پایان نامه تعیین عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی میان مدت

دانلود پایان نامه

استفاده از قواعد برای بازنمایی دانش

تفاوت سیستم­های خبره با دیگر برنامه­های متداول این است که سیستم­های خبره، خلاف برنامه­های متداول که پردازش اطلاعات را انجام می­دهند، به پردازش دانش می­پردازند. دانش در یک برنامه رایانه ای به شکل قواعد مشخص شده است. آن­­ها نحوۀ جستجو را ذخیره کرده­اند که کارشناس خبره را هدایت می­کنند. به طور کلی قواعد در سیستم­­های خبره به صورت زیر بیان می­شوند.

  • اگر شرایط
  • آنگاه عملگرها (اقدامات)

فعالیت­ها اجرا می­شوند، اگر شرایط فراهم شده باشد. قواعد ایجاد شده در این موارد، به نام پایگاه دانش نامیده می­شوند. بیش­تر سیستم­های خبره با استفاده از قواعد توسعه پیدا می­کنند و به همین دلیل، سیستم های مبتنی بر قاعده[۱] نامیده می­شوند. ولی همه سیستم­های خبره با توجه به این قواعد توسعه پیدا نمی کنند و لذا شیوه­های دیگر بازنمایی، نظیر چارچوب­های[۲] شبکه­های معنی­شناسی[۳] یا منطق ممکن است به کار روند.

[۱] Rule- based system

[۲] Frames

[۳] Semantic concepts

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment