عوامل محیطی و داخلی موثر در استرس و مشکلات به وجود اومده توسط اون

دانلود پایان نامه

این باور که نیازمندیا، یه فرد رو تحت فشار قرار میدن، نشون دهنده وجود حالت نبود موازنه موقتیه. این نیازمندیا فقطً نتیجه کارکرد نیروهای خارجی و تأثیرشون بر نقطه ای خاص نیس، بلکه نتیجه عکس العمل دوطرفه بین نیروهای خارجی و عوامل داخلی هستن که یه فرد رو میسازن. هم عوامل خارجی و هم عوامل داخلی فردی به طبقات مجزای بیشتری تقسیم می شن. پژوهشای تجربی نشون میده که هر کدوم از این طبقات دارای اثر مهمی در مراحل استرس هستن. بین فرد و محیطش یه ارتباط یا تبادلی هست، بطوریکه هر دو بر هم اثر می ذارن و هر کدوم از دیگری اثر قبول می کنه.

بر اثر این ارتباط تبادلی حالات جور واجور موازنه، نبود موازنه یا نبود تعادل رشد به وجود میاد، این مراحل توأم، با در نظر گرفتن فرده و به طور پیوسته قضاوتی هشیارانه یا ناهشیارانه از طرف فرد صورت میگیره. این قضاوت یا درک تهدید به وسیله عواملی تعیین می شه که فرد رو به وجود میارن مثل افکار، نگرشها،‌ تجربیات گذشته، خلق و خو، هیبت جسمی و عوامل محیطی.

این درک تهدید بر حالت فشار روانی حاصل، در خود اثر گذاشته و به شکل علائم جور واجور جسمی، شناختی و رفتاری بروز می کنه. فرد با تلاش واسه بازگرداندن موازنه در برابر این حالت استرس عکس العمل نشون میده. این عکس العمل از این جهت مهمه که مستقیماً روی بیشتر توانائیا و منش شخصی اثر میذاره. (توزنده جانی و کمال پور  1376،123-120).