پایان نامه با موضوع:تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان راهنمایی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان راهنمایی شهرستان ایلام

تحقیقات انجام شده در ایران

خادمیان (۱۳۷۲) در تحقیق خود اظهار می‎دارد كه بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس كودكانشان ارتباط معنی‎داری وجود دارد وی ابراز می‎دارد كه ارتباط نگرش تربیتی والدین با عزت نفس پسران بیشتر و قوی‎تر از ارتباط تربیتی والدین با دختران است وی در بررسی فوق دریافت كه در مناطقی كه وضعیت اجتماعی خانواده‎ها متوسط و بالا بوده است ارتباط بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس دخترها معنی‎دار است و در مناطقی دیگر كه خانواده‎ها از وضعیت اجتماعی پایین برخوردار بوده‎اند، ارتباط معنی‎داری بین عزت نفس كودكان و نگرش تربیتی والدین آنها مشاهده نشد. تحلیل میانگین نمرات دو گروه نشان داد كه میانگین نمرات عزت نفس پسران بیشتر از دختران است و میانگین و میانگین نمرات عزت نفس در مناطقی كه از وضعیت اجتماعی اقتصادی بالاتری برخوردارند از مناطق سطح پایین بیشتر بوده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- بررسی میزان بدرفتاری والدین دانش‎آموزان

۲- بررسی میزان عزت نفس دانش‎آموزان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان راهنمایی شهرستان ایلام

Leave a comment