پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

جنسیت مونث در آمار جنایی

چنان که قبلا گفته شد،مطالعات جرم‌شناسی در صددند تا در ارائه آمار جرائم،نقیصه‌ فقدان توجه به جرائم زنان،تا قبل از سالهای 1960 را مـرتفع نـموده‌ و گزارشاتی‌ در خصوص تبیین رفتار مجرمانه به‌ نحوی‌ که‌ هم مردان و هم زنان را شامل شود،ارائه دهند.

پس از این زمانی است که چنین مطالعاتی‌ تحت‌ عنوان‌ جرم‌شناسی فمینیستی شکل‌ گرفت.البته صرف افزودن کـلمه زنـان به‌ آمار‌ و الگوهای جرائم ارتکابی توسط مردان،نباید این تصور را ایجاد کند که الگوهای رفتاری زنان و شیوه عمل آنان‌ در‌ ارتکاب‌ جرم،همانند‌ مردان است.چرا که تـجارب و سـوابق تاریخی،اقتصادی،و اجتماعی زنان در برابر‌ مـردان،ما را بـه نتیجه دیگری رهنمون می‌سازد.آمار،از اساسی‌ترین و مهم‌ترین‌ ابزارهایی است که،علیرغم نواقص،خلاها و محدودیت‌ها در ارائه ارقام‌ واقعی‌ جرم، حاوی‌ اطلاعات ارزشمندی است و تصویری روشن از وضعیت ارتکاب انواع جرائم‌ توسط زنان‌ و مـردان ارائه مـی‌نماید.منابع آماری جرم عبارتند از:آمـار بـزهکاری پلیس(ظاهری)[1]، آمار نشای از خود-گزارشی مجرمین[2]،و آمار بزه‌دیدگی[3]،که‌ ذیلا‌ به‌ اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

آمار بزهکاری پلیسی(ظاهری(

آمار رسمی یکی از شایع‌ترین و رایج‌ترین‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ است که مورد استفاده‌ عموم قرار می‌گیرد.این آمار مربوط به جرائمی است کـه تـوسط پلیس‌ کشف‌ و ثبت شده‌ است.آمار مذکور در کشورهایی مانند انگلستان هر ساله توسط وزارت کشور جمع‌آوری‌ شده و ضمن‌ اطلاع رسانی عمومی،مورد استناد محققین و جرم‌شناسان واقع می‌شود.آمار جرائم بر مبنای تفکیک جنسیت‌ چنین‌ تصویری‌ را در سال 2002 مـیلادی نـشان می‌دهد:

08%از محکومین مـذکر هستند.

-پسران در سن 91 سالگی و دختران در سن‌ 51‌ سالگی‌ بیشترین میزان جرم را مرتکب می‌شوند.

-بین 58%تا 59%از مجرمینی که به جرائم سرقت،مواد مخدر،خسارت جـزایی‌ و یا اعمال خشونت بر علیه اشخاص محکوم شده‌اند،مذکر هستند.

-89%از افرادی که به جـهت‌ جـرائم‌ جـنسی‌ مقصر نشاخته شده و یا مورد”هشدار” پلیس قرار گرفته‌اند مذکر هستند.

-در انواع جرائم قابل تعقیب،75%مجرمین زن،نسبت‌