پایان نامه تفاوت توافق زناشویی مادران دارای فرزند عادی و اتیسم

دانلود پایان نامه

2-1-2-2 بهداشت روان:

بهداشت روان عبارت است از پیشگیری از بروز بیماریهای روانی و سالم سازی محیط روانی – اجتماعی تا افراد جامعه بتوانند با برخورداری از تعامل روانی با عوامل محیط فرد ارتباط و سازگاری صحیح برقرار كرده و به هدفهای بلند تكامل انسانی برسند، بهداشت روانی در تعریف سازمان جهانی بهداشت به عنوان یكی از معیارهای لازم برای سلامت عمومی در نظر گرفته شده است. از دیدگاه این سازمان سلامتی عبارت است از «حالت رفاه كامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها نبود بیماری» (کاپلان و سادوک،  1999، ترجمه پور افکاری ،1376). در خلال دهه 1950 تعدادی از متخصصان كوششهایی انجام دادند تا فهرستی از ملاك های بهداشت روانی را تهیه كنند. برای مثال در سال 1959 در مورد بهداشت روانی فهرست طبقه بندی شده زیر را ارائه داد:

الف: نگرشهای مثبت به خود

ب: میزان رشد و نمو یا خودشكوفایی

ج: ترتیب اصلی یا عملكرد یكپارچه روانی

د: خودمختاری یا استقلال شخصی

ه: درك صحیح از واقعیت

و: تسلط بر محیط.

از نظر دوویچ (1963) ملاك های مهم سلامت روانی عبارت است از:

الف: شناخت خود و محیط

ب: استقلال فردی

ج: رفتار بهنجار و منطبق با معیارهای جامعه

د: یكپارچگی شخصیت (گنجی، 1376).

نگرشهای مربوط به خود

– تسلط بر هیجانها – آگاهی از ضعف ها – رضایت از خویشتن

* نگرشهای مربوط به دیگران

– علاقه به دوستی های طولانی و صمیمی – احساس تعلق به یك گروه – احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانی و مادی

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه