پایان نامه بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد رشته زبان و ادبیات عربی(M. A)

 

عنوان

بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده

 

استاد راهنما

دکتر منصور خاکسار

 

استاد مشاور

دکتر حسن سوری

 

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اوّل کلیّات تحقیق

1-1-0بیان مساله 5

1-2-0اهداف تحقیق 5

1-3-0فرضیه تحقیق 6

1-4. روش کار و تحقیق 6

1-5 -0 پیشینه ‌تحقیق 6

فصل دوم بررسی اوضاع سیاسی،  اجتماعی اقتصادی،  فرهنگی و ادبی عصر جبران و می‌زیاده

2-1. اوضاع سیاسی لبنان در عصر جبران و می‌ 8

2-02اوضاع اجتماعی و اقتصادی لبنان در عصر جبران و می‌ 10

2-03 اوضاع ادبی لبنان در قرن نوزدهم 12

2-3-1 انجمن‌های ادبی 14

2-04اوضاع فرهنگی، علمی لبنان در عصر جبران و می‌ 14

2-4-1انواع مدارس در شام 16

فصل سوم سیری در زندگی،  آثار و  اندیشه‌ی جبران خلیل جبران و می‌زیاده

3-1-1تولد و خانواده 19

3-1-2تحصیل 20

3-1-3 وفات 22

3-1-4 عوامل موثر در شکل‌گیری اندیشه‌های جبران خلیل جبران 22

3-1-5 ادبیات مهجر 27

3-1-5-1 علل و عوامل شکل‌گیری ادبیات مهجر 28

3-1-5-2 گرایشهای ادبی مهجر 28

3-1-6 سبک جبران 29

3-1-7 جبران و رمانتیسم 31

3-1-8 جبران و رمزگرایی(سمبولیسم) 33

3-1-9آثار و تألیفات ادبی جبران خلیل جبران 34

3-2-1 تولد 38

3-2-2خانواده 39

3-2-3تحصیل 40

3-2-4مهاجرت به مصر 41

3-2-5. شخصیت می‌ 43

3-2-6. زندگی عاطفی می ‌و علاقه اش به جبران 44

3-2-7. حوادث ناگوار 44

3-2-8. بازگشت به زندگی 46

3-2-9. سرانجام می‌ 47

3-2-10. فعالیت‌های بارز ادبی- اجتماعی می‌زیاده 49

3-2-10-1. مبارزات برای نهضت و بیداری زنان 49

3-2-10-2. همایش ادبی زبان 50

3-2-11. آثار می 54

3-2-11-1. شعر 54

3-2-11-2. نثر 55

3-2-11-3. آثار گمشده‌ی او 49

فصل چهارم  بررسی دین و پلورالیزم

4-01 منظور ازپلورالیسم دینی 61

4-02تامل در باب خداوند 62

4-2-1در جستجوی حقیقت غایی 62

4-3-0هویت و چیستی دین 62

4-4- 0 شیوه تحقیق و ارزیابی در عقاید دینی 65

4- 5- 0 وحدت دین و تکثرشرایع 66

4-06چیستی پلورالیسم 68

4-7. پیشینه‌ی پلورالیسم دینی 69

4-7-1. انحصار‌گرایی 70

4-7-2. شمول‌گرایی 70

4-7-3- 0 کثرت‌گرایی 71

4-8-0 اسلام مطلق در برابر خداوند 72

4-9. تساهل و تسامح در قرآن کریم و سیره‌ی معصومین 73

4-9-1. قرآن و بردباری مذهبی و اجتماعی 73

4-9-2سیره پیامبر 75

4-9-3 سیره امام علی‌(ع) 77

فصل پنجم بررسی و مقایسه‌ی تکثر‌گرایی دینی در آثار و اندیشه‌ی می‌زیاده و جبران

5-1-1 دین 79

5-1-2. وحدت و یگانگی 85

5-1-3 کمال 89

5-1-4 جبران وتقابل با انحصار‌گرایی 92

5-1-5. حقیقت یابی در چهار چوب تساهل و تسامح 94

5-1-6. جبران و تکثر‌گرایی 97

5-1-7 تکثرگرایی‌گرایی دینی تا اتحاد ادیان 98

5-2-1. پلورالیزم یا کثرت‌گرایی دینی در اندیشه می‌زیاده 101

5-2-2. موضع‌گیری او درباره اختلافات مذهبی و قومی 101

5-2-3 0 اندیشه دینی می‌زیاده 104

5-2-3-1 0 نظریه می‌زیاده درباره حقیقت دین و غایت زندگی 104

5-2-4. نظر و اندیشه می‌درباره شرق و میراث شرق برای دوری از اختلافات 107

5-2-4-1 افتخار به شرق و فرهنگ و ادب آن 107

5-2-5. شکوه اسلام از زبان مَی 113

5-3-1. عقاید دینی جبران و می‌ 115

5-3-2. حقیقت نماز از دیدگاه جبران و مَی 116

5-3-3. تأثیر‌پذیری از قرآن 119

5-3-4. پلورالیسم در اندیشه‌ی جبران و می 122

5-3-4-1.جبران……………………………………………………………………………………………………………122

5 -3-4-2.پلورالیزم در اندیشه ی می در مقایسه با جبران…………………………………………………….127

5-3-4-2-1. دعوت مسلمانان و مسیحیان به برادری…………………………………………………………….130

ملخص البحث 132

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 135

فهرست منابع و مآخذ 137

فهرست اعلام 142

چکیده به زبان انگلیسی II

 

 

چکیده

دین به عنوان یکی از ابتدایی‌‌ترین و اصیل‌‌ترین نیاز فطری انسان همیشه در طول تاریخ با تحولات و تقریرات متفاوت  مواجه بوده است. جریان پلورالیسم دینی(تساهل دینی‌) در میان ادیبان عربی در اثنای قرن نوزدهم و بیستم واکنشی به تفاوت دینی این ادیبان در دوره عثمانی‌ و فشارهای آن حکومت بر مسیحیان لبنان و سوریه بود. در این میان نویسندگان وادیبان مسیحی چون ناصیف یازجی وبطرس بستانی و دیگران تلاش کردند که از عوامل پراکندگی و دشمنی میان مسلمانان ومسیحیان بپرهیزند و بیشتر به روی وجوه مشترک ادیان و همکاری‌ آنها تکیه کنند. جبران خلیل جبران در ششم ژانویه 1883 از مادر فرزانه و مهربان به نام «کامل رحمت » که کشیش زاده‌ایی مارونی و پدری تند خو و دائم الخمر در روستای «بشری» واقع در لبنان متولد شد. جبران در یک خانواده‌ی مسیحی به دنیا آمد بنابراین وی مسیحی است. و گرایشهای دینی در او وجود داشت و از کودکی به کلیسا می‌رفت و به مسیح عشق می‌ورزید. ‌با این وجود از تعصبات دینی در آثار او خبری نیست. او در حقیقت یک پلورالیست‌ دینی است. ‌گویی حق را منحصر به یک آیین خاص نمی‌داند بلکه حق را جاری و ساری در همه‌ی ادیان می‌بیند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment