دانلود پروژه در مورد عملیات تهیه رب گوجه فرنگی – قسمت سوم

جمع كل سرمایه گذاری

شرح میزان انجام شده مقدار مانده جمع هزینه
سرمایه گذاری ثابت:

زمین

ساختمان

تسطیح و محوطه سازی

تاسیسات

ابزارآلات فنی و آزمایشگاهی

ماشین آلات و تجهیزات

وسائط نقلیه

وسایل كارگاهی و اداری

هزینه های پیش بینی نشده بخش «1»

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش:

     

000/000/653

000/000/319/1

000/000/30

000/125/105/1

000/650/13

000/000/630/1

000/200/191

000/170/1

 

جمع كل سرمایه گذاری     000/145/943/4

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 منابع تامین سرمایه

شرح مبلغ درصد
1- سرمایه اولیه سهامداران 000/000/400  
2- تسهیلات بانكی كوتاه مدت 000/000/60  
3- تسهیلات بانكی بلندمدت 000/000/100  

سایر هزینه ها

شرح مبلغ
هزینه لوازم كار و حفاظتی

هزینه بیمه شركت

هزینه كارمزد بانكی

سایر

000/200

000/000/1

000/400

جمع سایر هزینه ها 000/600/1

محاسبه بهای تمام شده در ظرفیت كامل

شرح از جدول مبلغ درصد
مواد اولیه مواد اولیه    
حقوق و مزایای كاركنان نیروی انسانی   000/700/17
هزینه استهلاك و دارایی ها استهلاك هزینه های سرمایه ای ثابت 500/614/323  
هزینه سوخت و انرژی سوخت و انرژی 000/300/20  
هزینه تعمیر و نگهداری تعمیر و نگهداری 900/748/842  
سایر هزینه ها سایر هزینه ها    
هزینه های پیش بینی نشده جدول بخش «1» و «2»    
جمع كل هزینه های تولید در ظرفیت كامل …………………. ………………….
بهای تمام شده یك واحد محصول 400/363/204/1

برآورد قیمت فروش

نام محصول واحد قیمت بازار عمده فروشی قیمت بازار خرده فروشی قیمت مشابه خارجی بهای تمام شده محصول پیش بینی قیمت واحد محصول
رب گوجه فرنگی   هر عدد 550 550 600 560 560

برآورد درآمد فروش

نام محصول واحد میزان تولید قیمت فروش درآمد فروش
رب گوجه فرنگی   2000 000/120/1 000/120/1

برآورد هزینه های فروش

شرح مبلغ
هزینه تبلیغات فروش

هزینه توزیع كالا

هزینه بیمه كالا

هزینه حمل و نقل انتقال كالا

هزینه های پیش بینی نشده فروش

000/300

000/500

000/600

000/450

جمع هزینه های فروش 000/850/1

صورت حساب سود و زیان سال اول

شرح توضیحات مقدار
فروش

هزینه تمام شده كالای فروش رفته

سود (زیان) ناخالص

هزینه های فروش

سود (زیان) عملیاتی

هزینه بهره

سود (زیان) قبل از مالیات

مالیات

سود (زیان) خالص

از جدول درآمد فروش

از جدول محاسبه بهای تمام شده

«فروش- بهای تمام شده»

از جدول هزینه های فروش

«سود (زیان) ناخالص- هزینه های فروش»

با كمك جدول تامین منابع سرمایه

«سود (زیان) عملیاتی- هزینه بهره»

«سود (زیان) قبل از مالیات * نرخ مالیات»

«سود (زیان) پس از مالیات»

000/440/13

000/440

000/000/13

000/850/1

 

 

جریان نقدینگی

شرح از جدول قبل از بهره برداری سال اول تولید
الف- منابع وجوه:

– منابع شركت و شركا

– تسهیلات بانكی

– فروش ها

 

تامین سرمایه

تامین سرمایه

درآمدهای فروش

 

000/000/15

 

000/850/1

 
جمع منابع وجوه   000/850/16  
ب- مصارف وجوه:

– هزینه های سرمایه ای ثابت

– هزینه های تولید منهای هزینه

استهلاك سربار تولید

– هزینه های تبلیغات و بازاریابی

– اقساط وام

– مالیات

 

جدول سرمایه ثابت

جدول منابع تولید

جدول سرمایه ثابت

جدول هزینه فروش

جدول تامین سرمایه

صورت حساب سود و زیان

   
جمع مصارف وجوه:      
نقدینگی اول دوره

مانده نقدینگی آخر دوره

جدول كل سرمایه گذاری

«منابع وجوه-مصارف وجوه»

   

پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول

الف: دارایی ها:

دارایی جاری (از صورت جریان نقدی):

نقد …………………………

دارایی ثابت (كل- استهلاك سال اول):

ساختمان   000/000/560

تسطیح و محوطه سازی 000/000/30

تاسیسات   1250/105/1

ابزارآلات فنی و آزمایشگاهی 000/650/13

ماشین آلات و تجهیزات   000/000/630/1

وسائط نقلیه   000/200/191

وسایل كارگاهی و اداری   000/170/1

هزینه های پیش بینی نشده بخش «1»

هزینه های قبل از بهره برداری   000/000/150

ب: بدهی ها:

بدهی ها (بدهی بانك + هزینه بهره-اقساط وام)

284/456/8

200/951/304

 

 

 

ج: سرمایه و حقوق صاحبان سهام

آورده شركا (جدول تامین سرمایه)

000/145/943/40

 

سود (صورت حساب سود و زیان) 000/000/100

جمع دارایی ها   000/687/560 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 000/687/560

 برنامه زمانبندی اجرای طرح كسب و كار

مراحل اجرای طرح كسب و كار تاریخ احتمالی شروع مدت زمان لازم برای اجرا اقدامات انجام شده
تهیه طرح تفصیلی كسب و كار

سازماندهی تیم و منابع اولیه

مذاكره و تامین منابع مالی

خرید زمین / ساختمان

تسطیح زمین و محوطه سازی

اجرای عملیات ساختمانی

نصب تاسیسات و خطوط انتقال انرژی

انتخاب تكنولوژی و سفارش ماشین آلات

حمل و نصب ماشین آلات

آموزش كاركنان

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

سفارش مواد اولیه

تولید آزمایشی

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

تحلیل مالی (شامل تحلیل نقطه سر به سر، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی و…)

باید هزینه ی تولید كاهش یابد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment