دانلود پروژه رشته نساجی در مورد منسوجات – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

ضمیمه 3

موكت بافته شده

تعریف: موكتی كه رشته‌های مخمل به صورت دسته‌ای وارد یك تكیه گاه شده (قسمت اول)، سپس توسط چسب یا روكش (پایه) ثابت می‌شود.

كفپوش بافته شده

در چهارچوب عملكرد كفپوش، لایه مورد استفاده و روكش مطابق تعریف فنی با روكشی به مشخصات زیر، كامل می‌شوند:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

– یك روكش (و/یا) یك پوشش با وزن زیاد، (و/یا) یك نوار آب‌بندی، (و/یا) یك ماده بافته نشده و غیره.

7- تاریخچه و مدارك مورد استناد

1-7- تاریخچه

1-1-7- تدوین

– OR:01/11/1990 – تدوین استاندارد

2-1-7- شرح اصطلاحات

– E:08/03/2000 اصلاح كامل استاندارد

– D:08/11/1996 ورود به شبكه كامپیوتری JDEM

2-7- مدارك مورد استناد

1-2-7- مدارك PSA

1-1-2-7- استانداردها

B11 8030     كد علامتگذاری تاریخ ساخت.

B20 0110     ساخت محصولات – دستورالعملهای كلی.

B20 0150     محصولاتی كه باید دارای استاندارد محصول تاییدی باشند- دستورالعملهای كلی.

B20 1315     ساخت قطعات پلاستیكی – علامتگذاری برای شناسایی مواد در حال بازیافت.

B65 4250     عایق‌های صوتی- عایق‌های پیچیده.

B65 6220     ورقه‌های پلاستیكی برای كفپوشهای زیر پای راننده.

D11 1157    چسب‌ها و مواد تزئینی- پوسته برداری با زاویه تخت

D41 1003    مواد حفره‌دار نرم- مقاومت در برابر متراكم سازی

D41 1033    مواد بافته شده لایی‌های پلاستیكی، مواد بافته شده دارای روكش پلاستیك- مقاومت در برابر برش جوشهای HF

D41 1048    مواد حفره‌دار نرم و نیمه سخت – مقاومت در برابر پارگی (نمونه آزمایشی نوع پوششی)

D41 1097    پوشش‌های كف- سوراخكاری

D41 1126    مواد بافته شده- مواد بافته شده دارای روكش پلاستیك- ورقه‌های پلاستیكی- كفپوشها- پارگی (ماشین كشش)

D41 1286    مواد ورقه‌ای- مقاومت در برابر پارگی (نوع دو سویه)

D42 1235    قطعات كائوچویی و پلاستیكی- رفتار در برابر ضربه (اتلاف وزن)

D44 1064    پارچه‌ها، مواد بافته شده، TEP، كفپوش، مقاومت مواد بافته شده در برابر سایش Ihomargy سایش سنج)

D44 1074    كفپوشهای پلاستیكی و تركیبی- سائیدگی (homargy سایش سنج)

D44 1237    پوششهای بافته شده كفی- سائیدگی (ماشین BTW)

D45 1010    مواد و قطعات پلیمری- داخل و خارج خودرو- مقاومت رنگ در برابر اصطكاك

D45 1012    مواد ورقه‌ای- وزن سطحی

D45 1013    مواد ورقه‌ای- ضخامت

D45 1045    مواد حفره‌دار- وزن حجمی ظاهری

D45 1131    پارچه‌های برزنتی- مواد تزئینی- قابلیت نفوذ نسبت به آب (فشار هیدرواستاتیكی)

D45 1139    مواد تزئینی – تغییر ابعاد و تغییر شكل ظاهری در گرما

D45 1195    لایی‌ها و نمدها- ضخامت و قابلیت تراكم

D45 1197    لایی‌ها و نمدها- لایه‌برداری

D45 1216    لایی‌ها و نمدها- تغییر شكل پسماند ناشی از متراكم سازی

D45 1296    كفپوشها- مواد بافته شده ضخامت رشته‌های مورد استفاده

D45 1333    مواد داخل خودرو- قابلیت اشتعال در وضعیت افقی

D45 1394    مواد حفره دار نرم ونیمه- سخت- ضخامت

D45 1601    مواد داخلی- قابلیت تبخیر مواد افزودنی فقط روی یك سطح

D45 1727    مواد تزئینی داخلی و قطعات داخلی- كدر شدگی Embuago

D45 5038    مواد صداگیر- عایق‌بندی صوتی

D45 5351    پوشش‌های كفی بافته شده- تعداد رشته‌ها

D45 5403    لایی‌ها ومواد حفره‌دار- تغییر شكل تحت فشار دائم

D47 1309    لایی‌ها- نمدها- فیبرهای چوب- رفتار در هوای مرطوب- مقاومت در برابر میكروارگانیسم‌ها

D47 1217    مواد وقطعات تجهیزاتی خودرو- كهنگی مطابق سیكل آب و هوایی ارائه شده

D47 5252    مواد و قطعات دارای شكل دهی حرارتی- مقاومت رنگ در برابر نور مصنوعی در دمای پائین.

اندازه‌گیری ضخامت و قابلیت فشردگی انواع نمد و لایی بدون محدودیت استفاده

D45 1195

روشهای آزمایش مواد اندازه‌گیری ضخامت و قابلیت فشردگی انواع نمد و لایی بدون محدودیت استفاده

 

پیشگفتار

این سند دارای تطابق فنی با روش آزمایش شماره 1195 شركت رنو می‌باشد و بدون مشورت قبلی با این شركت نباید تغییر نماید.

استاندارد مذكور مطابق توافق حاصله فیمابین شركتهای رنو و PSA كه در تاریخ به 1985 بصورت گرفته است می‌باشد.

1- موضوع و زمینه كاربرد

موضوع این روش آزمایش توصیف تجهیزات و روش عملی می‌باشد كه امكان اندازه‌گیری ضخامت اسمی محصولاتی كه از جنس فیبرهای فشرده می‌باشند را فراهم می‌نماید. همچنین آزمایش مذكور امكان ارزیابی قابلیت فشردگی مواد را میسر می‌سازد. این مقدار در رابطه با انواع نمود و لایی بصورت اندود شده و یا اشباع شده بكار برده می‌شود.

2- اصول

ضخامت یك نمد عبارتست از فاصله اندازه‌گیری شده بین دو گیره سطح و موازی یك میكرومتر، گیره‌هایی كه نمونه در میان آنها تحت فشار ویژه‌ای قرار می‌گیرد.

 

3- تجهیزات

1-3- میكرومتر

دستگاه مذكور دارای دو سطح تماس مدور به قطر 50mm می‌باشد كه یكی از گیره‌ها ثابت و دیگری متحرك می‌باشد. این گیره‌ها بصورت پارالل و هم محور بوده وفشار اعمال شده توسط گیره متحرك می‌تواند 50-10-5-1 و 100hpa با تقریب (1-5-10-50-100 g/Cm2) بر اساس مشخصات مندرج در مدارك مربوط می‌باشد.

 

4ـ آزادی مصرف كننده:

دومشخصة مهم پویایی شناسی بازار پیشرفته گام سریع و نوظهوری است. كیفیت تولید بالا، مقرون به صرفه بودن، زمان كمتر برای بازار، انعطاف‌پذیری و مسئولیت اجتماعی و محیطی همگی پیش شرط مؤفقیت تجاری بوده‌اند. گ

1ـ4ـ6 تغییر وجه خردهژ فروشی پوشاك در كشورهای پیشرفته 5

دگرگونی درنساجی ـ به طور خاص‌تر ـ به واسطة پیشرفتهای متعدد در سطح خردة‌فروشی ایجاد شده كه در كشورهای پیشرفته ظاهر شده‌اند.

رئوس كلی این پیشرفتها در ذیل آورده شده‌اند :

1ـ افزایش تراكم فروشگاههای زنجیره‌ای چندگانه

2ـ تغییر محصولات با ماركهای عرضه كننده به محصولات با ماركهای شخصی

3ـ سیستمهای توزیع وارونه شده ـ فشارموجودیكالا به كشش مصرف كننده.

4ـ خرده‌فروشان كل زنجیرة ارزش را كنترل می‌كنند، از الیاف گرفته تا پوشاك.

5ـ پیدایش پیمان لجستیك

6ـ خرده‌فروشان در حال ایجاد اتحادیه خریداران برای تهیه و تدارك متمركز هستند.

7ـ زنجیره‌های توزیع كوتاه‌تر می‌شوند، و توسط فن‌آوریاطلاعات و درخواستهای شبكه‌ای یاری می‌شوند.

 

5ـ6 ویژگیهای مهم صنعت پوشاك و نساجی هند

صنعت نساجی هند را می‌توان با یك هرم كه در آب شناور است مقایسه كرد.6 « تنها هرم به شكل كارخانجات بزرگ نساجی در بخش سازماندهی شده قابل رویت است. بدنة هرم نساجی متشكل است از بخشهای بافندگی برقی و دستی غیر متمركز كه بخش اضافی تولید هند را به خود اختصاص می‌دهند. ته هرم بخشهای نساجی خانگی و پوشاك در مسیر رودخانه است.»

1ـ برجسته‌ترین سهم بخش غیر متمركز در تولید نساجی است. كارخانجات سازمان دهی شده تنها حدود 6 درصد ازكل پوشاك تولید شده در هند را به خود اختصاص می‌دهند، درحالیكه ماشینهای بافندگی برقی به تنهایی سهمی معادل تقریبی 75 درصد

2ـ خرده فروشی پوشاك هند، هنوز مراحل ابتدایی است. هر خرده‌فروشی كه در هند وجود دارد، نوعی متفاوت از كشورهای پیشرفته است. دراینجا خرده‌فروشانی چون Crossroads و Shopper’s Stop اساساً فضای قفسه را برای ماركهای برجستة پوشاك فراهم می‌كنند، بدون اینكه مارك خود فروشگاه را داشته باشند. اما در كشورهای پیشرفته، خرده‌فروشان بزرگی چون Spencer و Marks ، نشانهای تجاری خود خرده‌فروشان را به نمایش می‌گذارند و نشانهای تجاری دیگر خرده‌فروشان را به فروش نمی‌گذارند. به طور جهانی، همچنین خرده‌فروشانی وجود دارند كه در اصل فروشگاههای سازمانی بزرگ هستند و پوشاك هم موجود دارند. در بخش نسبتاً كوچكتر، با این همه، نمونه‌هایی از « فروش كاتالوگی » نیز وجود دارد. كلیة این ابزارهای شبكة خرده‌فروشی منجر به زنجیره عرضة پیچیده و چندگانه درخرده‌فروشی خود پوشاك شده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment