پایان نامه ارشد مدیریت:میزان آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

مدل :     [۱]   T. D. L. B

هیات هادی آموزش و بهسازی انگلستان ( ۱۹۹۲ ) که یک سازمان سیاست گذار دولتی در زمینه های فعالیت های آموزش و بهسازی است ، مدل استانداردی برای آموزش و بهسازی کارکنان ارائه نموده است .در این مدل مراحل چرخه آموزش وبهسازی بیانگر حوزه های فرعی و فعالیت های هر یک شایستگی و مهارتی است که آموزش T. D. L. B مطرح شده که به زعم حوزه های وآموزش گران باید از آن برخوردار باشند .

این الگو یک مرحله مهم را به مراحل اصلی آموزش و بهسازی افزوده است . این مرحله پشتیبانی های اطلاعاتی وعملیاتی است که نقش بسیار مهمی در پیشرفت روال کار و سطح آموزش و بهسازی در سازمان دارد .

الف – شناسایی نیازهای آموزش و بهسازی :

۱- شناسایی الزامات سازمانی

۲-شناسایی نیازهای یادگیری افراد و گروه ها

ب – طرح ریزی استراتژی ها و برنامه های آموزش و بهسازی

۱-  طراحی استراتژی ها و برنامه های آموزش و بهسازی در سطح سازمان

۲-  طراحی استراتژی برای کمک به افراد و گروه ها

۳- شناسایی الزامات سازمانی

۴-  شناسایی نیازهای یادگیری افراد وگروه ها

۵-  طراحی و تولید مواد آموزشی برای یادگیرنده

ج – ارائه فرصت های یادگیری , منابع و پشتیبانی

۱-  اکتساب و تخصیص منابع برای اجرای طرح های آموزش و بهسازی

۲- ارائه فرصت های یادگیری و پشتیبانی لازم برای توانمند کردن افراد و گروه ها در

رسیدن به اهدافشان

د – ارزشیابی اثربخشی آموزش

۱- ارزشیابی اثربخشی آموزش و بهسازی

۲-ارزشیابی موفقیت فرد و گروه بر اساس اهداف تعیین شده

 

۳- ارزشیابی موفقیت با توجه به گواهی عمومی

ه – پشتیبانی آموزش و بهسازی

۱- تلاش ومشارکت برای پیشرفت آموزش و بهسازی

۲- ارائه خدمات لازم برای پشتیبانی عملیات آموزش و بهسازی

۲-۱-۱۲-۳ – مدل پارکر:

   مراحل برنامه ریزی برای آموزش در مدل پارکر

  1. Training and Developmet Lead Body

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال ها 

الف ) آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.

۱- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.

۲- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.

۳- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.

۴- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با فرمت ورد

Leave a comment