پایان نامه تبیین عملكرد حافظه بینایی تأخیری در بین افراد شهری و روستایی

دانلود پایان نامه

1-5- فرضیه­ها :

1- بین عملكرد حافظه بینایی فوری در بین افراد شهری و روستایی، تفاوت معناداری وجود دارد.

2- بین عملكرد حافظه بینایی تأخیری در بین افراد شهری و روستایی، تفاوت معناداری وجود دارد.

3- بین عملكرد حافظه فوری چهره‌ها در بین افراد شهری و روستایی، تفاوت معناداری وجود دارد.

4- بین عملكرد حافظه تأخیری چهره‌ها در بین افراد شهری و روستایی، تفاوت معناداری وجود دارد.

 

1-6- تعاریف نظری

1-6 -1- تعریف نظری حافظه­ی بینایی:

حافظه­ی دیداری یک توانایی برای شناسایی موضوعات و حوادث دیده شده قبلی، بدون وابستگی به درون داده­های مربوط به حافظه­ی کلامی است، زیرا درون داده­های بینایی زیر بخش­هایی از تصاویر شبکه­ای مشخص و معین هستند. این تصاویر نیاز به ذخیره­شدن در حافظه دارند که در مراحل زمانی مختلف با رویدادهای جدید مورد مقایسه قرار می­گیرند. بدون فهم ادراک و شناخت بینایی، این تصاویر تنها مجموعه­ای از انواع رویدادها و صحنه­هایی هستند که قادر به یادآوری آن­ها نخواهیم بود؛ بنابراین حافظه‌ی دیداری برای نگهداری و ثبت اطلاعات ضروری است ( اسلیگت، اسکالت و همکاران[1]، 2009).

[1]– Saigte & Scholte

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه