پایان نامه تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر صمیمیت اجتماعی – تفریحی زنان متأهل شاهد و ایثارگر شهر اصفهان

دانلود پایان نامه

 ابعاد صمیمیت

صمیمیت واقعی فرآیندی تعاملی است که شامل مؤلفه هایی می شود که با یکدیگر ارتباط دارند. مرکز این فرآیند ، آگاهی ، فهم و قبول همسر و همدلی برای درک احساسات و فهم دیدگاه بی همتایی او از جهان است. باگاروزی بعد از بیش از سی سال کار با زوج ها ، نه مؤلفه یا بعد جداگانه اما به هم مرتبط صمیمیت را شناسایی کرده است که عبارتند از :

  • صمیمیت عاطفی[1] : صمیمیت عاطفی نیاز به ارتباط ( انتقال) ، و درمیان گذاشتن همه احساسات مثبت و منفی با همسر است ، احساسات مثبت شامل شادی ، خوشحالی و رضایت و احساسات منفی شامل غمگینی ، ناراحتی ، ترس ، خشم ، گناه ، شرم ، تنهایی بی حوصلگی و خستگی است. برای اینکه صمیمیت احساسی بوجود بیاید ، بایستی بازداری ها یا محدودیت های اندکی برای ابراز احساساتی که در یک ارتباط مجاز شمرده می شود وجود داشته باشد.اگر ، برای مثال ، فقط هیجان های مثبت اجازه ابراز داشته باشند ، آنگاه یک جو مثبت ساختگی یا مصنوعی در یک ارتباط وجود خواهد داشت. از سوی دیگر ، اگر فقط هیجان های منفی اجازه ی بیان داشته باشند ، آنگاه جو احساسی کلی ارتباط یکی از دو حالت نابودی و ناامیدی خواهد بود . در برخی موارد ، به هر حال ، نظام قواعد بیان نشده زوجین ممکن است ابراز هیجان ها را محدود کند. در این گونه توافق ها ، تمام عمق یا ارتفاع ، به علاوه دامنه ابراز هیجان ها ، ممکن است محدود شده باشد. برای مثال ، زوجین ممکن است خوشحالی یا خوشی شان را ابراز دارند ، اما شعف یا برانگیختگی شان را ابراز نکنند . یا یک همسر ممکن است قادر باشد که ناکامی و ناراحتی و نه خشمش را ابراز دارد . مشابه همین ، یک شخص ممکن است آزاد باشد که غمگینی اش را ابراز دارد ولی ابراز افسردگی و نومیدی تقریباً محدود شده باشد(باگاروزی 2001، نقل از رضایی، 1389).

 2- صمیمیت روانشناختی[2]: صمیمیت روانشناختی نیاز به ارتباط ( انتقال) ، در میان گذاشتن و تماس با

همسر بوسیله افشای عمیق مسائل شخصی مهم و پرمعنا دربارة خود واقعی و درونی است . صمیمیت روانشناختی نیاز به در میان گذاشتن و بیان امیدها و رویاها ، خیالات آرزوها و طرحهای آینده و همینطور در میان گذاشتن ترسها ، علایق ، دیدگاهها ، عدم اطمینان ، مشکلات و تعارضات درونی با همسر است.در دسترس بودن همسر ، دفاعی نبودن و اطمینان در ارتباط ، شرط ضروری این نوع صمیمیت است همسر باید برای در میان گذاشتن مسائل شخصی بدون ترس از قضاوت شدن ، ارزیابی شدن ، طرد ، شرم ، مقصرسازی یا تنبیه همسر احساس امنیت کند (باگاروزی ، 2001،نقل از رضایی 1389).

1-Robinz

2-Emotional  Intimacy

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه