پایان نامه تعیین استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران

دانلود پایان نامه

۱-۱-۱- استراتژی سطح شرکت (بنگاه)

استراتژی سطح شرکت به توصیف جهت گیری کلان شرکت در راستای نگرش کلی آن به رشد و مدیریت انواع کسب و کار (واحد های تجاری) و خطوط تولید می پردازد. استراتژی بنگاه تشکیل می شود از استراتژی هدایتی (Directional Strategy), تجزیه تحلیل بدره (پرتفولیو) (Portfolio Analysis) و استراتژی سرپرستی (Parenting Strategy) . استراتژی هدایتی در قالب واژه هایی چون ثبات , رشد و کاهش معنا و مفهوم می یابد. (هانگر و ویلین, ۱۳۸۱, ترجمه اعرابی و ایزدی:۱۵۷) استراتژی شرکت حداقل باید به سوالاتی از قبیل سوال های زیر جواب دهد: سازمان به چه فعالیت هایی و به چه ترتیبی بپردازد؟ منابع سازمان به چه ترتیب باید به فعالیت های مختلف آن تخصص داده شود؟ (رحمان سرشت, ۱۳۸۴: ۱۳۸)

۱-۱-۲- استراتژی سطح کسب و کار (تجاری)

استراتژی کسب و کار معمولا در سطح محصولات یا واحد تجاری استراتژیک اجرا می شود و به بهبود موقعیت رقابتی کالاها و خدمات شرکت در یک صنعت خاص یا یک بخش از بازار خاص تاکید دارد. واحد استراتژیک تجاری ممکن است از استراتژی های رقابتی (Competitive Strategy) (مبارزه با تمام رقبا برای کسب مزیت) یا مشارکتی(Cooperative Strategy)  (همکاری با یک چند رقیب برای کسب مزیت علیه سایر رقبا) و یا به هر ۲ شکل باشد (هانگر و ویلین, ترجمه اعرابی و ایزدی, ۱۳۸۱: ۱۳۳)

۱-۱-۳- استراتژی های کارکردی (وظیفه ای)

برای تحقق بخشیدن به هدف های کسب و کار (واحد تجاری) یا شرکت های محصور در قالب واحد های تجاری یا خدماتی تدوین می شوند (رحمان سرشت, ۱۳۸۴:۱۴۵) . استراتژی کارکردی, نگرش مورد استفاده یک حوزه کاری برای رسیدن به هدف ها و استراتژی های سطح شرکت و سطح کسب و کار از طریق حداکثر کردن بهره وری منابع است. این استراتژی به توسعه و تقویت یک شایستگی بارز (Distinctive Competency) می پردازد تا بدین وسیله شرکت بتوان به مزیت رقابتی دست یابد. همانطور که یک شرکت بزرگ, چند کسب و کار (واحد تجاری) دارد که هر واحد, استراتژی خود را دنبال می کند, هر کسب و کار نیز از مجموعه ای از حوزه های کاری تشکیل شده است که هر یک از استراتژی های خاص خود پیروی می کند (هانگر و ویلن, ترجمه اعرابی و ایزدی, ۱۳۸۱: ۱۸۴) این حوزه های کاری عبارتند از: تولید, منابع انسانی, مالی, تحقیق و توسعه, بازاریابی و سیستم اطلاعاتی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر میزان فروش موثرند ؟

ویژه :

رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

رابطه ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد

Leave a comment