پایان نامه تعیین وضعیت جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود

۲-۶-۱ تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی قتل سریالی: كلیه ی مجرمین مرد یا زنی که مرتکب به بیش از دو فقره قتل در یك فاصله ی زمانی شامل روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها و به یك شیوه ی مشابه باشند و محكوم به اعدام هستند.

تعریف عملیاتی نوع قتل:

نمره ای  که فرد بر اساس مقیاس محقق ساخته برای این منظور بدست می آورد.(۱قتل های سازمان دهی شده،۲قتل سازمندهی نشده،۳قتل های مختلط)

تعریف عملیاتی انگیزه ی قتل:

نمره ای  که فرد بر اساس مقیاس محقق ساخته برای این منظور بدست می آورد.( ۱ منافع مالی، ۲ شهوت ، ۳ دشمنی و عداوت،۴ قدرت و تسلط ،۵  انتقام جویی،۶ ترس  ،  ۷ هزیانات ،۸ شعایر دینی)

تعریف عملیاتی شیوه ی ارتكاب قتل:

منظوراستفاده از هر نوع ابزار قتاله(سلاح گرم و سرد) بر اساس مقیاس محقق ساخته،می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- تعیین شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان سریالی ایران.

۲- تعیین وضعیت جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل و….

۳- تعیین وضعیت جمعیت شناختی قربانیان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل و…..

۴- ارائه ی راه كارهایی جهت شناسایی متهمان قتل های سریالی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود

Leave a comment