پایان نامه بررسی پیش‌ بینی‌ پذیری کیفیت زندگی زناشویی زوجین از روی مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی آن‌ها

دانلود پایان نامه

اهمیت و ضرورت تحقیق

جدیدترین اطلاعات آماری ایران درمورد طلاق بیانگرافزایش آمار آن می‌باشد. درسال‌های اخیر میزان طلاق درایران افزایش بیشتری داشته است،به طوری كه درسال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ از رشدی معادل ۸/۱۳ درصد برخوردار بوده است (سازمان ثبت احوال،۱۳۸۹) ، حال آن‌كه در سال ۱۳۸۷ ایران از نظر آمار طلاق در رتبه چهارم دنیا قرار داشته است (فروتن،۱۳۸۷). در سال ۱۳۸۸ در ازای هر ۴ ازدواج در تهران یك طلاق به وقوع پیوسته است. استان‌های مازندران، كردستان، قم و خراسان رضوی نیز در ازای هر ۶ ازدواج یك طلاق داشته اند. با نگاهی به آمار ازدواج و طلاق در سال‌های اخیر در کشور ایران، رشد طلاق را می‌توان مشاهده نمود (سازمان ثبت احوال،۱۳۸۹). از آنجا كه هر روز بر خیل مراجعان به مرجع قضایی، برای ارائه دادخواست (به ویژه از سوی زنان) مبنی بر خواسته طلاق و اختلاف خانوادگی افزوده می‌شود، شناسایی عواملی كه در روند طبیعی خانواده اخلال ایجاد می‌نماید و منجر به از هم پاشیدگی کانون عاطفی خانواده می‌شود و ارائه راهبردهایی برای مداخله در این امر، از اهمیت به سزایی برخوردار است.

یافته های تحقیق حاضر از جنبه نظری می تواند باعث افزایش دانش موجود در حوزه کیفیت زندگی زناشویی گردد و از جنبه کاربردی برای بهبود روابط زناشویی زوجین متعارض و زوجینی که قصد جدایی دارند ، قابلیت کاربرد دارد. متخصصینی که با زوجینی کار می کنند که مشکلات زناشویی دارند، با استفاده از یافته های این پژوهش می توانند از مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی برای بهبود ارتباط زوجین استفاده کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment