پایان نامه ارشد بررسی تأثیر تضاد والدین بر میزان خشونت

دانلود پایان نامه

3-2-2- خشونت جنسی

خشونت جنسی عبارت است از اینكه بزرگسالان یا بچه های بزرگتر از یك كودك برای ارضای جنسی استفاده كنند ، خشونت جنسی شاید همراه با تماس یا بدون تماس باشد . اشكال تماس لمس كردن جنسی یك كودك یا تقاضا نمودن از كودك كه یك بزرگسال را به طریق جنسی لمس كند ، تلاش برای تجاوز كردن ، مقاربت و همجنس بازی است . اشكال غیر تماسی نیز شامل در معرض نمایش قرار دادن آلات جنسی در مقابل كودك یا عكس های مستهجن از كودكان گرفتن و … است.( رسول زاده اقدم ، 1381 : 8 و7 ) .

3-2- انواع الگوهای رفتار خشونت بار :

1-3-2- نوع پایدار

این الگو بوسیله رشد پرخاشگری طی دوره كودكی مشخص می شود و علائم آن به مرور زمان رو به شدت وخامت است . این الگو رفتار خشونت بار مسئول بخش عمده مشكلاتی است كه برای افراد و جامعه ایجاد می شود . شواهد مؤید متعددی در این زمینه وجود دارد . مثلاً « مافیت و همكاران » دریافتند كه 25 نفر معادل 71% از یك گروه پسران كه به دلیل شرارت محكوم شده بودند قبل از 18 سالگی سبك زندگی توأم با پرخاشگری داشتند كه مشخصۀ آن اختلال سلوك طی اوائل زندگی و رفتار ضد اجتماعی طی مرحلۀ بلوغ بوده است . همچنین « تقی آزاد ارمكی و بهار » دریافتند خشونت و پرخاشگری الگویی است كه فرد طی دوره كودكی فرا می گیرد و با گذشت زمان در او تثبیت می شود این محققان بر نقش عوامل ارثی و تعامل آنها با محیط تأكید كرده اند . ( كی نیا ، 1374 : 152 ) .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه