پایان نامه اثر ارائه تكلیف به روش حل تمرین بر فقدان كنترل پیامد دانش آموزان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی ۸۸-۸۷

۲-۱۰-۳  آثار منفی تكلیف شب

۱- بیزاری ازمدرسه،از دست دادن علاقه به درس ،خستگی روحی و جسمی ناشی از تكرارمطالب و حجم زیاد مطالب،محروم شدن از اوقات فراغت وفعالیت های اجتماعی مورد علاقه واحساس مظلوم واقع شدن به دلیل اشتغال در اوقات فراغت .

۲- افزایش فاصله بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف.

۳- برخورد بین والدین و فرزندان و فشاروالدین برای انجام دادن تكالیف و بروز تعارض بین روش تدریس معلمان و والدین.

۴- افزایش رفتار سازش نیافته،تقلب در شاگردان و توسل به شگرد هایی از قبیل رونویسی ازتكالیف سایر دانش آموزان یا واگذار كردن تكالیف به بقیه افراد مانند والدین  و خواهران و برادران دیگر(كوپر،۱۳۷۷).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسی تأثیر ارائه تكلیف به روش حل تمرین بر عملكرد تحصیلی دانش آموزان پایهً پنجم دوره ابتدایی .

۱ ۴ ۲ اهداف ویژه

–         تعیین تأثیر ارائه تكلیف به روش حل تمرین بر خودكارآمدی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تكلیف به روش حل تمرین برتاثیرات هیجانی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تكلیف به روش حل تمرین دربرنامه ریزی فعالیت های دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تكلیف به روش حل تمرین بر فقدان كنترل پیامد دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

– تعین تأثیر ارائه تكلیف به روش حل تمرین بر انگیزش دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی ۸۸-۸۷

Leave a comment