دانلود پروژه رشته شهرسازی با موضوع طراحی کل مجموعه شهر – قسمت اول

دانلود پایان نامه

 طراحی کل مجموعه شهر

منظور از طرح کل مجموعه شهر، طراحی در مقیاس شهر است که بخش قدیمی شامل: مرکز شهر و مراکز محلات، بخش میانی، بخش بیرونی و توسعه پیشنهادی را در بر می گیرد. طراحی در این مقیاس مستلزم مشارکت و مساعدت گروهی است. تهیه نقشه اساسی  توسعه شهر و برقراری انسجام و پیوستگس بین بخشهای مختلف شهر، تعیین مناطق پرمسئله که مستلزم رسیدگی و طراحی جزییتر است و روشن نمودن اولویتها و تصمیم گیریهایی در شهر که باید توسط مقامات اجرایی اتخاذ گردد، در این مقیاس صورت می گیرد. طراحی در این بخش باید با آگاهی از خصوصیات و مسایل بخشهای مختلف شهر صورت پذیرد. قاعدتاً طرحهای شهرسازی با نام طرح جامع، طرح تجدید نظر یا طرح توسعه و عمران باید چنین مواردی را پاسخگو باشند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

طراحی در بخش درونی

بخش درونی یا بخش قدیمی شهر محصول شکل گیری مداوم و پیوسته ای است که در طول چندین قرن رخ د اده و متبلی به مسائل بسیاری است. مجموعه این بخش عمدتاً ساخته شده و زمین آزاد آن برای طراحی کم است. تجربه برداشت کیفیت ساختمانی ابنیه نشان می دهد که ساختمانها به: قدیمی با ارزش و سالم، مرمتی، تخریبی، مخروبه و نوساز قابل تقسیم هستند. بخشهای مخروبه و تخریبی به صورت لکه های پراکنده یا پیوسته  در حال افزایش می باشند سیاستهای نادرست برنامه ریزی و طراحی که در مورد کل مجموعه شهر در اغلب طرحهای جامع اتخاذ گردیده نه تنها تقویت این بخش را به دنبال نداشته بلکه باعث تسریع در فرسودگی آن شده است.

ویژگی عمده ساخت کالبدی بخش قدیمی را می توان در اصل زیر خلاصه نمود:

اصل پیوستگی فضایی: سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی میان عناصر مجموعه: 1) مرکز شهر و 2) مراکز محلات، از طریق یک رشته فضاها و عناصر ارتباط دهنده: 3) گذرهای اصلی و 4) میدان استوار است.

مفهوم طراحی شهری در بخش قدیمی شهرهای ایران تجدید سازمان فضایی، تصحیح و در صورت لزوم تعریض گذرهای اصلی و ایجاد دسترسیهای سواره و فضاهای شهری جدید با طراحی بدنه ها و غیره به یاری این اصل است. پیش از اقدام به این کارها باید خصوصیات و ارزشهای فضایی بصری شهر قدیمی اعم از مراکز شهری، مراکز محلات، گذر و میدان شناخته شود.

در اینجا، پیش از اینکه ارزشهای فضایی بصری شهر ایرانی مورد بررسی قرار گیرد، اصل پیوستگی فضایی در چند شهر قدیمی ایران نشان داده می شود.

یزد

پیوند فضایی میان عناصر مجموعه: مرکز شهر قلعه ای قدیم، مرکز شهر قدیمی، مراکز محلات 1و2و3 … از طریق گذرهای اصلی. مرز محلات و نام آنها با شماره داخل دایره در متن و نقشه مشخص شده است.

منابع اصلی تهیه و تکمیل نقشه شهر یزد در این مطالعه عبارتند از:

مطالعات محلی نگارنده برای تهیه پایان نامه فوق لیسانس معماری در سال 1350؛ مطالعات تکمیلی نگارنده در شهر یزد برای تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر یزد- دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا سالهای 54-1352 ( این مطالعات از یک نقشه محله بندی حاصل مطالعات شخصی خانم سیما کوبان که به دفتر طرح یزد داده شد، سود برد)؛ کتاب یادگارهای یزد، جلد دوم، تألیف ایرج افشار که در سال 1354 به چاپ رسید؛ مقاله نگارنده تحت عنوان CITY PLANNING IN THE HOT DTYCLIMATE OF IRAN” “

در کتاب: ” DESIGN FOR ARID REGIONS ED: G GOLANY  ” که در سال 1983 در نیویورک به چاپ رسید؛ و سرانجام کوششهای نگارنده در تصحیح نهایی برای مطالعه حاضر.

لازم به توضیح است که کتاب یادگارهای یزد بر اساس متون تاریخی از 17 محله دیگر غیر از آنچه که در زیر آمده است، نام می برد. این محلات عبارتند از: ایلچی خان، باغ گلشن، بکشاه، پشت خونعلی، پشت قلعه، پنجه علی، تازیان، چارکوچهف حوض مُلتکیه، دروازه، قصابها، دروازه مهریز، سر ریگ، کوچه بیوک، گلچنان، لب خندق، مخزن و مصلی عتیق.

این محلات در مطالعات طرح جامع یزد شناسایی نشده اند. بررسیهای محلی دقیقتر ممکن است به شناسایی برخی از این محلات بیانجامد و یا معلوم کند که نام برخی از محلات درهم ادغام شده و یا عوض شده است. چند محله روستایی نیز که در مطالعات طرح جامع شناخته شده، در مطالعه حاضر مورد نظر قرار نگرفته است. این امر به دلیل گسستگی فضایی این محلات با مجموعه شهر قدیمی بوده است. این محلات عبارتند از نصر آباد، کَسنَویه، امیرآباد، محمود آباد، نعیم آباد، مهدی آباد، خرمشاه، اهرستان و خیر آباد.

محلات و مجموعه های مراکز محلات و مرکز شهر در مسیر یا تقاطع گذرهای اصلی که ساخت کالبدی شهر قدیمی را ترسیم می کنند عبارتند از:

محلات شهرمجموعه های مراکز محلات و گذرهای اصلی
1.محله آبشور1.گذر اصلی محله
2.محله ابوالمعالی2.مجموعه ابوالمعالی در تقاطع دو گذر اصلی
3.محله بازار نو3.گذر اصلی محله بازار نو
4.محله باغ صندل4.مجموعه و گذر اصلی با کشیدن خیابان شاه تغییر اساسی کرده است.
5.محله باغ گندم5.مجموعه باغ گندم در مسیر گذر اصلی
6.محله باغ گندم6.مجموعه پشت باغ در مسیر گذر اصلی
7.محله پیر برج7.گذرهای اصلی محله پیر برج
8.محله تخت استاد8.مجموعه تخت استاد در مسیر گذر اصلی
9.محله تل9.مجموعه تل در مسیر گذر اصلی
10.محله جو هرهر10.گذر اصلی محله جو هرهر
11.محله چارمنار11.مجموعه چارمنار، ملثکیه، بقعه سید
12.محله خواجه خضر12.مجموعه خواجه حضر در مسیر گذر اصلی
13.محله دارالشفاء13.گذر اصلی محله دارالشفاء
14.محله دروازه شاهی14.دروازه شاهی
15.محله دو منار15.مجموعه ملاجعفر مرکز محله دومنار در مسیر گذر اصلی
16.محله زردشتیها16.گذرهای اصلی محله زردشتی ها
17.محله سرپلک17.مجموعه سرپلک در مسیر گذر اصلی
18.محله سرچم18.مجموعه سرپرچم در مسیر اصلی گذر اصلی
19.محله سر دو راه (محله روستایی خارج شهر)19.محله سر دو راه دارای مرکز محله در مسیر گذر اصلی است.
20.محله سرسنگ20.مجموعه سرسنگ در مسیر گذر اصلی
21.محله سلسبیل(محله خارج شهر قدیم)21.سَرِ گذر اصلی سلسبیل
22.محله سید گل سرخ22.بقعه سید گل سرخ
23.محله شازده فاضل23.بقعه شازده فاضل
24.محل شابوالقاسم24.مجموعه شابوالقاسم در مسیر گذر اصلی
25.محله سَرباز(شاهد باز) و محله گارزگاه25.مجموعه شاهد باز
26.محله شیخداد26.مجموعه شیخداد در ارتباط با گذر اصلی
27.محله فهادان (یوزداران)27.مجموعه فهادان در مسیر گذر اصلی
28.محله قلعه کهنه28.گذر اصلی محله قلعه کهنه
29.محله قیصریه در محله باغ گندم29.مرکز محله قیصریه در ارتباط با مرکز محله باغ گندم
30.محله کوشکنو30.مجموعه کوشکنو در تقاطع چند گذر اصلی
31.محله گازرگاه31.مجموعه گازرگاه در تقاطع دو گذر اصلی
32.محله گودال مصلی32.گذرهای محله گودال مصلی
33.محله لَرد آسیاب33.مجموعه لرد آسیاب در مسیر گذر اصلی
34.محله لرد کیوان در ارتباط با محله دو منار34.مرکز محله لرد کیوان در ارتباط با مرکز محله دومنار
35.محله مال امیر35.مجموعه مال امیر در مسیر گذر اصلی
36.محله مُریاباد(محله روستایی خارج شهر)36.ملحه مریاباد دارای مرکز محله در مسیر گذر اصلی است.
37.محله مُلتکیه در ارتباط به محله چارمنار37.مرکز محله ملتکیه در ارتباط با مرکز محله چارمنار
38.محله میدان شاه طهماسب گذر38.مجموعه میدان شاه طهماسب در تقاطع دو اصلی که در اثر خیابان کشی تغییر کرده
39.محله میر چخماق39.مجموعه میرچخماق در مسیر چند گذر اصلی که از هم پاشیده شده
40.محله نظر کرده40.مجموعه نظر کرده در مسیر گذر اصلی
41.محله وقت و ساعت41.مجموعه وقت و ساعت و بقعه
42.محله هاشم خان42.محله هاشم خان در مسیر گذر اصلی
43.محله یعقوبی43.مجموعه یعقوبی در مسیر گذر اصلی
 1. مرکز شهر قلعه ای قدیم شامل مسجد جامع، بازار و چهارسوق شاهی قدیم، حمام و مدرسه علمیه
 2. مرکز شهر قدیمی یزد شامل عناصر مختلف به ویژه بازار شهر، مسجد ریگ، میدان خان و مصلی

سمنان

پیوند فضایی میان عناصر مجموعه: مرکز شهر و مراکز محلات از طریق گذرهای اصلی. نام مرکز محلات و عناصر اصلی داخل شهر قلعه ای در متن آمده است.

مجموعه شهر قدیمی سمنان مرکب از پنج محله بزرگ بوده است. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که سازمان فضایی شهر همچنان بر پیوند میان مراکز محلات و مرکز شهر از طریق گذرهای اصلی استوار است.

مجموعه پیوسته مرکز شهر در گذشته شامل 8 عنصر اصلی: مسجد جامع، بازار، تکیه پهنه، حمام پهنه، امامزاده یحیی، مسجد امام خمینی، تکیه ناساز و میدان تیرانداز بوده که امروز توسط خیابان امام از هم گستته است.

گذرهای اصلی شناخته شده که محلات و مراکز آنها را به مرکز شهر پیوند می دهند روی نقشه مشخص شده اند. محلات و مجموعه های مراکز محلات در مسیر گذرهای اصلی شهر عبارتند از:

 • محله ناسار شامل بخش بسیار قدیمی کهنه دژ در برگیرنده عناصر شهری عمده؛ شامل راسته بازار، میدان تیرانداز، و عناصر فرعی تکیه کهنه دژ بالا و پایین و عناصر مرتبط با آنها.
 • محله اسفنجان در برگیرنده عناصر عمده شهری شامل مسجد جامع، قسمتی از بازار، تکیه پهنه، امامزاده یحیی و مسجد امام خمینی
 • محله چوبمسجد در برگیرنده مجموعه های مراکز محله در مسیر گذرهای اصلی و قلعه قدیمی پاچنار.
 • محله لتیبار در بردارنده مجموعه های مراکز محله در مسیر گذرهای اصلی و عنصصر چاپارخانه.
 • محله شاهجوق یا جهادیه فعلی، دربردارنده مجموعه های مراکز محله در مسیر گذرهای اصلی.

عناصر جزء به جزء بخش قدیمی شهر عبارتند از:

 • تکیه پهنه، حمام پهنه
 • امامزاده یحیی
 • مسجد امام خمینی، مدرسه علمیه
 • تکیه ناسار، مسجد، آب انبار حمام
 • میدان تیرانداز
 • تکیه چهار راه، مسجد، آب انبار
 • حسینیه عباسیه، آب انبار
 • تکیه نجفی، مسجد، حمام
 • کاروانسرا

10- تکیه کهندژ بالا، مسجد، آب انبار

11- تکیه کهندژ پایین، مسجد، آب انبار

12- تکیه ملاقزوینی، مسجد

13- تکیه ابریشم گران، آب انبار، حمام، کاروانسرا

14- مسجد حمام

15- مسجد، آب انبار

16- تکیه همت آباد، مسجد

17- مسجد شیخ، آب انبار، حمام

18-تکیه سیاه، مسجد، آب انبار

19-قلعه پاچنار

20-قلعه میرزا عسگری

21- دارالحکومه قدیم

22-تکیه پاچنار، مسجد، حمام

23-مغازه، مسجد، آب انبار

24-حمام، مسجد، آب انبار، مغازه

25- تکیه چوبی، مسجد

26-تکیه خوش نیام، مسجد

27-حمام، آب انبار

28-تکیه لتیبار، حمام، مغازه، آب انبار

29-تکیه میرمحمدخان، مسجد، مغازه

30-تکیه شترخان، مسجد، مغازه

31- تکیه عذرآباد، آب انبار، مسجد، مغازه

32-تکیه شاهجوق( در حال حاضر جهادیه) آب انبار، مسجد، حمام

33-چاپارخانه

34-ارگ قاجاریه

35-دروازه عراق

36-راه ورود به قلعه به نام کَه

37-دروازه چوبمسجد

38-دروازه اعلاء، کهلا

39-دروازه شاه خراسان

40-دروازه ناسار

41-گذر بازار شهر سمنان

42-مسیر تقریبی دیوار شهر

شیراز

پیوند فضایی میان عناصر: مرکز شهر و مراکز محلات از طریق گذرهای اصلی در داخل شهر قلعه ای. مرز محلات روی نقشه و نام آنها در متن مشخص شده است.

مجموعه شهر قلعه ای مرکب از 11 محله بوده است. مجموعه مرکز شهر متشکل از عناصر مختلف از نزدیک دروازه اصفهان شروع می شده و تا محله سردزدک ادامه داشته است. عناصر اصلی مجموعه مرکز شهر را مسجد، راسته بازارهای مختلف، کاروانسرا، مردسه، حمام و غیره تشکیل می داده است. مراکز محلات و خانه های اعیانی در مسیر یا تقاطع گذرهای اصلی شهر قرار داشته، مانند مجموعه منصوریه در مسیر گذر اصلی لب آب و یا مجموعه سردزک در مسیر گذر اصلی سردزک

محلات شهر عبارت بوده اند از:

1.محله اسحاق بیگ6.محله سرباغ
2.محله بازار مرغ7.محله سردزک
3.محله بالا کفت8.محله سنگ سیاه
4.محله درب شاهزاده9.محله لب آب
5.محله درب مسجد10.محله میدان شاه قدیم
  11.محله یهودیها

کاشان

پیوند فضایی میان عناصر: مرکز شهر و مراکز محلات از طریق گذرهای اصلی. نام کویها در متن نوشته شده است.

مجموعه شهر قدیمی کاشان را تعدادی محله و در اصطلاح محلی کوی تشکیل می داده است. مجموعه پیوسته مرکز شهر مشهور به بازار بزرگ مرکب از عناصر مختلف مانند تیمچه، مسجد، حمام، کاروانسرا و راسته بازارهای صنفی مانند مسگری و رنگرزی تشکیل شده بود. یک سَرِ بازار در دروازه دولت یا حدود میدان شهرداری بوده و سَرِ دیگر آن به فضایی که امروز به میدان کمال الملک معروف است می رسیده.

گذرهای اصلی که محلات و مراکز آنها را به هم پیوند می داده نامنظم بوده اند. در مسیر این گذرها عناصر اصلی و یا میدانهایی قرار داشتف مانند بقعه امامزاده حبیب بن موسی بن جعفر(ع) در مسیر گذر اصلی امامزاده حبیب بن موسی  در کوی پشت مشهد. برخی از محلات به نام عنصر اصلی محله که در مسیر گذر اصلی قرار داشته اند نام نهاده شده بود، مانند کوی امامزاده طاهر منصور که امامزاده طاهر منصور در مسیر گذر اصلی آن قرار داشته و یا کوی پنجه شاه که امامزاده پنجه شاه در مسیر گذر اصلی آن قرار گرفته بود. کویهای عمده شهر عبارت بوده اند از:

1-کوی آب انبار خان9-کوی سرسنگ
2-کوی پشت مشهد10-کوی سلطان میر احمد
3-کوی پنجه شاه11-کوی طاهر و منصور
4-کوی چل دختران12-کوی کوشک صفی
5-کوی دارالسیاده قدیم13-کوی گلچقانه
6-کوی دروازه اصفهان14-کوی مسجد آقا
7-کوی دروازه فین15-کوی محتشم
8-کوی سرپره  

توضیح: تعیین تعداد دقیق کویها: مرز آنها، شناسایی گذرهای اصلی و مراکز مستلزم مطالعات وسیعتر محلی است.

نائین

پیوند فضایی میان عناصر: مرکز شهر و مراکز شهر و مراکز محلات از طریق گذرهای اصلی در داخل شهر قلعه ای. نام محلات و مراکز آنها در متن مشخص شده است.

مجموعه شهر قلعه ای نائین مرکب از 7 محله بوده است. نقشه سازمان فضایی این شهر ارتباط میان مرکز شهر و مراکز محلات از طریق گذرهای اصلی را به خوب نشان می دهد. محلات و مجموعه های مراکز محلات عبارتند از:

 • محله باب المسجد
 • محله پنجاهه
 • محله چهل دختران
 • محله سرای نو
 • محله سنگ
 • محله کلوان
 • محله نوگاباد

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment