پایان نامه رشته معماری درباره مهد کودک وپیش دبستانی

 

—— پایان نامه در سایت ارشده ها : پایان نامه معماری :مهد کودک وپیش دبستانی

 

تکه هایی از متن :

1-3-4- محیط انسانی و کودک

چنانچه محیط طبیعی به عنوان زمینه ­ای در رشد کودک محسوب شود، محیط انسانی نیز به مثابه باغبانی می ­ماند که در روش و نحوه رشد او مهمترین نقش را بازی می­ کند. اگر باغبان در پرورش یک نهال یا بوته تلاش نکند، گیاه آفت زده یا به حالتی خودرو خواهد رویید. منظور از پرورش آن است که کودک را با روش های صحیح برای زندگی در جامعه آینده آماده کرد.

متن کامل پایان نامه رشته :معماری عنوان : مهد کودک وپیش دبستانی