه سنجش میزان شفافیت سود شرکتها

دانلود پایان نامه

اهداف تحقیق:

گزارش‌های مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده‌ی آن تهیه اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است.لازمه‌ی دستیابی به این هدف ارائه اطلاعاتی شفاف است به گونه‌ای که نیاز تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان را محقق ساخته و تقارن اطلاعاتی را بین آنها برقرار سازد تا بدین ترتیب سرمایه گذاران بالقوه را جذب بازار سهام نموده و همچنین سهامداران را به معاملات بیشتر متمایل کرده که منجر به دادوستد سهام و در نهایت افزایش نقدشوندگی و کاهش ریسک نقدشوندگی خواهد شد.اهداف کاربردی تحقیق نیز بصورت زیر می باشد:

۱- سنجش میزان شفافیت سود شرکتها

۲- سنجش میزان ریسک نقد شوندگی شرکتها

۳- سنجش رابطه شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها

۴- سنجش رابطه شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها با توجه به اندازه شرکت و اهرم مالی

۱-۶) فرضیات تحقیق :

شفافیت سود با ریسک نقدشوندگی سهام رابطه معنادار معکوس دارد»

  • کاهش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدشوندگی را افزایش می دهد .
  • بین شفافیت سود شرکتها و ریسک نقدشوندگی با توجه به اندازه شرکت رابطه وجود دارد.
  • بین شفافیت سود شرکتها و ریسک نقدشوندگی با توجه به اهرم مالی رابطه وجود دارد.

 

۱-۷) تعریف متغیرها:

۱-۷-۱) نقد شوندگی:

عدم نقدشوندگی مطابق مدل آمهیود، به صورت نسبت متوسط قدر مطلق بازده سالانه به حجم (دلاری) معامله در آن روز تعریف می شود یعنی

 

 

 

 

۱-۷-۲) شفافیت سود:

بارت و همکاران برای اندازه گیری شفافیت سود از رابطه سود و بازده سهام شرکت استفاده کرده اند، به گونه ای که اگر سود و تغییر در سود با بازده سهام به طور هم زمان تغییر کند(با در نظر گرفتن شاخص ضریب تعیین) سود شرکت شفاف است.

۱-۷-۳) سازمان بورس اوراق بهادار :

بازار متشکل و رسمی است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها  یا اوراق قرضه دولتی یا خصوصی تحت ضوابط معین انجام میشود. مشخصه مهم آن حمایت قانونی از صاحبان پس اندازها یا سرمایه های راکد است . بورس مرجع رسمی و مطمئنی است برای جذب سرمایه افراد و بخش های  خصوصی بمنظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت  .شرکت های پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران جامعه تحقیق می باشد

۱-۸) قلمرو تحقیق:

گستره این تحقیق در ۳ قلمرو  موضوعی، زمانی و مکانی قرار دارد:

قلمرو موضوعی: این تحقیق رابطه کاهش شفافیت سود شرکتها و ریسک نقدشوندگی می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ می باشد

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment