دانلود پروژه مشكلات مرتبط با بافندگی حلقوی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه:

در طول دو دهه گذشته تکنولوژی بافندگی حلقوی به صورت قابل توجه با معرفی ساختارهای گوناگو نو با استفاده از نخهای جدید و اصلاح شده و همه کاره بودن تجهیزات حلقوی مدرن ترقی داده شده است. استفاده موفق نخها در بافندگی حلقوی وابسته به خصوصیات نخ و انتخاب پارامترهای فرآیند بافندگی می باشد.تجهیزات کیفیتی نخ برای بافنگی حلقوی نخهای مورد انتظار برای بافندگی را ممکن می سازد.برای مثال عملکرد نخها خوب خواهند بود اگر فرآیند خوب اتفاق بیافتد یعنی الاستیسیته خوب و   ازدیاد طول مناسب و پرز و مقاومت سایشی کم و زیردست نرم و تغییر در نمره نخ کم باشد.بعلاوه تولید یک پارچه خوب می تواند با خصوصیات نخ مانند کار تا حد پارگی بالا و استحکام حلقه و میزان تاب نخ ومقاومت قابل قبول و مقاومت پیچشی کافی مورد انتظار باشد.این مقاله با مشکلات مواجه شده در بافندگی حلقوی ابریشم سر و کار دارد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ابریشم دارای یک درخشندگی استثنایی و استحکام خوب بین الیاف طبیعی میباشد.پارچه بافته شده حلقوی ابریشمی به عنوان محصول خاص که میتواند به عنوان یک محصول خود را در رقابت وگوناگونی محصولات بازار جهانی نساجی مطرح کند مورد توجه می باشد.

با توجه به بافندگی حلقوی الیاف فیلامنتی ابریشم مشاهده شده بود که تعداد لاها در نخ و مقدار تاب نخ وابسته به هم هستند و اثر آنها روی خصوصیات پارچه مهم است.اگر تعداد لاهای نخ افزایش یابد نتیجه ای که می دهد یک نخ زبری که مناسب برای تولید پارچه

 

حلقوی مناسب نخواهد بود و با افزایش در تعداد لاها وتاب نخ نیاز خواهیم داشت به چسباندن لاها و فیلامنت ها به همدیگر. بعلاوه افزایش تاب تمایل نخ برای گوریدگی بیشتر خواهد شد و پس از آن باعث شکست سوزن و یا نخ پارگی در هنگام بافندگی می شود(به خاطر گیر کردن نخها).عمده دست آورد این کار این است که انتخاب فیلامنت ابریشمی و دنیر و تعداد لاها و میزان تاب و گیج ماشین و ساختمان پارچه دربافندگی حلقوی تجاری فیلامنتهای ابریشم عوامل مهمی هستند. فرآیند شیمیایی فیلامنتهای نخ یک روش برای قابلیت بافندگی حلقوی ابریشم می باشد.نخهای ابریشمی به طور معمول خیلی الاستیک و انعطاف پذیر میباشند و زیر دست نرم و حالت کشسانی دارند.

مشکلات مرتبط با بافندگی حلقوی نخ فیلامنتی ابریشم با رفتار نخ بسته تغذیه و تنش نخ در گیر است و همچنین بحث شده می باشد

معرفی:

یك پارچه حلقوی ابریشمی سطح صافی دارد و هنگام پوشیده شدن یك احساس رضایت بخش را برای فرد ایجاد می كند و به عنوان یك پارچه به صورت خاصی مناسب برای پوشاك خانمها می باشد زیرا این پارچه این پارچه بدون چروك ، نرم، سبك وزن و زیر دست نرمی را دارا می باشد. عموما پارچه های حلقوی تمایل به درآمدن به اشكال بدن را دارند و خود را به راحتی با حركتهای بدن وفق می دهند، پارچه های حلقوی شرایط و حالات زیادی در الاستیسیته و برگشت پذیری دارا هستند بر خلاف پارچه های تاری پودی كه درجه از دیاد طول كمی دارند . خاصیت منحصر به فرد یك پارچه حلقوی قابلیت كشیدگی آن می باشد . یك پارچه حلقوی اساسا یك ماده الاستیك بالا می باشد.

اثر الیاف و كیفیت نخ روی خصوصیات پارچه حلقوی:

خصوصیات الیاف مانند طول الیاف ، كار تا حد پارگی ، ازدیاد طول، رفتار مالشی، شاخص كیفیت الیاف هستند و فاكتورهای عمده ای هستند كه روی خصوصیات پارچه حلقوی تاثیر می گذارند . شاخص های نخ مانند نمره نخ ، تاب ، رفتار مالشی، سختی خمشی . گره ها در نخ و عیوب و استحكام نخ نقش اساسی را در كارایی نخ برای بافندگی حلقوی را بازی می كنند. دیگر شاخص مهم كه علاوه بر این ها كه گفته شد وجود الیاف كوتاه در سیستم ریسندگی نخ می باشد.

كارایی نخها برای بافندگی حلقوی:

امروزه ، نخهایی که برای بافندگی حلقوی بكار می روند نخ های تولیدی از سیستمهای رینگ ، روتور ، ایرجت، و سایرو وغیره می باشند . این نخ ها از نكته نظر مهندسی با كارایی متفاوتی می باشند و خصوصیات ذكر شده بالا در هر سیستم متفاوت می باشد. اگر چه بعضی از این خصوصیات نامطلوب و نیاز بیجا برای پارچه تكمیلی می باشند كه تاثیر در مقاومت در مقابل پرز شدن ، راحتی و زیر دست و مقاومت سایشی و خصوصیات ابعاد اثر می گذارند.

توسعه و پیشرفت نخ ابریشمی برای پارچه های حلقوی:

پژوهش انجام شده توسط TAMAKO HATA و HIROSHI KATO نشان می دهد كه فرآیندهایی مانند رفتار جمع شدگی نمكی و پراكندگی الیاف و در رفتار رزینی برای بالا بردن كارایی ابریشم در بافندگی حلقوی استفاده شده اند.

جمع شدگی نمكی توسط خیساندن نخهای تابیده بدون آهار تعریف می شود و رفتار آنها برای تقریبا 60-30 ثانیه در دمای C80 در یك محلول غلیظ نیترات كلسیم با سنگینی مخصوص145/1 و یك جمع شدگی در رنج 50-30% می توان به دست آورد سپس نمونه نخها دوبار در حمام آهار با غلظت G/L10 در دمای C95 قرار گرفته می شوند بعد از آن به عنوان الیاف متفرق معرفی می شوند پس رفتار سطحی توسط رزین و سرانجام یك رفتار با یك ماده معرف آنتی استاتیك داده می شود.

نخ به دست آمده به شرح بالا كمی ضخیمتر و تجعد بیشتر و تبدیل به نخی با انبوهی بیشتر می گردد. همچنین مشاهده می شود كه تاب دادن و خمش نخ با افزایش جمع شدگی نمكی آسانتر شود. این رفتار شاید به یك تخریب جزئی در مناطق بلوری در لیف ابریشم و یك افزایش نتیجه بخش در مناطق آمورف نسبت داده باشد.

معمولا درجه آرایش یافتگی مولكولی در ابریشم نسبت به الیاف دیگر در قسمت آمورف معمولا بالاست و توسط جمع شدگی نمكی پایین آورده می شود . راحتی در افزایش تاب دادن با افزایش یافتن جمع شدگی نمكی در نخی با زیر دست سخت و فاقد نرمی و انبوهی افزایش می یابد . یك پایداری افزایش یافته در تغییر شكل خمش و شدت خمش افزایش یافته هم مشاهده شده است.به هر حال عمل رفتار تعداد تاب ها به نظر نمی رسد كه روی زیر دست پارچه اثر كند.

بافندگی حلقوی ابریشم:

یك نخ ابریشمی آماده شده كمك به پیشرفت گوناگونی محصولات ابریشمی میكند. بافندگی حلقوی ابریشم به سختی یك تكنولوژی جدید باشد اگر چه آن به محبوبیت منتظره نسبت زیرا مشكلات مرتبط در حلقوی ابریشم بازار پوشاك خاصش را دارداست.

گوناگونی محصولات در بافندگی حلقوی یك روش برای غلبه بر سبقت گرفتن در بازارهای بیرونی می باشد.هند به عنوان موقعیت دوم در جهان بازار ابریشم به شمار می روند. هند می تواند به عنوان یك تولید كننده در مواد خام آن را فراهم كند و پیشرفت فزایشی در گوناگونی محصولات ابرشمی و همچنین بالا بردن صادرات ابریشمی اش از سهم حاضز 2% اش در جهان به عنوان یك ابتكار خواهد بود و همچنین به عنوان یك درآمد اضافه بر كشور هند خواهد شد.

مشكلات مرتبط با بافندگی حلقوی ابریشم:

نمره نخ:

یكی از بزرگترین اشكالات ماشین حلقوی به عنوان مقایسه با ماشین بافندگی تاری پودی روی این است كه ماشین حلقوی فقط روی یك رنج دقیق در نمره نخ ها می تواند بافته شود. در ماشین تاری پودی از طرف دیگر با هر نخ می توان بافت را انجام داد و فقط با عوض كردن شانه و در وردها می توان با نخهای دیگر بافت را انجام داد. ولی گیج ماشین بافندگی را نمی توان عوض كرد( چون فاصله بین دو سوزن ثابت است). بنابراین فقط یك نخ خاص روی ماشین با گیج خاص می تواند بافته شود. اگر انتخاب دینر نخ نامناسب باشد مشكلات به وجود خواهند آمد.( به علت حركت سوزنها برای تشكیل حلقه). زیرا این به خاطر ورود نخ است كه می خواهد از فضای بین دو سینكر عبور كنند.اگر فضای بین دو سینكر كافی نباشد. به خاطر قطر نخ بزرگتر باعث به وجود آمدن نخ پارگی یا شكستگی سوزن می شود .نمره نخ یك فاكتور كلیدی است در از پیش تعیین نمودن چگالی پارچه . بهترین دنیر نخ ابریشم( گفته می شود كمتر از 20 دنیر)برای بافندگی گردباف مناسب نمی باشد. زیرا نخ متمایل به گریز از مسیر خواهد شد یا در قسمتی از سوزن گیر می كند و باعث در رفتگی حلقه در پارچه می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment