دانلود پایان نامه مقایسه روحیه مدارای دینی در مدرسه طلاب خارجی {مدرسه بین‌الملی امام خمینی و مدرسه بین الملی المهدی}

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی (M.A.)

 

عنوان:

مقایسه روحیه مدارای دینی در مدرسه طلاب خارجی (مدرسه بین‌الملی امام خمینی(ره) و مدرسه بین الملی المهدی(عج))

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 6

1-3- اهداف تحقیق.. 8

1-3-1 اهداف کلی تحقیق.. 8

1-3-2 اهداف ویژه 8

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش… 9

1-5- سوال های تحقیق.. 10

1-6- محدودیت های پژوهش… 10

فصل دوم: مروی بر ادبیات و پشینه پژوهش

2-1- ادبیات موضوع. 12

2-1-1 جان لاک.. 12

2-1-2 جان استوارت میل.. 13

2-1-3 آیزا برلین.. 14

2-1-4 یورگن هابرماس… 14

2-1-5 فرانسیس فوکویاما 16

2-1-6 میخائیل باختین.. 16

2-2 چهارچوب مفهومی.. 17

2-3- پیشینه تحقیق.. 19

2-3-1 پیشینه تحقیات انجام در ایران. 19

2-3-1-1 بررسی­مداراگری دربین دانشجویان دانشگاه­گیلان محقق معصومه حسین­زاده­خانگاهی.. 19

2-3-1-2 بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده­های علوم اجتماعی دانشگاه­های تهران و علامه طباطبایی. 20

2-3-1-3 بردباری اجتماعی و نشانگان فرهنگی.. 20

2-3-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 21

2-3-2-1 نقش آموزش: جامعه شناختی، روانشناختی و یا امتیازات اقتصادی.. 21

2-3-2-2 مدارای متضاد. 21

2-3-2-3 مدارا، عدم مدارا و گفتگوی بین دینی.. 22

2-3-2-4 دینداری و مدارا در ایالت متحده و لهستان. 22

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- استراتژی پژوهش… 25

3-1-1 نمونه گیری.. 27

3-1-2 کدبندی باز. 27

3-1-3 کدگذاری محوری.. 28

3-1-4 کدگذاری گزینشی.. 28

3-1-5 نظریه نهایی.. 28

3-2- روش نمونه گیری.. 29

3-3- ابزار گرداوری داده ها 32

3-4- اعتباریابی و روایی.. 33

3-4-1 اعتبار و روایی در تحقیق های کیفی.. 33

3-4-2 اعتبار یابی پژوهش… 34

3-4-2-1 اعتبار کنایی لاتهر. 34

3-4-2-2 همساز درونی نیومن.. 34

3-4-3 روایی پژوهش… 34

3-5 جامعه آماری و نمونه برگزیده 35

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1- کد گذاری باز. 37

4-2- کدگذاری محوری.. 55

4-2-1 سطح دانش… 56

4-2-2 بی تاثیری اقتصاد. 57

4-2-3 عدالت در تعامل ساختار سیاسی با مذاهب فعال در جامعه. 58

4-2-4 متعین های ساختاری.. 59

4-2-5 تبلیغ مذهب… 60

4-2-6 تعصب ورزی دینی.. 62

4-2-7 مذهب اخلاق محور. 62

4-2-8 صلح طلبی.. 63

4-3- کد گذاری گزینشی: خط داستان (قضایا) 68

4-3-1 شرایط علی.. 68

4-3-2 شرایط زمینه ای.. 71

4-3-3  شرایط مداخله گر. 71

4-3-4 راهبرده­ها و استراتژی­ها 72

4-3-5 پیامد. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 75

منابع و ماخذ. 78

فهرست منابع فارسی.. 78

فهرست منابع انگلیسی.. 79

پیوست ها 80

پیوست الف: فرهنگ واژگان. 80

پیوست ب: محورهای سوالات مصاحبه. 83

چکیده انگلیسی.. 85


فهرست جداول

عنوان                                                                                                  شماره صفحه

جدول 4-1: داده های استخراج شده 37

جدول 4-2: مقولات هسسته‌ای.. 64

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  شماره صفحه

نمودار 3-1: نمودار مراحل انجام تحقیق.. 29

نمودار 4-1: دیاگرام نهایی نظریه زمینه ای.. 73

نمودار 4-2: دیاگرام نهایی تحقیق.. 73

چکیده

بازتاب روحیه مدارا در تعاملات میان کنشگران یک جامعه در مقوله انسجام اجتماعی تجلی می­یابد، که وجود انسجام اجتماعی یکی از مهمترین مؤلفه های حرکت جوامع در جهت توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می­باشد و عدم نهادینه شدن این روحیه در افراد یک جامعه موجب گسست­های اجتماعی می­گردد که اتلاف سرمایه ها تنها یکی از عواقب آن است، با توجه به اهمیت این موضوع خصوصا در جوامع در حال توسعه مانند ایران در این تحقیق تلاش می شود  به این سوال پاسخ داده شود که از نگاه مشارکت کنندگان در این تحقیق چه عواملی روحیه مدارای دینی را افزایش یا کاهش می­دهد؟ برای پاسخگویی به این سوال از پارادیم کیفی و روش تحقیق گراندد سود بردیم و هشت محور اصلی تحقیق شامل سطح دانش، اقتصاد، سیاست، جامعه و دین، تبلیغ دین، علت اختلافات مذهبی،برداشت از آموزه های مذهبی و مدارا در حوزه دین مورد بررسی قرار گرفت که را در نهایت نظریه ای برامده از تحلیل داده های بدست آمده از طلاب علوم دینی غیر ایرانی در قالب الگوی پارادایمی ارائه گردید، در این تحقیق تاثیر سطح تحصیل علوم دینی بر میزان روحیه مدارای دینی افراد به عنوان شرایط مداخله گر در نظر گرفته شد، که براساس نتایج بدست آمده شرایط علی موثر بر میزان روحیه مدارای دینی افراد عبارت اند از: برداشت اخلاق محور از دین، برون فرهنگ گرایی، ارتباط تحریف نشده، آشنایی با واقعیت عقاید مختلف ورعایت عدالت بین مذاهب فعال در جامعه از سوی حکومت. شرط زمینه ای تاثیر گذار بر روحیه مدارای       متعیین­های ساختاری جوامع نتیجه گردید. براساس نتیجه تحقیق با راهبرد 1- تاکید بر آموزه های اخلاقی مذاهب و2- هدایت و نظارت مبلغین مذهبی همزمان به موازات نهادینه شدن اعتقادات مذهبی میتوان تعاملات مثبت انسانی را افزایش داد.

 1-1- مقدمه

در زبان انگلیسی واژه تلرانس[1] که به لغت مدارا در زبان فارسی برگردان شده است را از واژه تولریشن[2] یعنی یک اقدام حقوقی که حکومت، انجام اعمال دینی را کم و بیش تضمین می کند، اخذ گردیده است.در قرن شانزده و هفده میلادی مدارای دینی مفهومی حقوقی پیدا کرد و حکومت های اروپایی قوانینی تصویب نمودند که در جهت تضمین مدارای کارگزاران حکومتی در رفتار با پیروان سایر ادیان و مذاهبی بود که تا پیش از تصویب این قوانین تحت تعقیب و بدرفتاری  بودند بدین ترتیب با توجه به سیطره دین در تمام شئون جوامع اروپایی قرن شانزده و هفدهم مدارا دینی، به مفهوم مدارا در تمام ابعاد ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود، این مقدمه ترسیمی از خط سیر پیدایش مفهوم مدارا در جامعه اروپایی بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment