پایان نامه با موضوع:اعمال سناریوهای مختلف در سطح حوضه گاماسیاب و بررسی روند تغییرات حجم مخازن سد های حوضه در ماه های مختلف سال

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

2-2-1 شبیه­سازی سیستم­های منابع آب

مدل­های شبیه­سازی مشخص می­نمایند که اگر از یک گزینه و سیاست خاص استفاده شود در طول زمان و در گستره مکان، احتمالا چه اتفاقی خواهد افتاد. به همین دلیل در شبیه­سازی معمولا مسائل بصورت سناریوهای “اگر-آنگاه که[1]” مطرح می­گردند. این مدل­ها برخلاف مدل­های بهینه­سازی با فرض­های ساده کننده مواجه نیستند؛ بنابراین به کمک شبیه­سازی می­توان یک مسئله را مورد ارزیابی دقیق­تری قرار داد. در شبیه­سازی، تحلیل­گر باید مقدار متغیرهای تصمیم را مشخص نماید. بهترین مقدار این متغیرهای تصمیم باید به وسیله تحلیل حساسیت تعیین گردد؛ بدین صورت که مقادیر آنها تغییر می­یابد تا نظاره­گر مقادیر خروجی برحسب توابع هدف شویم بنابراین شبیه­سازی یک روند سعی و خطا است.

مدل شبیه­سازی یک سیستم ساده به راحتی به وسیله یک صفحه گسترده[2] قابل توسعه است. سیستم­های پیچیده­تر توسط بسته­های نرم­افزاری خاص قابل شبیه­سازی است. برای مثال در مورد شبیه­سازی حوضه رودخانه علاوه بر مورد اول استفاده از صفحه گسترده، بسته­های نرم­افزاری خاص وجود دارد؛ مانند RIBASIM، MIKEBASIN، WBalMo، MODSIM [5].

بسته­های نرم­افزاری شبیه­سازی مزبور حوضه رودخانه را بصورت شماتیک گره-یال مدل می­نمایند(شکل 2-1). گره­ها بیانگر مخازن سدها، آب بندها، پمپ­ها، ایستگاه­های برقابی، کاربران آب، ورودی­های جریان، دریاچه­های طبیعی و مانند اینها هستند. یال­ها آب را بین گره­های مختلف انتقال می­دهند.

در مدل شبیه­سازی، هر گام زمانی محاسبات بیلان آب در سه مرحله انجام می­شود:

  • مرحله منابع: در مرحله اول موجودی آب در منابع مختلف محاسبه می­شود.
  • مرحله تقاضا: در این گام میزان تقاضای آبی در سایت­های مختلف محاسبه می­گردد.
  • مرحله تشخیص: بر اساس تقاضا، موجودی آب و قواعد (اولویت­ها) تخصیص صورت می­پذیرد.

[1] If-What

[2] Spreadshoct

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP