معنی شخصیت از دیدگاه روان شناختی

دانلود پایان نامه

معنی شخصیت از کلمه لاتین «Persona» گرفته شده. این کلمه خود ریشه در فرهنگ یونان قدیم داره. پرسونا در این کشور به ماسکایی گفته می شد که بازیگران موقع اجرای نقش اون رو بر چهره خود می زدن  اینطوری شخصیت یعنی نقش اجتماعی که فرد در زندگی خود اجرا می کنه. معنی شخصیت از دیدگاه های مختلفی بررسی شده و هر کدوم از این دیدگاه ها با در نظر گرفتن فلسفه وجودی و اصول پایه ای خود به تعریف شخصیت پرداخته ان،  کاملا معلومه که به دلیل تفاوتای اساسی که در عقیده ها جور واجور و دیدگاه های جور واجور هست،  نمیشه توقع داشت که تعریف واحدی از شخصیت وجود داشته باشه. به خاطر همین دراین بخش می خوایم فقط به ارائه یکی از تعاریف شخصیت بپردازیم که از مقبولیت زیادی در بین روان شناسا برخورداره یکی از معروف ترین تعاریف مربوط به الپورت  (شولتز  1998،160) است. این تعریف از مقبولیت زیادی در بین روان شناسا برخورداره و از آن جهت واسه ما اهمیت داره که در ارتباط نزدیک با مدل 5 عامل شخصیته و شاید یکی از عواملی بوده که باعث به وجود اومدن مدل 5 عامل شخصیت شده.

شخصیت

تعریف الپورت از شخصیت نتیجه بررسی و جدا سازی و بررسی دست کم 50 نوع تعریف شخصیته. ایشون شخصیت رو اینجور تعریف می کنه،  «شخصیت،  سازمان پویاییه که در داخل فرد قرار گرفته و شامل سیستمای فیزیکی و روانیه که تعیین کننده رفتار و فکر فرده ».

شخصیت