پایان نامه تعیین تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش)

دانلود پایان نامه

بیمه:

بیمه برای ترمیم عواقب و آثار زیانبار خطر و جبران خسارت وارد به افراد به وجود آمده است. اهمیت اقتصادی بیمه های بازگانی در جبران خسارت ها، جلب پس اندازها و تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری ها، تحصیل، درآمد ارزی و پیشگیری از وقوع خسارت ها و افزایش سطح اشتغال آشکار می شود)صالحی،۱۳۸۱) تعریف علمی و فنی بیمه:  بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف)بیمه گر) اشخاصی) بیمه گذاران یا بیمه شدگان) را که در معرض خطر یا خطرهای معینی هستند جهت جبران متقابل زیان احتمالی یا پرداخت وجهی معین)سرمایه بیمه) در ازای دریافت مبلغی)حق بیمه یا وجه اشتراک) گردآوری می کند و مجموعه خطرهایی را مطابق اصول و موازین آماری به عهده می گیرد.

نهاد بیمه در معنا و مفهوم و مکانیسم امروزی خود دربرگیرنده تضمین و تعهد جبران پیامدهای مالی خطرهای

موضوع بیمه است.  بدین معنا که، شرکت های بیمه با گردآوری اشخاص در معرض خطر و سامانگری تعاون و مشارکت آنان طبق ضابطه های آماری، پشتوانه مالی توانمندی را که بتواند پاسخگوی خسارت های احتمالی باشد سروسامان می دهد.)صالحی۱۳۸۱).

۲-۱۴ ) مدل های بلوغ الکترونیکی:

در جدول ۲-۲ به اختصار به مدل های مختلفی اشاره می کنیم که در زمینه بلوغ تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی مطرح شده است و سپس به تشریح مدل های بلوغ دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی گارتنر گروپ می پردازیم.

جدول۲-۲) مدل های بلوغ الکترونیکی(حقیقی و سیحون،۱۳۸۷).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، بررسی خسارت و…)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد

Leave a comment