پایان نامه ارشد تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2- 3- تغییر در خصوصیات مودى

یكى از روش­هاى متداول در تشخیص، تعیین محل و میزان آسیب (تخمین) موجود در سازه­ها یا سیستم­هاى مكانیكى، استفاده از تغییرات ایجاد شده در پاسخ نوسانى، خصوصا پارامترهاى مودى آن­هاست. این شاخه از مطالعات در 30 سال اخیر سرعت بیشترى یافته است. ایده اصلى موجود در این روش آنست كه پارامترهاى مودى سیستم شامل فركانس­ها، اشكال مودى و میرایى تابعى از خصوصیات سیستم بوده و چنانچه هر تغییری در مشخصات سیستم ایجاد شود، این تغییر در خصوصیات مودى منعكس مى­گردد. شاید این سوال در ذهن ایجاد گردد كه «چرا با وجود مشهود بودن تاثیر آسیب بر خصوصیات مودى سازه، سال­هاى زیادى طول كشیده است تا شناسایى آسیب  با استفاده از این روش به صورت استاندارد درآید؟» پاسخ به این سوال به پیچیدگی­هاى اجراى این روش در عمل بستگى دارد. مثلاً براى یك سیستم خطى خصوصیات مودى مستقل از خواص تحریك (فركانس و دامنه) و همچنین محل اعمال تحریك است، درحالیكه تاریخچه زمانى­های بدست آمده چنین نخواهد بود. همچنین تعیین خصوصیات مودى مربوط به مودهاى نزدیك به هم بسیار دشوار مى­باشد. این مشكل در فركانس­هاى بالاى طیف پاسخ سازه به جهت تراكم مودی بالاتر، بیشتر به چشم مى­خورد. گذشته از مسائل ذكر شده، عواملى نظیر خطاهای استاندارد ناشى از نمونه بردارى (وضوح فركانسى محدود)، انتخاب پنجره داده­ها و همچنین تغییرات شرایط محیطى در حین انجام آزمایش سبب خواهد شد تا پارامترهاى مودى بدست آمده نتوانند به خوبى بیانگر خصوصیات سازه باشد. از آنجا كه بیشتر مشكلات روش­هاى مختلفى در تشخیص مشخصات مودى مربوط به مودهاى بالاتر است لذا ممكن است در بسیارى از موارد قادر به تشخیص آسیب­­هاى موضعى ایجاد شده در سازه نباشیم. با مشاهده این دو مورد ذكر شده، سوال دیگری ممكن است مطرح شود كه «چرا از همان نتایج تاریخچه زمانى ثبت شده بطور مستقیم استفاده نمى­شود؟» پاسخ به این سوال موجب شده است تا در سال­هاى اخیر روش­هاى متفاوتى مورد استفاده قرارگیرد. اما هنوز روش بى­نقصى جهت استفاده مستقیم از