پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی بررسی لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان نامه

 عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

 

تکه هایی از متن :

سپاس‌گذاری

پروردگارا؛ ای هستی‌بخش وجود مرا به نعمت‌های بی‌کرانت توان شکر نیست. مدد کن تا دانش اندکم نه نردبانی باشد برای فزونی تکبر و غرور و نه حلقه‌ای برای اسارت روح و نه دستمایه‌ای برای تجارت. بلکه گامی باشد برای تجلیل از تو و متعالی ساختن زندگانی خویش و دیگران.

خداوند را سپاس می‌گذارم که به اینجانب توفیق انجام و به پایان رسانیدن این پایان‌نامه را عنایت نمود. در ادامه بر خود لازم می‌دانم که از اساتیدی که من را در این مهم یاری نمودند صمیمانه سپاس‌گذاری نمایم:

از استاد گرانقدر و ارجمندم جناب دکتر مصطفی تقوی استاد راهنما، که در تمامی مراحل این پژوهش از راهنمایی‌های دلسوزانه و عالمانۀ ایشان کمال استفاده را بردم و بی‌شک بهره‌مندی از محضر ایشان سرمایه‌ای گران‌بها در تمامی مراحل زندگی بنده خواهد بود.

از استاد بزرگوار و فرزانه‌ام، جناب دکتر سید حبیب الله طباطبائیان که علاوه بر اینکه توفیق بهره‌مندی از کلاس درس ایشان را در طول دورۀ تحصیل داشتم، با راهنمایی‌ها و جهت‌دهی درست من را در اجرای مراحل این پایان‌نامه یاری نمودند.

همچنین از استاد گرامی و ارجمند، دکتر کامران فیضی که داوری این پایان‌نامه را بر عهده داشتند و علاوه بر آن بنده افتخار بهره‌مندی از کلاس درس روش‌تحقیق ایشان را در دورۀ تحصیل داشتم. تشکر و قدردانی می‌نمایم و در پایان سلامتی و توفیق بیشتر را برای این اساتید از خداوند متعال خواستارم.

 

 

 

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد. به این منظور لایحۀ مذکور، با روش تحلیل محتوا در دو بعد نظری و عملی(اجرایی) مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و پیمایشی(پرسشنامه) می‌باشد و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 92% محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش، اساتید و

زه‌های