پایان نامه تعیین ارتباط ابعاد مهارت های اجتماعی با ابعاد عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط هوش اخلاقی و مهارت­های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

عوامل مؤثر در اجتماعی شدن

۱-خانواده

خانواده بنیان زندگی اجتماعی شدن و اولین کانون تربیت فرزندان است. نهاد خانواده اساسی ترین و اولین محیط اجتماعی شدن است. کودک از بدو تولد در دامن خانواده نشو و نما می یابد و سپس در کنار دیگر نهادهای اجتماعی شدن ارتباط خویش را با آن حفظ می کند. گرچه تاثیر خانواده امروزه به سبب جابه جایی نقش ها کم شده است اما هیچگاه این تاثیر از بین نرفته است از دیدگاه آنتونی گیدنز[۱]، در جامعه امروزی اجتماعی شدن پیش از همه در یک زمینه کوچک خانوادگی رخ می دهد بیشتر کودکان انگلیسی نخستین سال های زندگی خود را در درون یک واحد خانوادگی شامل مادر، پدر و شاید یک یا دو فرزند دیگر سپری می کنند برعکس در بسیاری از فرهنگ ها دیگر، عمه ها و خاله ها، عمو ها یا دایی ها و نوه ها غالباً جز یک خانواده واحد بوده و مراقب کودکان اطفال بسیار خردسال را به عهده دارند(گیدنز،۱۳۸۷: ۸۵).

از نظر ویل دورانت[۲]، نخستین وحدت اجتماعی که این موجود بدان علاقه پیدا می کند خانواده است و رشد اخلاق او با محبت و وفاداری به وحدت بزرگتر ها توسعه می یابد تا آن که وطن پهناورش نیز در نظر او تنگ می نماید. خانواده هم محل کار و هم کانون عبادت، هم دیوان قضاوت و هم مرکز تعلیم و تربیت برای زندگی متعالی، هم نوعی و شیوه زندگی است. زندگی پر حلاوت و برخودار از تفاهم و تعاون متعالی محض که تنها قانون حاکم بر آن قانون اخلاقی و روانی و محبت و فداکاری است(کی نیا،۱۳۸۳: ۶۰۲).

[۱]Anthony Giddens

[۲]-Will Durant

سوالات یا اهداف پایان نامه :

توصیف ارتباط هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

اهداف فرعی

  • توصیف ارتباط ابعاد هوش اخلاقی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز
  • تعیین ارتباط ابعاد مهارت های اجتماعی با ابعاد عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز

پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : ارتباط هوش اخلاقی و مهارت­های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

Leave a comment