پایان نامه ارشد سلامت روان دانش آموزان و سبک های دلبستگی

دانلود پایان نامه

نظریه سوزان  هارتر[1]

هارتر (1990) در مقاله  خود و رشد هویت چهار جنبه اصلی درمحتوای خود انگاره را مشخص كرده است: انتخاب حرفه و نقش فعلی ، نظام روحانی و باور اخلاقی،  مجموعه ای  از نقش های اجتماعی در ارتباط با همسالان وخانواده ودیگری  حوزه های اجتماعی، و نقش جنسی و صمیمیت و ازدواج.

این خود انگاره ها در دوره های قبل به شكل سازه ای  وجود داشته اما در دوره نوجوانی، شكل گیری هویت به صورت یك موضوع حیاتی در می آید ودر سال های جوانی  وبزرگسالی  نیز تداوم می یابد ( لطف آبادی، 1385 ).


نظریه رابرت كیگان[2]

رابرت كیگان شكل گیری هویت را به عنوان فرایندهای دائمی تكامل معنی سازی می نگرد. او هویت را به عنوان یك فرایند كلی می داند كه شناخت و عاطفه را با هم در بر می گیرد. شكل- گیری هویت درباره این موضوع است كه چگونه آنچه كه به عنوان خود ساخته می شود از بین رفته و دوباره شكل می گیرد. به عبارت دیگر تشكیل هویت ( یا معنا سازی) فرایندی است ، مداوم كه در آن مرزهای بین خود و دیگران ساخته می شود ، از بین می رود و اصلاح می شود ( كروگر، 1996).

خود یا فاعل برای كیگان یك چارچوب روانی اطلاق می گردد كه فرد در آن جا دارد،         نمی تواند از آن فاصله بگیرد واز وجود آن، آگاه نیست. مفعول به پدیده هایی كلی تر از نظام روانی فرد مربوط است . كه در مرحله قبلی تحول خود برفرد كاملاً مسلط بوده و جنبه ناهشیار است، اما درمرحله بعدی تحول خود دراختیار فرد قرار گرفته وفرد به آن هشیاری پیدا می كند (نوام[3]  1992، به نقل از  نگهبان ،1384) .

[1]–  Hurter, S

[2]– Kigan, R.

 

[3]–  Noam, G.G.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه