پایان نامه ارتباط پرخاشگری نوجوانان و مشکلات اقتصادی خانواده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان 

۵- عیوب و نقائص شخصی

«چنانچه فردی كه از لحاظ جسمی یا ذهنی توانایی انجام وظیفه ای  را كه به او محول گردیده است نداشته باشد، مطمئناً احساس ناكامی می كند. فرد معلول در مقایسه با فرد هنجار و معمولی، با مشكلات بیشتری برای سازگاری مواجه است. تحقیقات و مشاهدات تجربی نشان می دهد كه ناسازگاری بین افراد معلول جسمی و دارای نقص عضو، احتمالاً به مراتب بیش از افراد هنجار سالم از لحاظ جسمی است. این ناسازگاریهای رفتاری عبارتند از:‌ گوشه گیری، كم رویی، ترس، احساس حقارت، ناپختگی عاطفی – جنسی و روانی، تنهایی و نداشتن دوست، واكنشهای پارانوئید، حساسیت زیاد، كمبود محبت، رفتار برای جلب توجه، هدفهای دور از دسترس، پرخاشگری شدید، اضطراب، تنش، عصبانیت و … باید توجه داشت كه شرایط به تنهایی علت ناسازگاری نیست، بلكه نگرش و برداشت فرد از وضع خود است كه واكنشهای او را تعیین می كند. باید والدین و مربیان به كودك نمونه هایی از افرادی نشان دهند كه با عیوب و نارسائیهای مختلف در زندگی، موفقیتهای نیز كسب كرده اند و بدین وسیله به كودك كمك كنند تا محدودیتهای شخصی را به دست فراموشی بسپارد و از وی‍ژگیهای مثبت خویش حداكثر استفاده را نماید.» (نوابی نژاد، ۱۳۶۲ ، صص ۱۹۵-۱۹۴)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- خانواده ها تا چه میزان از روحیات نوجوانان و چگونگی برخورد صحیح با آنها آگاهی دارند؟

۲- آیا مشکلات اقتصادی در خانواده ها می تواند به عنوان عاملی مهم در بروز پرخاشگری در نوجوانان به شمار آید؟

۳- آیا تغییرات هورمونی در پرخاشگری نوجوانان تأثیر دارد؟

۴- رسانه های گروهی در بروز و یا رفع علل پرخاشگری در نوجوانان چه نقشی دارند؟

۵- نهادهای اجتماعی از جمله مدرسه چقدر می توانند در بروز یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان دخیل باشند؟

۶- گروه دوستان و الگوهای فاقد ارزش موجود در جامعه در بروز پرخاشگری و یا رفع عدل آن چه سهمی دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان 

Leave a comment