پایان نامه تبیین رابطه بین سبک مدیریت و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران

دانلود پایان نامه

تعریف کلید واژه های  ساختار سازمانی

ساختار سازمانی :

ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند ،چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازو کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند ؟(رابینز ، ۱۹۴۳ :۲۵)

تعریف عملیاتی :

۱- پیچیدگی :

به تعداد متخصصین و فعالیتهای حرفه ای و همچنین طول دوره آموزش حرفه ای کارکنان و به میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد،اشاره می کند.

 

۲- رسمیت :

به میزان یا حدی که مشاغل سازمانی استاندارد شده اند اشاره   می کند.  اگر شغلی از میزان رسمیت بالائی برخوردار بوده ، متصدی آن برای انجام دادن فعالیتهای مربوط به آن شغل و اینکه چه موقعی انجام شود و چگونه باید انجام گردد، از حداقل آزادی عمل برخوردار می باشد.

۳- تمرکز :

نسبت مشاغلی که متصدیان آنها در تصمیم گیری مشارکت نموده و تعداد حوزه هایی که اینان در آن مشارکت می کنند ،میزان تمرکز یا عدم تمرکزسازمان را نشان میدهد.

 

تعریف کلید واژه های  مدیریت سازمانی

سبک مدیریت :

انتخاب روش مدیریت از طرف فرد مدیربا خواسته سازمان ، موقعیت زمانی، شخصیت فرد مدیر و….بستگی دارد.هر اندازه دستورالعملهای سازمان محدوده ای برای فرد مدیر ایجاد کند، در واقع سبک مدیریت او قبلا تعیین شده است

تعریف عملیاتی :

۱- مدیریت هدفگرا  : در این سبک از مدیریت، مدیر سعی دارد، به هر نحوی که باشد هدف سازمان را برآورد کند پس، لازمه رسیدن به این منظور این است که مدیر در راس سازمان فرد مطلق العنان بوده و به تنهایی مسئولیت طرح و برنامه ریزی ، نظارت بر اجرای برنامه ها و کنترل آنها را به عهده بگیرد.

۲–  مدیریت عضو گرا :  در این شیوه مدیریت، رضایت اعضا بیش از هر چیز مورد توجه است. لذا این گونه مدیریت سعی دارد که با ایجاد رضایت باطن در کارکنان به انگیزش انجام امور محوله در آنها بپردازد. تشویق و ترغیب کارکنان در این گونه مدیریت مورد توجه است.

۳- مدیریت سایه نما :  شیوه مدیریت در این سبک بدین گونه است که فرد مدیر وظایف اعضا را به آنها ابلاغ نموده و در چگونگی اجرای آن وظایف کاری ندارد، ابلاغ مصوبات خواسته های سازمانی و اخذ مدرک از کارکنان برای دریافت و یا رویت دستورات بوسیله آن ها در سرلوحه وظایف او قرار دارد.

۴-  مدیریت میانه رو : لازمه ی حفظ اعتدال و میانه روی مستلزم دقت مداوم است ، اغلب پاداش و تشویق در مدیریت میانه رو به چشم می خورد. ولی تنبیه نیز فراموش نمی شود. اما با رعایت میانه روی، خطاها و سهل انگاری های اعضا در دفعات اول مورد اغماض قرار می گیرند. ولی تکرار خطا طبق مقررات سازمانی مستوجب جزاست

 

تعریف کلید واژه های  منابع سازمانی

منابع سازمانی : سازمان جایی است که در آن، منابع گرد هم می آیند. شرکتها و سازمانها از منابع مختلف برای به انجام رساندن اهداف خود استفاده میکنند.

تعریف عملیاتی :

۱- منابع انسانی :

مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرآیند کارکردن با افراد به طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند ، حتی زمانی که تغییر ، نیاز به کسب مهارت های جدید ، تقبل مسولیت های جدید و شکل جدیدی از روابط را تسریع می بخشد.

۲- پول یا منابع مالی :

مدیریت مالی مدیریت اثربخش و کارآمد پول (وجوه/منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است.

 

تعریف کلید واژه های  هوش بازاریابی

 

هوش بازاریابی : اطلاعات هر روزه در مورد تغییرات  در محیط  بازاریابی  که به مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی کمک میکند.  (کاتلر ، ۱۳۷۶ :۱۴۵)

 

تعریف عملیاتی :

۱- ارتباط  داشتن  : هوش باید برای تصمیم گیرندگان اصلی اطلاعات مهم مربوط به موقعیت را بدهد و از ارایه اطلاعات نامرتبط و اطلاعات کم اهمیت اجتناب کند.

۲زمان  : هوش باید در زمان مناسب به دست گیرنده برسد تا بتواند تصمیمات موثر اتخاذ کند .

۳- صحت و دقت  : هوش باید واقعا صحیح باشد تجزیه و تحلیل ها به درستی و با دقت و با توجه به جوانب مختلف انجام شده باشد .

۴- مذاکره با مشتریان : مدیران شعب  باید از طریق ارتباط مستقیم و گفتگوبا مشتریان سازمان و همچنین مشتریان رقبا اطلاعات درست و مفیدی به دست بیاورند.

۵- اینترنت : شبکه وسیع جهانی اینترنت که امروزه به مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات و وسیله تبلیغ و بازاریابی تبدیل  گردیده است .

۶پایگاه داده های داخلی : سوابق داخلی پر کاربردترین اطلاعات مورد استفاده در تمامی شرکت ھا در سراسر دنیا می باشد ازجمله گزارش سفارشات، فروش، قیمت، ھزینه، میزان موجودی، مطالبات،

۷تحقیقات بازاریابی : تحقیقات بازاریابی را به عنوان طراحی ، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش نظام مند داده ھا و یافته ھای مربوط به یک وضعیت خاص بازاریابی پیش روی شرکت است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

Leave a comment