پایان نامه تبیین رابطه بین منابع سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران

دانلود پایان نامه

مقدمه

از آغاز دهه ۱۹۹۰ این اتفاق نظر بین صاحبنظران جهان بوجود آمده که سازمانهای مشتری گرا و بازارگرا در بازارهای جهانی موفق ترند.  پورتر[۱]در کتاب مزیت رقابتی، بر این نکته تاکید دارد که مزیت رقابتی در زمینه بازاریابی به شناخت درست بازارها ، مشتریان و رقبا بستگی دارد . از طرف دیگر رابرت اف هارتلی [۲]در کتاب اشتباهات بازاریابی ، در سال ۱۹۹۲ علت اصلی شکست سازمانها را نداشتن شناخت کافی از مصرف کنندگان و بازارها بیان کرده است. لذا بدون داشتن دانش و اطلاعات کافی در باره بازار ، تصمیم های بازاریابی اتخاذ شده به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید . ممکن است محصولات جدیدی به بازار عرضه شوند در حالیکه تقاضای آنها ناچیز و اندک باشد ویا ممکن است محصولات به اشتباه به بازارهای به ظاهر جذاب عرضه گردند، در حالیکه مصرف کنندگان بازار دیگر آن محصولات را بیشتر بپسندند، در نتیجه با شکست مواجه شوند . اغلب این موارد نتیجه تصمیم های بازاریابی انخاذ شده بر اساس اطلاعات نادرست یا ناقص است . از طرف دیگر اطلاعات بیش از حد نیز درست به اندازه اطلاعات ناقص و نادرست دردسر ساز خواهد بود ، لذا در این زمینه باید از سیستمی استفاده نمود که اطلاعات لازم را در زمان مناسب به کاربران مربوطه گزارش نماید .امروزه بازاریابان از کمبود اطلاعات صحیح یا زیادی اطلاعات غلط شکایت دارند . مشکل مدیران امروز کمبود اطلاعات نیست، بلکه آنها غرق در اطلاعات هستند، برای رفع این مشکل یک سیستم هوشمند بازاریابی خوب باید از یک سو بین اطلاعات مورد نیاز مدیران و از سوی دیگر، اطلاعاتی که فراهم کردن آن عملا ممکن است تعادل برقرار سازد . اطلاعات بازاریابی شریان حیاتی فرآیندهای بازاریابی است . تصمیمات بازاریابی در نبود اطلاعات بازاریابی گرفته نخواهد شد . تصمیمات بازاریابی توسط خیلی از متغیرهای داخلی و خارجی محیطی تحت تاثیر قرار می گیرند، بنا براین تصمیم گیرنده بازاریابی به حجم وسیعی از اطلاعات مرتبط به این متغیرها نیازمند است، تا مسیر آنها و تاثیرات مورد انتظار آنها را بر روی فعالیت های داخلی سازمان و بازار پیش بینی کند و بتواند اقدام به اتخاذ تصمیمات عقلانی (منطقی) بازاریابی در یک محیط بی ثبات که مدیر بازاریابی با آن مواجه است بنماید. (تارخ ،۱۳۹۰ : ۴)

موقعیت بازاریابی اساسا به موجودیت و صحت اطلاعات بازاریابی که از منابع متعدد بدست آمده است بستگی دارد . بیش از هشتاد درصد کار روزانه مدیران صرف اطلاعات می شود، از جمله دریافت اطلاعات ، برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات در طیف وسیعی از امور مختلف ، از آنجایی که اطلاعات مبنای تمام فعالیتهای یک سازمان است ، سیستم های باید وجود داشته باشند که اطلاعات را تولید و مدیریت کنند . هدف چنین سیستم هایی ایجاد تضمین در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده است . همه سازمان های بازاریابی مترصد یافتن و تشخیص ماهیت بازارها و روندهای آن بازارها ، نیازها و تغییراتی که در این بازارها رخ میدهد ، به اضافه رقبا ، قیمت ها و سایر اطلاعات بازاریابی که برای موفقیت هر تصمیم بازاریابی ضروری است ، هستند . اجزای سیستم های اطلاعات بازاریابی که منابع بسیار مهمی در کسب اطلاعات بازاریابی هستند عبارتند از:

 

  • منابع داده داخلی سازمان
  • تحقیقات بازاریابی [۳]
  • بازاریابی هوشمند [۴]
  • سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری.[۵]

[۱] porter

[۲] Robert F. Hartley

[۳] Marketing Research

[۴] Intelligent Marketing

[۵] Marketing Decision Support System

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment