پایان نامه تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و هوش بازاریابی دربانک ملی ایران

دانلود پایان نامه

قلمرو پژوهش

  • قلمرو موضوعی : این تحقیق به بررسی عوامل سازمانی عنوان شده در مدل مفهومی که عبارت بودند از (اهداف ، فرهنگ ، ساختار ، سبک مدیریت و منابع سازمان ) می پردازد .
  • قلمرو مکانی : قلمرو مکانی این پژوهش کلیه شعب و اداره امور شعب بانک ملی استان زنجان می باشد.
  • قلمرو زمانی : این پژوهش با گردآوری داده های اولیه و ثانویه از سال ۹۲ شروع و در سال ۹۳ به پایان رسیده است.

۱-۱۴ محدودیت های پژوهش

 

در مورد تکمیل صحیح و دقیق پرسش نامه این احتمال می رفت که به دلیل مربوط بودن سوالات به نحوه تفکر وروش مدیریت مدیران وروسای شعب آنها از بیم بررسی شدن جواب ها از سوی مدیران ارشد بانک  در دادن جواب ها محافظه کاری کنند و جواب هایی بدهند که خوشایند  مدیریت ارشد باشد.  برای حل این مشکل با تک تک آنها حضوری و تلفنی صحبت گردید و به همه آنها اطمینان داده شد که این پرسش نامه مربوط به یک تحقیق دانشگاهی است و هیچ اسم یا مشخصات فردی از آنها در پرسش نامه پرسیده نشده و اطلاعات داده شده کاملا محرمانه خواهد ماند.

 

۱-۱۴ مدل مفهومی پژوهش

هوش بازاریابی هنری است که سازمانهای مختلف به آن احتیاج دارند. دستیابی به هوش بازاریابی تنها با استفاده همزمان از علم و هنر میسر است. هوش نه تنها قابلیت فردی، بلکه قابلیتی سازمانی است که ازمحیط سازمان کسب می شود . (فاریابی ،۱۳۹۰ :۲۳)

اهدافساختار

فرهنگ

 مدیریت

  منابع

 

 

 

 

هوشبازاریابی

بانک ملی ایران

 

 

 

 

عواملسازمانی

 

 

 

 

 

تعریف نظری و عملیاتی کلید واژه های اهداف سازمانی

 

تعریف نظری :

اهداف سازمانی : هدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب است که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد . به بیانی دیگر ، هدف سازمانی نمایانگر یک نتیجه یا یک نقطه نهایی است که تلاش های سازمان در آن جهت صورت می گیرد.

تعریف عملیاتی :

۱- مشروعیت اقدامات : نخستین گام مهمی را که شرکت می تواند در راه رسالت خویش بردارد این است که به گروه های ذی نفع داخلی و خارجی مشروعیت خود را بقبولاند و احساسی مثبت در آنها بوجود آورد.

۲هدایت و انگیزش : هدف موجب می شود که عضو سازمان مسیر خود را مشخص کند.هدف می تواند در اعضای سازمان انگیزه ایجاد کند ، به ویژه آنگاه که عضو سازمان در تعیین هدف مزبور نقشی داشته باشد.

۳- رهنمود تصمیم گیری : مسیر تصمیم گیری کارکنان و اعضای سازمان به وسیله هدف ها و استراتژی ها تعیین می شود.

۴- استانداردی برای عملکرد: معیار یا استاندارد سنجش و ارزیابی عملکرد ها به وسیله هدف سازمان تعیین می شود، باید بتوان سطح عملکرد سازمان را  سنجید و آن را اندازه گیری کرد.

 

تعریف کلید واژه های  فرهنگ سازمانی

 

تعریف نظری :

فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارزشها ، باورها ، درک و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست  به اعضای تازه وارد آموزش داده میشود.( ال دفت ،۱۹۹۹ :۳۲۲ )

 تعریف عملیاتی :

۱- انعطاف پذیری : چنین سازمانی باید در برابر طرحهای جدید و اصلی به سرعت از خود واکنش نشان داده ، توان این را داشته باشد که تجدید ساختار نماید، به نوآوری ، خلاقیت و خطر پذیری ارج بگذارد.

۲–  ماموریتی :سازمانی که چنین فرهنگی بر آن حاکم است می کوشد تا نیازهای محیط خارجی را تامین کند، ولی الزامی در خود نمی بیند به سرعت دستخوش تغییرات گردد در این فرهنگ به دیدگاه های مشترک توجه زیادی می شود، این دیدگاه نوع فعالیت اعضای سازمان را تعیین می کند.

۳- مشارکتی : در فرهنگ مشارکتی از اعضای سازمان خواسته می شود که در امور مشارکت کنند. مشارکت در امور موجب می شود که فرد احساس مسولیت و مالکیت در شرکت بنماید و از این رو به سازمان تعهد بیشتری پیدا می کند .

۴- بوروکراتیک : فرهنگ بوروکراتیک یا دیوان سالاری به امور داخلی سازمان توجه می کند در چنین سازمانی فرهنگی حاکم است که برای انجام کارها از روشی مشخص و با ثبات استفاده شود، افراد مشارکت بسیار اندکی در امور سرنوشت ساز سازمان دارند .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment