پایان نامه بررسی مقوله قسمت اختصاصی و مشائات درآپارتمانها

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل ی همه چیز مرتب و کامل است)

 

مقدمــه: 5

فصل اول قوانین و مقررات ساختمان براساس ماده ها و تبصره ها 6

1-1 مجمع عمومی.. 7

1-2- مدیر ساختمان. 8

1-3- شارژ (هزینههای مشترک). 11

1-4- سرایداری.. 12

1-5- نظم عمومی ساختمان. 14

1-6- متفرقه. 17

فصل دوم :نظام حقوقی حاکم بر بخش‌های مشترک آپارتمان. 18

2-1-مفهوم اشاعه. 19

2-2-تصرف در مال مشاع. 20

2-3-اختلاف در تصرف ملک مشاع. 20

2-4-تغییر و تحول در قسمت‌های مشاع. 21

2-4-تصرف در قسمت‌های مشترک آپارتمان. 22

2-5-هزینه‌های ساختمان. 23

فصل سوم قسمت های مشاع آپارتمان و نحوه اداره و نگهداری آن. 26

3-1-قسمت های اختصاصی.. 27

3-2-تصرف در مال مشاع. 29

3-3- تصرفات مادی: 30

3-4-: تصرفات حقوقی: (اخراج از مالکیت). 35

3-5- منافع مال مشاع: 37

3-6- وضع حقوقی طلب مشترک: 38

3-7-خلع ید از مال مشاع. 42

3-8-حل مشکل خلع ید مال مشاع. 43

فصل چهارم مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمان ها 46

4-1-تعریف قسمتهای مشترک : 47

4-2-تعریف قسمتهای اختصاصی : 48

فصل پنجم  نتیجه گیری.. 58

نتیجه گیری : 59

مقدمــه:

مسلماً برقراری نظم و مشخص شدن حقوق و وظایف متقابل در هر جمعی مستلزم تعریف دقیق مناسبات فی­مابین و احترام به حقوق یکدیگر می­باشد. در مجتمع­های آپارتمانی مجاورت واحدها، محلهای مشاع، سلایق گوناگون و تقابل فرهنگهای مختلف در صورت عدم رعایت مقرارتی خاص می­تواند موجب گلایه و ناراحتی ساکنین را فراهم آورد. هرچند دوستی، برادری، سعه صدر و گذشت مهمترین اصل جهت ایجاد آرامش و صمیمیت در محیطهای اجتماعی است؛ اما وضع قوانین نیز جهت شفاف شدن موضوعات الزامی است. اصلی­ترین قانون مصوب جهت رعایت نظم در مجتمع­های آپارتمانی «قانون تملک آپارتمانها وآیین‌نامه اجرایی آن  با اصلاحیه‌های بعدی مصوب 8/2/1347» می­باشد که منبعد اختصاراً قانوننامیده می­شود. هدف از تدوین و تصویب این مقررات تصریح برقانون مذکور و نیز وضع برخی از مقررات است که مختص واحدهای مسکونی مستقر در آپارتمانهای به نشانی تهران- خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق)- خیابان شهید نعمتی (کیکاووس سابق)- کوچه شانزدهم- پلاک 12 می­باشد؛ که منبعد ساختمان نامیده خواهد شد.

مجمع عمومی

ماده 1- مجمع    عمومی عالی­ترین نهاد تصمیم گیری درخصوص ساختمان می­باشد  که حدود وظایف و اختیارات آن توسط قانون و این مقررات مشخص میشود.

ماده 2- مجمع عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک بارتشکیل شود.ریاست مجمع در هر سال با مدیر ساختمان خواهد بود؛درصورت عزل و یا فوت مدیر ریاست مجمع در ابتدای جلسه به وسیله رای گیری مشخص خواهد شد.دونفر از اعضاء نیز در ابتدای جلسه به انتخاب مجمع به عنوان ناظر تعیین خواهند شد. تشکیل مجمع فوق العاده در هر زمانی توسط  مدیر یا به درخواست حداقل سه نفر از مالکین ساختمان امکان­پذیر خواهد بود. دعوت به جلسه به صورت مکتوب ، تلفنی ، فکس یا پست الکترونیک و حداقل یک هفته پیش از تشکیل جلسه باید به  اطلاع مالکین رسانده شود[1].

ماده 3- برای رسمیت مجمع حضور بیش از نصف مالکین یا نماینده آنان ضروری است.

برای پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment