پایان نامه تاثیر اضطراب بر یادگیری دانش آموزان تیزهوش

  متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

نتیجه گیری:

از آنجا كه دانش آموزان تیزهوش عموما یك قشر ویژه در گروه های دانش آموزی می باشد و شاید از جهاتی تفاوت های بسیاری با گروه های همسال خود داشته باشند بر آن شدیم تا در این پژوهش ببینیم كه آیا از نظر میزان اضطراب بر یادگیری دانش آموزان تیزهوش در راهنمایی با دانش آموزان عادی در همین تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.

با تصور بر این كه میزان انتظاراتی كه والدین و جامعه از این قشر ویژه از دانش آموزان دارند محققین بر این باور بودند كه تفاوتی معنا دار از نظر اضطراب در بین این دو گروه باید وجود داشته باشد.

با استفاده از تست كتل كه اضطراب را به طور كلی و به صورت اضطراب پنهان و آشكار می سنجد از این دانش آموزان یعنی گروه تیز هوش كه ۷۵ نفر بود و به همین تعداد از دانش آموزان عادی در ناحیه ۶ كه ۷۵ نفر بود آزمونی به عمل آمد و تعداد كل شركت كننده ۱۵۰ نفر بودند كه در دو گروه ۷۵ نفری مورد بررسی قرار گرفتند و مشاهده شد كه محیط مدرسه در اضطراب تا حدودی مؤثر است و از نظر یادگیری بین دو گروه دانش آموزان عادی و تیز هوش تفاوت معنا دار وجود دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا در بین دانش­آموزان دختر تیزهوش و عادی از نظر اضطراب در راهنمایی تفاوت معنا داری وجود دارد ؟
  • آیا بین دانش­آموزان دختر عادی و تیزهوش در پایه­های مختلف تحصیلی (دوره راهنمایی) تفاوت معناداری وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

Leave a comment