پایان نامه ارتباط کیفیت زندگی-کاری و ابعاد آن با تعهدسازمانی کارکنان

دانلود پایان نامه

 

  • فرآیند ایجاد تعهد سازمانی:
    • اریلی و چاتمن[1]

اریلی و چاتمن (1986) (به نقل از الله دادی، 1382) در مطالعات خود، سه مرحله برای ایجاد تعهدسازمانی بیان نموده­اند:

1-پذیرش: شخص در این مرحله تأثیر یا نفوذ دیگران را می­پذیرد؛ چراکه می­خواهد در برابر این پذیرش، منافعی مانند دریافت بیشتر را به دست آورد.

2- تعیین هویت: در این مرحله: شخص، تاثیر و نفوذ را برای رسیدن به یک رابطه­ی مناسب و رضایت بخش می­پذیرد. تعهد، به معنای تداوم و تمایل به برقراری ارتباط با سازمان است؛ زیرا این ارتباط جذاب است.

3- درونی شدن: مرحله­ی سوم و پایانی، درونی شدن است؛ در این مرحله، شخص ارزش­های سازمانی را مشوق درونی و سازگار با ارزش­های خویش می­داند؛ به عبارتی دیگر، در این مرحله ارزش­های سازمان و فرد سازگار هستند.

  • مارتین و نیکولز[2]

مارتین و نیکولز (1999) (به نقل از کرمانی، 1389) سه رکن ایجاد تعهد را به شرح زیر بیان نموده­اند:

  • وجود احساس و تعلق خاطر نسبت به سازمان. برای ایجاد چنین تعلقی بایستی وضعیتی را برای کارمندان به وجود آورد که با نام و یاد سازمان احساس هویت کنند، باور کنند که برای امری مقدس و با ارزش کار می کنند؛ در نتیجه از رسالت سازمان، ارزشهایش و هنجارهایش حمایت کنند.
  • وجود احساس برانگیختگی ذاتی در شغل. این احساس به وسیله متمرکز شدن بر عوامل برانگیزاننده ذاتی کار و کاربرد این اصول و به هنگام طراحی شغل، ایجاد می­شود. همچنین کیفیت رهبری و تمایل مدیران و سرپرستان به شناخت و تشخیص اینکه آنان اگر توجه مداومی را به شیوه تفویض اختیار و مسئولیت به کارمندانشان داشته باشند، انگیزش و تعهد در سازمان افزایش می­یابد.
  • وجود اعتماد در مدیریت. وقتی که سازمان موفق است و سعی دارد این موفقیت را حفظ کند، اطمینان در مدیریت بیشتر ایجاد می­گردد. این مدیریت است که می­داند سازمان به کدام سو می­رود و به مقصد موردنظر چگونه می­رسد. آگاه ساختن هر فرد ذیربط از موفقیت­های سازمان ضروری است و در لحظات سخت و بحرانی این مدیریت است که روشی برای فائق آمدن بر مشکلات تعیین می­نماید.

[1] -Oreilly & Chatman

[2] -Martin & Nicholls

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه