پایان نامه بررسی الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت به تفکیک در دختران و پسران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

۲-۱-۲-۳- نظریههای مرتبط با فرایند دلبستگی

تئوری دلبستگی بالبی چارچوبی مهم و معنی‏دار را از روابط والد- کودک  ارائه می‏دهد. بالبی (۱۹۶۹) تصریح می کند که دلبستگی به عنوان الگوی اصولی و مورد نیاز دارای یک اساس بیولوژیکی است. رفتارهای دلبستگی کودک با هدف ایجاد روابط نزدیک با مراقب و ترجیح یک شخص بر دیگران و همچنین ایجاد حس امنیت و آرامش عمل می‏کنند. اگر چه جلوه‏های رفتاری دلبستگی در فرهنگ‏های مختلف متفاوت است اما دلبستگی یک پدیده کاملاً جهانی و کلی است (لوین و میلر[۱]، ۱۹۹۰). در ادامه به بررسی نظریه های عمده‏ای که فرایند دلبستگی را مورد بررسی قرار داده‏اند، پرداخته می‏شود.

۲-۱-۲-۳-۱- نظریه روانکاری

بر طبق نظریه روانکاوی فروید، کودکی که در مرحله دهانی رشد روانی- جنسی قرار دارد با فردی که لذت دهانی او را تأمین می‏کند، دلبستگی پیدا می‏کند. از این دیدگاه دلبستگی ایمن کودک زمانی اتفاق می‏افتد که مادر یا مراقب اولیه بتواند کودک را با آرامش کامل تغذیه کند (برک، ۱۳۸۱). اریکسون معتقد است که پاسخگو بودن مادر نسبت به کودک نه فقط برای تغذیه کودک، بلکه تأثیرات بسیار زیادی بر روی شکل‏گیری دلبستگی در مرحله اعتماد در مقابل بی‏اعتمادی خواهد داشت (ماسن، کیگان، هوستون و کانجر[۲] ، ۱۹۹۹؛ ترجمه یاسائی، ۱۳۸۰). بر اساس عقیده اریکسون پاسخگویی مستمر و باثبات به نیازهای کودک، منجر به پرورش احساس اعتماد کودک به افراد دیگر و دنیای بیرون خواهد شد و در نهایت یک اصل و پایه‏ای مهم برای رشد بعدی کودک خواهد شد (سیگلمن و ریدر[۳]، ۲۰۰۹).

[۱]– Levine & Miller

[۲]– Mussen, Kagan, Hustone & Conger

[۳]– Sigelman & Rider

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت ارتباط معناداری وجود دارد؟
  • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

Leave a comment