پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی و عامل برونگرایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

۲-۱۱- عوامل تاثیر گذار در پیدایش پنج عامل بزرگ

دو رویکرد عمده در پیدایش شکل کنونی پنج عامل بزرگ شخصیت، وجود داشت. یکی رویکرد گلدبرگ [۱] بود که با تحلیل صفات مربوط به شخصیت در فرهنگ لغات زبان‌های طبیعی به این کار پرداخته است (گلدبرگ، ۱۹۹۵).

این مدل بر فرضیه لغوی[۲] استوار بوده است. بر اساس این فرضیه، اساسی ترین و اجتماعی ترین تفاوتهای فردی، در طول تاریخ در قالب اصطلاحات و صفات شخصیتی در زبان‌های طبیعی کدگذاری شده اند (گلدبرگ، ۱۹۹۵، به نقل از مک گری و کاستا، ۱۹۹۹).

رویکرد دیگر تحقیقاتی بود که با مقیاس‌های پرسش نامه ای شخصیت سروکار داشتند. این تحقیقات وجود چهار چوبی سازمان دهنده را برای یافته‌های پژوهش احساس می‌کردند. از این رو به تحلیل عاملی روی آورند و پس از تحلیل عاملی مواد پرسشنامه‌ها دو بعد وسیع برونگرایی و نوروز گرایی را آشکار ساختند (کریمی، ۱۳۸۲).

در اوایل دهه ۱۹۸۰، کاستا و مک گری برای سنجش سه بعد نوروز گرایی، برونگرایی و تجربه پذیری، مشغول تهیه پرسشنامه شخصیت نئو شدند. آنها کار خود را با تحلیل خوشه ای پرسشنامه کتل شروع کردند. در ابتدا تحلیل آنها عامل برونگرایی و نوروز گرایی را آشکار ساخت. اما کم کم اهمیت عامل تجربه پذیری نیز که در برخی از عوامل اولیه کتل مورد اشاره قرار گرفته بود برای آن‌ها روشن شد (کشاورز و علوی، ۱۳۸۲).

در سال ۱۹۸۳ کاستا و مک گری دریافتند که نظام نئو تطابق بسیاری با سه عامل مدل پنج عاملی دارد اما صفات متعلق به حیطه‌های سازگاری  و وظیفه شناسی را در برنمی گیرد. در نتیجه آن‌ها به توسعه مدل خود بر مبنای تحلیل پرسش نامه‌های مربوط به سنجش دو عامل اخیر پرداختند و نسخه تجدیدنظر شده از پرسشنامه خود را با عنوان NEO-PI-R ارائه کردند (مک گری و کاستا، ۱۹۹۹).

  1. ۱٫ Goldberg
  2. ۲٫ lexical hypothesis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعیین میزان ارتباط بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
  2. تعیین میزان ارتباط بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
  3. تعیین میزان ارتباط بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
  4. تعیین میزان ارتباط بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
  5. تعیین میزان ارتباط بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
  6. تعیین میزان ارتباط بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

Leave a comment