پایان نامه تعیین ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی و بهره¬وری نیروی انسانی اداره اوقاف

دانلود پایان نامه

سازمانی را به عنوان  برآیندی از راهبرد­های سازمانی قلمداد می­نمایند. فرهنگ به عنوان انگیزه­ها، ارزش­ها، باورها، هویت­ها و تفسیرها یا معانی وقایع مهمی است که در نتیجه تجربه معمول اعضای سازمان یا جامعه­ای حاصل می­شود.

مطالعه فرهنگ­های سازمانی در سطوح تحلیل مختلف (سازمانی در برابر اجتماعی)، رویکردهای روش­شناختی متفاوت (مفهومی، کیفی و کمی) و سازه­های مرتبط متنوع به انجام رسیده است(حسینی و همکاران، ۱۳۸۹، ۵۶).

به گفته یکی از صاحب­نظران برجسته، فرهنگ سازمانی عبارت است از الگویی از پیش­فرض­های اساسی که گروهی خاص در مواجه با مشکلات برای انطباق خود با محیط بیرونی و دستیابی به یکپارچگی و انسجام درونی، خلق، کشف یا ایجاد کرده است. الگویی که کارکردی خوب داشته، کسب اعتبار نموده و می­توان آن را به عنوان راهی درست به اعضای سازمان آموخت تا از همان زاویه و در همان قالب بیندیشند و احساس کنند و عمل نمایند(شین[۱]، ۱۹۹۰، ۱۱۰).

مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان یک عنصر اساسی در مطالعه مؤسسات آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است. ظهور مفهوم فرهنگ در تحقیقات آموزش عالی را باید در گرایش دانشمندان علوم اجتماعی به بررسی فرهنگ سازمانی جستجو کرد. اغلب مطالعه­ها درباره فرهنگ سازمانی در پی کشف و تفسیر بن­مایه­های فرایندهای سازمان هستند. فرهنگ سازمانی در کارکنان این توانایی را پدید می­آورد تا بازدارنده­های بنیادی بقا و سازگاری با محیط را از میان بردارند، فرایندهای درونی را پی افکنند و سرانجام، سازگاری و بقای سازمان را در بستر زمان پابرجا سازند(مظفری و همکاران، ۱۳۸۷، ۶).

۱-۱-۱٫ تعریف فرهنگ سازمانی

تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی به عمل آمده است. برخی فرهنگ سازمان را یک نظام اعتقادی می­دانند که بین اعضای یک سازمان مشترک است. برخی آن را سلسله­ای از ارزش­های مشترک همبسته می دانند، که با مفاهیم نمادی چون داستان­ها، اسطوره­ها و تکیه­کلام­ها منتقل می­شود. برخی دیگر معتقدند، فرهنگ تنها راه منحصر به فردی است که سازمان بر اساس آن فعالیت خود را انجام می­دهند. به­عبارتی، فرهنگ جنبه انسانی سازمان است که با همبستگی هدف مشخص می­شود. همچنین فرهنگ سیستمی است متشکل از ارزش­ها (چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست) و عقاید (چطور افراد عمل می­کنند و چطور عمل نمی­کنند) که در تعامل متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی و سیستم کنترل بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا می­نهد (منوریان و بختایی ۱۳۸۵، ۷).

[۱] Shein

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment