پایان نامه درباره مدیریت پروژه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • خروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات:

1- به روزآوری برنامه پروژه: به روزآوری برنامه پروژه هرگونه تغییرات درمحتوای برنامه پروژه یاجزئیات پیشتیبانی کننده راشامل می شود.

2- اقدامات اصلاحی: اقداماتی هستندکه برای انطباق اجرای پروژه بابرنامه پروژه انجام   می شوند.

3- تجربیات حاصل ازپروژه: علل ایجادتغییرات درپروژه وانجام اقدامات اصلاحی باید مستندسازی شوند تا بتوان ازآنها به عنوان بانک اطلاعاتی درطول اجرای پروژه ودر پروژه های دیگراستفاده کرد.

  • فرایند کنترل کلی تغییرات :

برای تحقق فرایندکنترل کلی تغییرات سه عامل زیربایددرنظرگرفته شود:

1- سودمند بودن تغییرات.

2- اطمینان ازرخ دادن تغییرات.

3- مدیریت زمان وچگونگی رخ دادن تغییرات.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

  • 1