پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان نامه

 عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

 

تکه هایی از متن :

سپاس‌گذاری

پروردگارا؛ ای هستی‌بخش وجود مرا به نعمت‌های بی‌کرانت توان شکر نیست. مدد کن تا دانش اندکم نه نردبانی باشد برای فزونی تکبر و غرور و نه حلقه‌ای برای اسارت روح و نه دستمایه‌ای برای تجارت. بلکه گامی باشد برای تجلیل از تو و متعالی ساختن زندگانی خویش و دیگران.

خداوند را سپاس می‌گذارم که به اینجانب توفیق انجام و به پایان رسانیدن این پایان‌نامه را عنایت نمود. در ادامه بر خود لازم می‌دانم که از اساتیدی که من را در این مهم یاری نمودند صمیمانه سپاس‌گذاری نمایم:

از استاد گرانقدر و ارجمندم جناب دکتر مصطفی تقوی استاد راهنما، که در تمامی مراحل این پژوهش از راهنمایی‌های دلسوزانه و عالمانۀ ایشان کمال استفاده را بردم و بی‌شک بهره‌مندی از محضر ایشان سرمایه‌ای گران‌بها در تمامی مراحل زندگی بنده خواهد بود.

از استاد بزرگوار و فرزانه‌ام، جناب دکتر سید حبیب الله طباطبائیان که علاوه بر اینکه توفیق بهره‌مندی از کلاس درس ایشان را در طول دورۀ تحصیل داشتم، با راهنمایی‌ها و جهت‌دهی درست من را در اجرای مراحل این پایان‌نامه یاری نمودند.

همچنین از استاد گرامی و ارجمند، دکتر کامران فیضی که داوری این پایان‌نامه را بر عهده داشتند و علاوه بر آن بنده افتخار بهره‌مندی از کلاس درس روش‌تحقیق ایشان را در دورۀ تحصیل داشتم. تشکر و قدردانی می‌نمایم و در پایان سلامتی و توفیق بیشتر را برای این اساتید از خداوند متعال خواستارم.

 

 

 

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد. به این منظور لایحۀ مذکور، با روش تحلیل محتوا در دو بعد نظری و عملی(اجرایی) مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و پیمایشی(پرسشنامه) می‌باشد و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۹۲% محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش، اساتید و صاحب‌نظران حوزه‌های فلسفۀ علم و فناوری، سیاست‌گذاری علم و فناوری، فلسفۀ اسلامی و دین‌پژوهی بوده که ۳۰ نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نیز از آمار توصیفی و همچنین تحلیل کیفی استفاده شد. نتایج بدست‌آمده حاکی از آن بود که در بعد نظری، لایحۀ مذکور ۸۵% از اقتضائات اسلامی پیشرفت را  که همان مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد را پوشش داده است ولی در اغلب موارد مقوله‌ها به صورت جملاتی تیتر‌وار و انتزاعی عنوان شده است. ولی در بعد اجرایی و عملیاتی، متـأسفانه ۵/۸۱% از مقوله‌ها مبنای تدوین لایحه نبوده است. در انتها پژوهش‌گر با بسط نتایج بدست آمده از داده‌های پژوهش به بحث دربارۀ آن‌ها پرداخته و به این نتیجۀ کلی می‌رسد که با آن که لایحه بیشتر مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در عرصۀ علم و فناوری را درون خود جای داده است ولی درک صحیحی از مقصد یعنی تحقّق نظام علم و فناوری براساس این مبانی و همچنین راهبردهای عملیاتی حرکت به سمت مقصد نداشته است و آن‌هم به جهت نبود الگوی نظری دقیق و مشخص، فراسوی لایحه بوده است.

 

واژگان کلیدی: لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، اقتضائات اسلامی پیشرفت، علم و فناوری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی