دانلود پروژه رشته مکانیک درباره سیستم ترمز سالنهای مسافری – قسمت دوم

زمان ترمز

زمان ترمز ثانیه ثانیه آتمسفر
حالت G(باری) زمان ترمز 30-18 زمان تخلیه 60-45 حداكثر فشار سیلندر ترمز 3
حالت P (مسافری) زمان ترمز 5-3 زمان تخلیه 20-15 حداكثر فشار سیلندر ترمز 3
حالت R( سریع) زمان ترمز 5-3 زمان تخلیه 20-15 حداكثر فشار سیلندر ترمز 8/3

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در واگنهای اكسپرس از دو مخزن 100 و 25 لیتری R1 و R2 ،‌جهت ذخیره هوای و از یك مخزن چهار لیتری R3 جهت تشخیص شاخص ترمز و ترمز دستی و از یك مخزن (9) لیتری UB جهت تعادل ترمز در سرعت سریع و یك مخزن (9) لیتری R4 جهت هوای كمكی مانند باز و بسته كردن دربها استفاده می گردد.

صفحه باری مسافری واگنهای اكسپرس:

در واگنهای اكسپرس صفحه ای در دو طرف واگن قرار دارد كه در روی آن كلمه G-P-R و یك لوزی كه داخل آن R حك شده است G-P دسته باری مسافری است كه زمان ترمز را تغییر می دهد و نیز فشار داخل سیلندر را توسط سوپاپ تبدیل به 3 آتمسفر میرساند و اگر دسته در حالت R قرار گیرد فشار ترمز به 8/3 می رسد و چون دسته فقط در سه حالت كار می كند و لوزی كه داخل آن R می باشد نشان دهنده آنست كه این واگن مجهز به سوپاپ تسریع EB3 میباشد كه قادر است ترمز مغناطیسی انجام دهد و چون واگنهای موجود در ایران فاقد ترمز مغناطیسی است این سوپاپ در این حالت بكار نمی‌آید در روی واگنهای اكسپرس آلمان شرقی لوزی داخل صفحه دیده نمی شود و این نشان دهنده اینست كه سوپاپ تسریع آن مجهز به ترمز مغناطیسی نمی باشد و اعداد روی صفحه مربوط به وزن ترمز می باشد كه بازدیدكنندگان می توانند جهت محاسبه درصد ترمز از آن استفاده كنند.

مكانیزم سیلندر CK10:

سیلندر CK10 كه در روی واگنهای اكسپرس نصب می باشد مكانیزم آن بدین شرح است كه در زمان ترمز هوا وارد سیلندر شده و پیستون شماره 2 در جهت مخالف فنر حركت می دهد و مانع شماره 12 فاصله ایكس (x) را طی كرده و بشدت با انتهای آن برخورد می كند و مانع حركت كورس سیلندر می شود نیروی وارده به مهره انتقال نیرو شماره 8 منتقل می شود و از این طریق به لنت و چرخ می رسد و طبقة‌انتقال نیرو پایان یافته و نوبت تنظیم نیرو می رسد كه با برخورد مانع شماره 12 نشیمنگاه شماره 11 از مهره كمكی 9 جدا شده و مهره شماره 9 فرصت پیدا كرده بدور میله خودكار شماره 3 چرخیده و طول خود را افزایش داده و فاصله لنت و دیسك را یكنواخت نماید و این امر باعث ثابت نگهداشتن نیروی ترمز می گردد و جبران خوردگی ادوات ترمز بعهده مهره شماره 9 و نشیمنگاه 11 می باشد و زمان تخلیه ترمز پیستون سیلندر ترمز با كاهش هوا در سیلندر تحت فشار فنر به عقب برگشته و فاصله (x) از بین رفته و مانع شماره 12 بابتدای فاصله ایكس فاصله ایكس می رسد و مهرة شماره 9 مجدداً به نشیمنگاه 11 متصل میشود خودكارهای سیلندر CK10 برعكس خودكارهای DRV عمل می كنند. زمان ترمز میله خودكار CK10 برای انتقال به بیرون حركت می كند خودكارهای DRV جهت عكس حركت كرده و میله آن به داخل می رود كورس پیستون سیلندر CK10 در حالت نیروی 3 اتمسفر و آتمسفر 25 میلیمتر می باشد.

سیلندر CK10

=C سیلندر              =k كوتاه                 یعنی سیلندر كوتاه

«برای تنظیم فاصلة لنت و دیسك هیچگاه نباید از مهره تنظیم استفاده كرد و فقط باید توسط گلوئی خودكار این عمل انجام شود در واگنهای اكسپرس اكثراً دیده شده است كه مهره تنظیم ها لق شده و گاهی اوقات هم می افتد بدین جهت پیشنهاد می شود كه در اینطور مواقع می توانند زمانیكه لنتهای كل بوژی را تو انداختید و فاصله دیسك و لنت راتنظیم نمودید مهره تنظیم را جوش بدهید و باید حتماً مواظب بود كه زمانیكه لنتها لاغر هستند اینكار را نكنید. حتماً زمانیكه لنت ها نو هستند باید جوش داد.

قطر لنت ترمز واگنهای اكسپرس 35 میلیمتر

حداكثر خوردگی                 30 میلیمتر

حداكثر قطر دیسك              110 میلیمتر

حداكثر خوردگی از هر طرف  7 میلیمتر

حداكثر خوردگی والیك         2 میلیمتر

جهت تنظیم فاصله لنت و دیسك فقط از گلوئی خودكار سیلندر CK10 استفاده كنید از مهره تنظیم به هیچ وجه نباید استفاده شود لنتها را همیشه باید زمانیكه بوژی روی چرخ قرار گرفت انداخت نه قبل از آن. اگر دیسك ها بالانس نباشند احتمال اینكه لنت ها نامیزان سائیده بشود هست. اشكال مهم در سائیده شدن یكطرفه لنت ها قاب لنت می باشد كه نیرو را دقیقاً به مركز ثقل وارد نمی كند.

سوپاپ ضد لغزندگی:

سوپاپ ضد لغزندگی جهت جلوگیری از سرخوردگی چرخ در روی ریل مورد استفاده قرار می گیرد و طرز كار آن بدین شرح است كه بادامك شماره 3 كه با چرخ طیار در حال حركت است در مقابل سوپاپ هوا شماره 5 كه بفاصله 8/0 میلیمتر از یكدیگر قرار دارند مشغول كار می باشند و تا زمانیكه ترمز غیر عادی انجام نشود این سوپاپ هیچ كاری انجام نمی دهد ولی زمانیكه ترمز غیر عادی یا ترمز خطر انجام شود سوپاپ شماره 2 از مدار خود توسط شوك خارج میشود. و بادامك شماره 3 را بسمت سوپاپ هوای شماره 5 حركت داده و با برخورد با آن فاصله 8/0 میلیمتر از بین رفته و هوای G كه در پشت پیستون شماره 6 قرار داشت ناگهان خارج می شود با خروج هوای G سوپاپ MTA بكار افتاده و هوای سیلندر ترمز را بخارج می فرستد و چرخ از حالت سرخوردن باز می ایستد و چنانچه بعلت سرعت زیاد مجدداً ترمز شود همان عمل دوباره تكرار میشود و آنقدر ادامه پیدا می كند تا چرخ كاملاً از سرخوردن روی ریل باز بایستد. چون مكانیزم ضد لغزندگی طوری است كه یك سمت آن با هوا و سمت دیگر آن توسط بلبرینگ و چرخ طیار با محور درگیر می باشد و در موقع تعمیرات باید كلیه قطعات آن توسط شابلن های مخصوص دقیقاً اندازه گیری شود و از گریس مخصوص: N,12006-1.1 استفاده شود و پس از تعمیر باید مدت یك ساعت در روی دستگاه آزمایش با دور 1000 در دقیقه بطور آزاد كار كند پس از پایان مدت با دست اطراف سوپاپ را باید لمس كرد حرارت آن نباید دست را بسوزاند در غیراینصورت قسمت مكانیكی آن خوب كار نمی كند فاصله 8/0 با كولیس عمق سطنج بطور بسیار دقیق باید اندازه گیری شود و پس از تنظیم این فاصله پس از آزمایش بالاك سفید بادامك شماره 3 را آغشته كرد كه در جای خود محكم شده در اثر كار كردن شل نشود. چون در غیر اینصورت خسارت ببار می آورد.

1- چرخ طیار 2- بلبرینگ 3- بادامك 4- محافظ 5- سوپاپ هوا      6- پیستون     

d3 – روزنه هوا         02- خروجی هوا

انواع سوپاپ ضد لغزندگی

سوپاپ ضد لغزندگی موجود در راه آهن عبارت است:

1- سوپاپ ضد لغزندگی M2

2- سوپاپ ضد لغزندگی M3

3- سوپاپ ضد لغزندگی MWX3

فرق بین سوپاپ M3 و MWX3

سوپاپ ضد لغزندگی M3 در هر دو جهت چپ و راست كار كرده و در حالت توقف با چرخاندن چرخ طیار هوای G خارج می شود.

سوپاپ MWX3 فقط در جهت حركت واگن كار می كند و در حالت توقف اگر چرخ طیار را بچرخاند فقط به یك سمت باید كار كند و در جهت دیگر نباید هوای G تخلیه گردد و اگر بخواهیم بدانیم كه جهت مخالف هم كار می كند باید واگن را چهارمتر سمت عقب ببرید آنگاه جهت كار سوپاپ تغییر كرده و برعكس كار می كند سوپاپ MWX3 جدیدتر از نوع قدیمی آن است و امتیاز آن نسبت به M3 در اینست كه در زمان سرخوردگی كمتر هوا خارج شده و از خروج هوای بیشتر جلوگیری گردد و برای اینكار یك مانع در سوپاپ MWX3 قرار داده شده كه در هنگام حركت به چپ و یا راست به یك مانع مغناطیسی برخورد می كند در زمانیكه چرخ شروع بسر خوردن بكند هوای G در مدت 4/0 ثانیه از 5 به 3 آتمسفر تقلیل یافته و سپس در مدت 2 ثانیه از 3 به 5 می رسد.

فرق بین سوپاپ M3,M2

از نظر مكانیزم تفاوت چندانی با هم ندارند و فقط فاصله x در سوپاپ 1,M2 الی 2/1 میلیمتر می باشد در M3 ، 8/0 میلیمتر سوپاپ M2 روی واگنهای باكفش ترمز و M3 روی واگنهای دیسكی نصب می گردد.

سوپاپ MTA:

سوپاپ MTA در ارتباط با سوپاپ ضد لغزندگی و سیلندر ترمز عمل می نماید و طرز كار آن بدین شكل است كه در زمان هواگیری سوپاپ سه قلو هوای لوله اصلی را گرفته در مخزن R ذخیره می نماید از طریق مخزن R یك لوله فرعی به سوپاپ MTA رفته است هوای R پس از ورود به سوپاپ MTA از طریق یك مجرا بقسمت فوقانی سوپاپ رفته و تشكیل هوای G را می دهد و توسط یك شیلنگ به سوپاپ ضد لغزندگی M3 می رود. هر زمانیكه راننده عمل ترمز انجام دهد و چرخ دچار سرخوردگی نگردد سوپاپ سه قلو هوا را از مخزن R گرفته و پس از تنظیم توسط لوله ای بنام D به سوپاپ MTA فرستاده میشود و از طریق لوله C به سیلندر ترمز رفته و زمان تخلیه نیز به همین شكل از C به D برگشته و از طریق سوپاپ سه قلو ترمز آزاد می شود ولی چنانچه ترمز غیر عادی انجام شود كه چرخ دچار سرخوردگی گردد، بادامك سوپاپ M3 تحریك شده و با ضربه ای كه به سوپاپ هوای G می زند هوای G را خالی كرده و فشار R در سوپاپ MTA پیستون داخلی آنرا به بالا برده و هوای سیلندر ترمز از راه مجرای خروجی زیر سوپاپ MTA به سرعت خارج شده و در اثر كاهش فشار سیلندر ترمز چرخ از سرخوردگی آزاد شده و مجدداً بین بادامك و سوپاپ هوای G فاصله8/0 برقرار می گردد و چون هوای G خارج نمی شود فشارG در قسمت سوپاپ با هوای R مساوی شده و سوپاپ داخلی MTA به پائین حركت داده و راه خروجی هوای سیلندر ترمز را بسته و راه ورود هوا به سیلندر ترمز از لوله D را باز می كند و مجدداً عمل ترمز انجام می شود. اینبار باز هم چنانچه چرخ دچار سرخوردگی گردد مجدداً مانند دفعه قبل چند بار عمل ترمز و تخلیه به طور خودكار انجام میشود تا چرخ كاملاً از حالت سرخوردگی باز بایستد.

سوپاپ اطمینان:

سوپاپ اطمینان در ارتباط با سوپاپ ضد لغزندگی كار می كند و هوای G پس از خروج از سوپاپ MTA وارد سوپاپ اطمینان می گردد و در آنجا پس از تنظیم به سوپاپ ضد لغزندگی می رود. سوپاپ اطمینان وظیفه دارد اگر شیلنگ سرمحور ضد لغزندگی پاره شود بلافاصله هوای G را قطع و از خروج هوا جلوگیری نماید. چون در واگنهائیكه سوپاپ اطمینان ندارند اگر شیلنگ پاره شود هوای G كاهش یافته و چون ارتباط هوای G با هوای R می باشد، و سرانجام R نیز كاهش خواهد یافت و همانطوریكه می دانید اگر كاهش هوای R زیاد باشد تعادل سوپاپ سه قلو بهم خورده و عمل ترمز انجام می شود و سوپاپ اطمینان از این كار جلوگیری می نماید و این سوپاپ ها در روی تعداد معدودی از واگنها از جمله واگنهای پست مورد بهره برداری می باشد.

سوپاپ SH2:

طرز كار سوپاپ SH2 در واگنهای اكسپرس بدین شكل است كه در زمان هواگیری واگن از مخزن R هوا وارد مخزن (4) لیتری شده و توسط یك لوله به سوپاپ SH2 رفته و راه ورود به لوله A را ندارد و تا زمانیكه عمل ترمز انجام نشود سوپاپ SH2 هیچ عملی انجام نمی دهد. زمانیكه عمل ترمز چه توسط هو و یا توسط ترمز دستی انجام شود سوپاپ داخلی SH2 نیز با آن حركت كرده و در نتیجه هوای R بر لوله A ارتباط برقرار كرده و از این طریق به تابلوی شاخصی رفته و پلاك جانبی مربوط به سیلندر SH2 را ترمز می نماید و زمانیكه ترمز تخلیه گردد هوای پشت تابلو سوپاپ SH2 برگشته و از مجرای خروجی آن خارج می شود و هدف از قراردادن سوپاپ SH2 این می باشد كه چنانچه واگن ترمز دستی آن بسته باشد و چون این نوع واگنها دارای ترمز دیسكی می باشند و از بیرون بطور مشخصی نمی توان ترمز بودن یا نبودن آنها را تشخیص داد توسط پلاكهای جانبی موقعیت واگن را دید و سوپاپ SH2 و پلاكهای جانبی فقط با هوا كار می كنند و اگر واگن فاقد هوا باشد ترمز دستی را ببندید پلاك قرمز نمیشود ولی ترمز دستی عمل می نماید. بهمین جهت از یك مخزن (4) لیتری استفاده شده كه هوای مخزن R توسط یك شیر یك جانبه به مخزن 4 لیتری رفته و اگر هوای واگن را خالی كنند مخزن مذكور خالی نمیشود و تا زمانیكه مخزن 4 لیتری هوا دارد چنانچه ترمز دستی را ببندید پلاك قرمز می شود.

ترمز خطر:

برای استفاده مسافرین در هنگام خطر جعبه ترمز خطری در كوپه و راهروها در نظر گرفته شده است و دستگیره آن پلمپ شده است كه در مواقع اضطراری با كشیدن ملایم دستگیره ترمز خطر شروع بكار می كند و پلمپ درپوش پاره شده و فشار كشش سیمی منتقل می شود و چون سیم به ترمز خطر متصل می باشد موجب باز كردن شیر خطر در كلگی واگن میشود و در نتیجه هوای لوله اصلی بسرعت خارج و عمل ترمز سریع انجام می گیرد و پس از پایان ترمز شیر خطر بجای اول برگردانده شود تا هوای لوله اصلی در لوله ها جریان پیدا كرده و باعث تخلیه ترمز گردد و سپس دستگیره جعبه ترمز خطر بجای خود برگردانده و پلمپ شود كلیه جعبه های ترمز خطر در كوپه و راهرو توسط سیم به شیر خطر مربوط می باشد در واگنهای باری نیز از شیر خطر استفاده میشود كه باید توسط مأمور ترمزبان مورد بهره برداری قرار بگیرد.

ترمط خطر واگنهای فرانسوی با هوا كار می كند كه توسط یك سوپاپ كه در زیر واگن در نزدیكی سوپاپ سه قلو قرار دارد و طرز كار آن بدین شرح است كه هوای لوله اصلی از طریق L وارد این سوپاپ شده و پس از تشكیل هوای S در بالای پیستون شماره 2 از مجرای St به پشت نشیمنگاه V در جعبه ترمز خطر در داخل كوپه ها می رود و آنجا به حالت آماده باش قرار می گیرد و زمانیكه دستگیره ترمز خطر كشیده شود دسته شماره یك (1) به پائین آمده و با ضربه به دو شاخه 3 پیستون 4 را به عقب كشیده و نشیمنگاه V بار شده و هوای S از این طریق بخارج می رود با كاهش هوای S پیستون 2 تحت فشار هوای L به بالا حركت كرده و در نتیجه نشیمنگاه V باز شده و هوای لوله اصلی بخارج رفته و عمل ترمز سریع انجام می گیرد پس از پایان ترمز مأمورین باید توسط آچار مخصوص جعبه ترمز را 45 درجه پیچانده تا دستگیره شماره 1 بجای اول برگشته و در نتیجه سوپاپ شماره 4 نشیمنگاه V در جعبه ترمز خطر را بسته راه خروج هوا بسته شده و هوای S در سوپاپ زیر واگن متراكم شده و پیستون شماره 2 را پائین برده و نیشیمنگاه V را می بندد و لوله اصلی شروع به هواگیری نموده ضمن تخلیه ترمز هوای L مجدداً از طریق S به مجرای St به پشت نشیمنگاه V در جعبه ترمز خطر می‌رود.

-60 پیستون تعادل

-61 سوپاپ لوله اصلی

-62 مخزن اطاق

62a- خروجی اطاق

63- سوپاپ R

64- سوپاپ ضربه ای

64a- خروجی R

 

سوپاپ تسریع كننده EB/3 :

این سوپاپ امكان انجام ترمز سریع و خطر را با توجه به هوارسانی تسریع و یكنواخت به سیلندرهای ترمز انجام داده و عمل ترمز سریع را در تمام واگنها بطور هماهنگ انجام می دهد چون طبق معمول در موقع ترمز خطر كاهش فشار در انتهای لوله اصلی قطارهای طویل آهسته تر از مقدار مورد نیاز فشار سیلندر میباشد سوپاپ تسریع در این حالت به كمك می آید و زمانیكه ترمز سریع انجام شود با كسر شدن هوای لوله اصلی فشار هوای RS پیستون 60 را به بالا حركت داده و سوپاپ 61 را باز می كند در این زمان مقداری از هوای لوله اصلی وارد مخزن 9 لیتری 62 میش ود و زمانیكه فشار لوله اصلی به 3 آتمسفر رسید و با مخزن 9 لیتری برابر شد سوپاپ 61 بسته میشود و ارتباط لوله اصلی با مخزن 9 لیتری قطع شده و زمانیكه فشار سیلندر به حداكثر رسید هوای مخزن 9 لیتری از مجرای a62 خارج شده و برای ترمز بعدی آماده میشود. سوپاپ تسریع فقط در ترمز سریع و خطر بكار می آید و در سوپاپ تسریع بعضی از واگنها كه ترمز مغناطیسی مجهز می باشد شیر G-P-R-RR قرار دارد كه در حالت ترمزهای معمولی مورد استفاده نمی باشد و كلمه A-Z كه در روی سوپاپ تسریع قرار دارد A سمت باز شدن را نشان می دهد و Z سمت بسته شدن را مشخص می كند و همیشه باید باز و پلمپ شده باشد و اگر بسته باشد واگن بدون سوپاپ تسریع میباشد.

ترمزدستی:

ترمز دستی نیروئی است كه انسان با كمك اهرمها و دست به چرخها منتقل می كند. ترمز دستی بر چند نوع است: كه آنچه در راه آهن ایران متداول می باشد ترمز دستی – زنجیری كه در واگنهای مسافری توسط فلكه دایره ای كه راهرو ورودی سالن قرار گرفته بوسیله زنجیر و اهرم به كفش ترمز متصل می باشد و هنگامیكه ترمز دستی را ببندید با پیچاندن فلكه بسمت راست نیرو به مهره و اهرمها منتقل می گدد و كفشها را به چرخ می چسباند در واگنهای باری از نوع پیچی استفاده می شود بدین شكل كه در سر كلگی واگن فلكه ترمز دستی قرار گرفته و نیرو توسط میله پیچی و اهرمها به كفش و چرخها انتقال می یابد. چون ترمز دستی در مواقع لازم مورد نیاز می باشد، باید دقت كرد كه پیچ و مهره ها كاملاً روان باشند والیك ها دارای اشپیل واشر باشند برای‌ آزمایش ترمزدستی پس از تعمیر باید چند مرتبه ترمز را باز و بسته كرد تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل كرد در موقع آزمایش باید توجه شود كه حداكثر با پیچاندن 7 الی 8 دور باید كفشها كاملاً به چرخ بچسبد و در موقع تعمیر باید سالم بودن دنده ها و زنجیرها به دقت توجه كرد و حتماً باید معایب آنرا برطرف نمود.

ترمز دستی واگنهای اكسپرس:

ترمز دستی واگنهای اكسپرس جدیدترین و پیشرفته ترین نوع ترمز دستی می باشند كه متشكل است از كابلی كه در داخل آن ساچمه هائی بین دو تسمه فلزی مقاوم تعبیه گردیده كه با حركت فلكه ترمز دستی نیرو سریع و روان منتقل می گردد و زمان نصب آن به واگن باید دقت شود كه انعطاف پذیری آن مشخص شود چون در غیر اینصورت فلكه بسختی حركت كرده و كابل زود فرسوده می گردد و بستها باید محكم بسته شود تا كابل در جای خود محكم قرار گیرد كابلهای واگنهای اطریشی و آلمان غربی كه هر یك دارای دو كابل می باشند به موازات یكدیگر بسته میشوند ولی واگنهای آلمان شرقی دارای دو كابل یكی كوتاه و دیگری بلند است كه كابل كوتاه بسمت داخل و نزدیك به سیلندر بسته می شود و واگنهای فرانسوی دارای یك كابل هستند و نیروی ترمز دستی فقط روی یك محور اثر می گذارد ولی در واگنهای اكسپرس دیگر ترمز دستی روی یك بوژی یعنی دو محور اثر می گذارد و باید دقت شود كه واگن كابل مخصوص خودش را ببندد و در زمان نصب كابل باندازه های زیر دقت كنید.

آلمان غربی     2360 = L

اطریشی         2320 = L

آلمان شرقی    2220 = L

آلمان شرقی    2035 = L

فرانسوی        7400 = L

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment