پایان نامه روانشناسی با موضوع احساس تنهایی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

۲-۲-۳-۲- دیدگاه مارسیا

مارسیا (۱۹۶۶) چهار الگوی وضعیتی را با استفاده از متغیرهای زیر بنایی خود اکتشافی مطرح می کند و با در نظر گرفتن حضور یا عدم حضور این دو بعد وضعیت های هویت را از یکدیگر متمایز می نماید. این چهار وضعیت عبارتند از: وضعیت هویت اکتساب شده. وضعیت هویت دیررس، وضعیت هویت زودرس و وضعیت هویت سردرگم(نقل از برزونسکی و کوک[۱]، ۲۰۰۵؛ رایس[۲]، ۲۰۰۱) الگوی وضعیت های هویت مارسیا از طرف روانشناسان مورد نقد و بررسی قرار گرفت زیرا او هویت را در شرایط پایدار ماندن نتایج جستجو و ویژگی های ثابت و ایستا توصیف می کند و الگوی وضعیتی او مبتنی بر نتایج ثابت شکل گیری هویت است(کاته و لوین[۳]، ۱۹۸۸؛ ون هوف[۴]، ۱۹۹۹، به نقل از دوریس[۵]، ۲۰۰۴ و سوانز[۶] و دوریس ۲۰۰۳). این در حالی است که مطالعات اخیر نشانگر عدم پایداری کامل هویت است و موارد بسیاری دیده شده که افراد حتی سالها پس از شکل گیری هویت و تحت تاثیر فشارهای روانی (مانند بحران های شغلی،  تحصیلی و خانوادگی مانند ازدواج یا تولد فرزند و …) مجددا دچار بحران هویت می گردند(برک، ۲۰۰۷)

[۱] Kouck

[۲] Ries

[۳] Kuteh & Levin

[۴] Van Hoof

[۵] .Douris

[۶] .Suens

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

۲- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

۱-۳-۲- اهداف فرعی پژوهش:

۱- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

۲- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

۳- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

Leave a comment