ریشه پیدا کنی مشکل سلوک

دانلود پایان نامه

به دلیل اینکه راه و روش زیستی در تبیین کامل دلیل شناسی این مشکل موفق نبوده، عوامل روانشناختی و عوامل محیطی مختلفی در این مورد معرفی شده که یا در ترکیب با داخل داده های زیستی و یا به شکل جداگونه، رفتارای خشن رو دامن میزنن و این وسط ویژگیهای شخصیتی والدین در بروز این مشکلات نقش اساسی داره.

شخصیت